Mistä kellarin kosteusongelmat yleensä johtuvat?

Kostea, tunkkainen kellari, jossa seinän maali ja rappaukset lohkeilevat on tyypillinen näky useissa kerros- ja omakotitaloissa. Sadevesi on kyllästänyt kellarin seiniä ympäröivän maan tai pohjavesi on noussut talon anturaan saakka, jolloin talo niin kutsutusti seisoo vedessä. Salaojat voivat olla puutteellisia tai virheellisesti tehty. Kellarin hyötykäyttöön ottamisesta voi olla vain haaveena näissä tilanteissa.

750 15191-051_edited_edited

Kosteus on yhteinen nimitys veden eri olomuodoille; juokseva vesi, kapillaarisuus tai vesihöyry. Se vaikuttaa rakennukseen ja sen eri osiin eri tavoin riippuen kosteuden olomuodosta. Rakennusfysiikan lakien mukaisesti kosteus siirtyy lämpimästä kylmään päin. Kellarin seinän ulkopinnassa oleva bitumisively, patolevy tai sen korvikkeet eivät mahdollista kosteuden kulkeutumista pois rakenteen pinnasta.

Miksi kellarin kosteusongelmia muodostuu?

Rakennusperustojen kosteus- ja homevauriot ovat, joitakin yksittäistapauksia lukuun ottamatta, suhteellisen helppoja ehkäistä tekemällä kuivatustekniset asiat oikein.

Tyypilliset syyt kiinteistön kellarin kosteusongelmiin ovat:

 • Hulevesiä ei ole johdettu pois seinärakenteista
 • Puutteellinen tai virheellinen salaojitus
 • Perustassa oleva kosteus nousee kapillaarisesti rakenteisiin
 • Tiivis, hengittämätön rakenne perusmuurin ulkopinnassa
 • Puutteellinen tai virheellinen lämmöneriste
 • Seinän sisäpuolinen lämmöneriste siirtää kastepisteen seinärakenteeseen

Tehokas kosteussuojaus syntyy rakenteiden ulkopuolisesta lämmöneristyksestä ja niiden hengittämis- ja kuivumismahdollisuuksista, kapillaarisen kosteuden katkaisusta ja tehokkaasta salaojituksesta.

ISODRÄN®-levyllä on kaikki nämä ominaisuudet. Siksi Isodräniä käyttämällä voidaan varmistaa esimerkiksi kellaritilojen kuivana pysyminen.

Nya huset

ISODRÄN-levy koostuu 5-10 mm kokoisista EPS-solumuovipalloista. Ne on liimattu yhteen bitumiliimallla, joka suojaa palloja vettymästä. Tämän rakenteen ansiosta levyt läpäisevät erinomaisesti kosteutta ja vesihöyryä varmistaen rakenteiden nopean kuivumisen. Liimakäsitellyn rakenteensa ansiosta levy puolestaan takaa tehokkaan kapillaariratkaisun. Yhdessä nämä kaikki ominaisuudet antavat levylle tehokkaan pysty- ja vaakasuoran salaojitusominaisuuden.

Verkkokaupasta tuotteet suoraan tontille

ISODRÄN -verkkokauppa tarjoaa tuotteen ja asennuksen apuvälineiden lisäksi myös laajat suunnittelu- ja asennusohjeet. Rakennekuvat löytyvät niin pdf- kuin dwg-muotoisina. Kuvista selviää helposti ja luotettavasti ohjeet erilaisiin kohteisiin.

ISODRÄN tarjoaa myös koko järjestelmän täydelliset työohjeet rakennusperustan kosteuseristykseen.

Tilaa tarvittavat tuotteet

ISODRÄN-levyn ominaisuudet

 • Hyvä lämmöneristyskyky
 • Ei ime kosteutta
 • Tehokas kapillaari-ilmiön katkaisu
 • Nopea kuivuminen
 • Tehokkaat pysty- ja vaakasuorat salaojaominaisuudet
 • ”Kaikki yhdessä”-rakenne
 • Takaa tehokkaan ja varman kosteussuojan
isodran.gif

Miten rakenne toteutetaan teknisesti oikein?

Seinän ulkopuolisena kosteuseristeenä käytetystä bitumoinnista täytyy poistaa vähintään 50 %, jotta kosteus saadaan johtumaan seinästä ulos. Perusmuurissa olevat epätasaisuudet ja halkeamat tasoitetaan. Harkkoseinä slammataan höyryn läpäisevällä, mutta veden tunkeutumisen estävällä laastilla.

Lämmöneristys toteutetaan tyypillisesti 100 mm paksulla eristelevyllä, joka kiinnitetään eristekiinnikkeellä perusmuurin ulkopintaan. ISODRÄN-levy erotetaan hienoista maa-aineksista suodatinkankaalla.

ISODRÄN-levy toimii pystysalaojana, jota pitkin kylmään maahan tiivistyvä kosteus johdetaan salaojajärjestelmään. Näin kellaria kylmempi maa toimii ekologisena jättikuivurina, joka ei kuluta energiaa.

3D 100mm Källarvägg rak sula

Mikäli perusmuuriin kohdistuu rinteestä tai muusta syystä johtuva ajoittainen vedenpaine tai jos perusmuurissa on maata kylmempiä kohtia, suodatinkankaan ja maa-ainesten väliin voidaan asentaa patolevy estämään kosteuden ajoittainen kulkeutuminen maasta seinään päin.

Mistä kustannukset koostuvat?

ISODRÄN on lämmöneristeenä hengittämättömiä ”Styrox”-levyjä kalliimpi, mutta ominaisuuksiltaan ylivoimainen kellarin kuivaamisessa. Salaojaremontissa hengittämätöntä patolevyä ja muita lämmöneristeitä käytettäessä joudutaan kaivuumassat vaihtamaan salaojasepeliin pystysalaojan toteuttamiseksi. Kustannuseränä maa-ainesten vaihdon poisjäänti kääntää kokonaiskustannukset ISODRÄN-ratkaisun hyväksi. Samoin koko salaojaremonttiin tarvittava aika lyhenee.

Kosteusongelmia voi ehkäistä ja teettää niihin liittyvät remontit ennen ongelmien syntymistä. Muiden remonttien yhteyteen kannattaa yhdistää myös muita kiinteistön arvoon vaikuttavia peruskorjauksia. Esimerkiksi lisälämmöneristys ja kellaritilojen kosteus- ja homeongelmat ovat suhteellisen helppoja ratkaista kustannustehokkaasti linjasaneerauksen muiden töiden yhteydessä.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
23.9.2022