Tiili tuo lisäarvoa kiinteistöön

Tiili tuo lisäarvoa kiinteistöön

– uusia ideoita tiilellä korjaamiseen

1970-luvun elementtikerrostalot, joita nyt paljon korjataan, ovat alkuperäiseltä ulkoarkkitehtuuriltaan usein pelkistettyjä. Ulkoasua korjaamalla ja elävöittämällä voidaan näidenkin talojen julkisivujen laatua ja ilmettä parantaa. Tiilellä julkisivukorjaus voidaan tehdä joko pelkistetysti tai pienin lisätoimenpitein hieman laadukkaammin, jolloin sekä ulkoarkkitehtuuri että kiinteistön arvo nousevat aivan uudelle tasolle.

Julkisivu on rakennuksen käyntikortti

Usein ajatellaan, että asuntojen arvoa mitattaessa julkisivuilla ei ole kovinkaan paljon merkitystä, tai että ne ovat toisarvoisessa roolissa. Esimerkiksi asunnonostajat kiinnittävät aluksi huomionsa vain huoneistopohjiin, mutta jo hyvin pian huomio kääntyy myös siihen, miltä talo ulkoisesti näyttää. Pidemmällä tähtäyksellä tarkasteltuna julkisivuilla on sekä viihtyvyyden että asuntojen arvon säilymisen kannalta varsin suuri merkitys. Useimmiten rakennuksen hintatason ja kiinnostavuuden määrittelee rakennuksen sijainti, mutta myös ulkoarkkitehtuuri ja rakennuksen kunto ovat tärkeitä tekijöitä asunnon hankintapäätöksiä tehtäessä.

Ennen rakennettiin koristeellisemmin

Kerrostalojulkisivujen ulkoinen ilme on muuttunut vuosikymmenien kuluessa niin materiaalien, värien kuin pintakuviointienkin suhteen. Viime vuosisadan alussa ja sitä ennenkin kerrostalot rakennettiin pääsääntöisesti tiilestä ja ne olivat myös varsin koristeellisia. Räystään reunat olivat usein friisein pyöristettyjä ja sisäänkäynnit selkeästi korostettuja.

Vanhojen talojen julkisivuissa korostettiin esimerkiksi sisäänkäyntejä, mitä voitaisiin hyödyntää enemmän myös
tämän päivän uudis- ja korjausrakentamisessa.Vanhojen talojen julkisivuissa korostettiin esimerkiksi sisäänkäyntejä, mitä voitaisiin hyödyntää enemmän myös tämän päivän uudis- ja korjausrakentamisessa.

Kaupunkikerrostaloissa erkkerit ja koristeelliset yksityiskohdat olivat niin ikään usein käytettyjä tehokeinoja julkisivuarkkitehtuurissa. Osittain juuri ajattomasta ja koristeellisesta ulkoarkkitehtuuristaan johtuen nämä vanhat tiilitalot ovat edelleen asunnon ostajien suosiossa. Voitaisiinko näitä vanhoissa tiilitaloissa käytettyjä esteettisiä tehokeinoja käyttää enemmän myös korjaustarpeessa olevien elementtikerrostalojen julkisivukorjauksissa?

Pienin lisäpanostuksin arvokkaampi lopputulos

Tiilivalikoima on nykyisin laaja. Värejä ja pintastruktuureita on lukuisia, joista on helppo valita niin uudis- kuin korjauskohteeseenkin sopiva ratkaisu. Liian usein kuitenkin jätetään käyttämättä ne lukuisat mahdollisuudet, joita tiili parhaimmillaan voi nykykorjaajalle tarjota. Jos ajatellaan vaikka 1960–70-luvun elementtitalojen julkisivujen uusimista, voidaan korjaus tehdä joko minimibudjetilla ilman ylimääräisiä hienouksia tai vaihtoehtoisesti varsin pienellä budjetin lisäyksellä hieman persoonallisemmin. Pienellä lisäsatsauksella voidaan alun perin hieman tylsän ja halvankin näköisestä talosta saada lähes uudistuotantoa vastaava.

Vantaan Myyrmäessä sijaitsevan as.oy Kaarenketun
julkisivut peruskorjattiin jo vuosia sitten kahdella eri
tiilisävyllä. Holkkatiilillä tehtyjen pilari- ja seinäkorostusten ansiosta rakennuksesta tuli persoonallisen
näyttävä, mistä johtuen kiinteistön ja samalla myös
asuntojen arvo nousi aivan uudelle tasolle.Vantaan Myyrmäessä sijaitsevan as.oy Kaarenketun julkisivut peruskorjattiin jo vuosia sitten kahdella eri tiilisävyllä. Holkkatiilillä tehtyjen pilari- ja seinäkorostusten ansiosta rakennuksesta tuli persoonallisen näyttävä, mistä johtuen kiinteistön ja samalla myös asuntojen arvo nousi aivan uudelle tasolle.

Käyttämällä hyvää suunnittelijaa ja olemalla valmis tekemään pieniä panostuksia yksilöllisemmän lopputuloksen aikaansaamiseksi, saadaan kiinteistön arvo helpostikin nostettua aivan uudelle tasolle.

Persoonallisuus luo lisäarvoa

Persoonallisemman lopputuloksen aikaansaamiseksi on monia eri vaihtoehtoja. Jo pelkästään sisäänkäyntejä korostamalla saadaan taloon helposti näyttävyyttä. Oviaukkoja reunustamaan voidaan muurata esimerkiksi pilasteri- tai pilarirakenteita. Myös ikkuna-aukkojen kehysrakenteet luovat yksinkertaiseenkin julkisivumuuriin persoonallista ilmettä. Julkisivuihin saadaan elävyyttä käyttämällä osissa seiniä eri tavoin strukturoituja muurauskappaleita, kuten holkka- tai structura-tiiliä. Muototiilien ohella voidaan muurauksen yhteydessä sopivalla tavalla tiiliä katkomalla saada julkisivuun niin ikään mielenkiintoista lisäelävyyttä.

”Tiilijulkisivu on esteettisesti elinkaariedullinen”

Tiiliä sopivasti katkomalla saadaan talon julkisivuun
persoonallista ilmettä. Myös ikkunoita kehystävät
reunukset tekevät talosta omaleimaisen. Kehyksien
toteutuksessa on hyödynnetty Wienerbergerin tiilipalkkijärjestelmää.Tiiliä sopivasti katkomalla saadaan talon julkisivuun persoonallista ilmettä. Myös ikkunoita kehystävät reunukset tekevät talosta omaleimaisen. Kehyksien toteutuksessa on hyödynnetty Wienerbergerin tiilipalkkijärjestelmää.
Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan As.oy Bysa ja Sandis asuinkerrostalokorttelin hiertomenetelmällä osin tiilen
päälle viimeistellyt vaaleat muuraussaumat ovat saaneet ohikulkijoiden katseet kääntymään. Tässäkin kohteessa pienin lisäkustannuksin on tiilijulkisivusta saatu yksilöllinen ja mieleenpainuva.Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan As.oy Bysa ja Sandis asuinkerrostalokorttelin hiertomenetelmällä osin tiilen päälle viimeistellyt vaaleat muuraussaumat ovat saaneet ohikulkijoiden katseet kääntymään. Tässäkin kohteessa pienin lisäkustannuksin on tiilijulkisivusta saatu yksilöllinen ja mieleenpainuva.

Muuraussaumallakin voi saada ihmeitä aikaan

Hieman perinteestä poikkeavalla saumaustavalla voidaan pelkistettyynkin tiilijulkisivuun saada näyttävyyttä. Tästä hyvänä esimerkkinä on Helsingin Jätkäsaareen rakennettu As.oy Bysa ja Sandis asuinkerrostalokortteli, jossa hiertomenetelmällä viimeistellyt vaaleat tiilisaumat ovat saaneet ohikulkijoiden katseet kääntymään. Näin varsin yksinkertaisin menetelmin ja ilman suurempaa kustannuslisää on tiilijulkisivusta saatu yksilöllinen ja mieleenpainuva.

Jokainen porrashuoneen erottava talon osa voidaan muurata omalla värisävyllään,
kuten esimerkiksi Vantaan Martinlaaksossa sijaitsevassa uudiskerrostalokorttelissa.Jokainen porrashuoneen erottava talon osa voidaan muurata omalla värisävyllään, kuten esimerkiksi Vantaan Martinlaaksossa sijaitsevassa uudiskerrostalokorttelissa.

Väreillä eloa julkisivuun

Myös värit ovat tärkeässä roolissa talon uuden ilmeen luomisessa. Väritys voi noudattaa rakennuksen vanhaa sävymaailmaa, mutta usein tästäkin voidaan poiketa ja tehdä talosta eri värein modernin raikas. Esimerkiksi jokainen porrashuoneen rajoittava rakennuksen osa voidaan muurata erivärisin tiilin. Kun aiemmin rivitalot tehtiin yhdellä tiilivärillä, erotellaan nykyisin jokainen huoneisto hyvin usein omalla värillään ja näin asuinympäristöstä tulee elävämpi. Myös kerrostalokortteleissa värisävyt voivat vaihtua korttelin eri talojen välillä. Jos halutaan vielä hieman lisämaustetta ja taiteellisuutta julkisivuun, saadaan se aikaan esimerkiksi värikkäitä lasitettuja tiiliä käyttäen, kertoo Wienerberger Oy:n markkinointipäällikkö Maiju Paasiviita.

Katso video Kalasataman mielenkiintoisesta ja värikkäästä tiiliarkkitehtuurista.

Katso ammattilaisten perustelut, miksi tiili on hyvä julkisivumateriaali. 

Lasitettujen tiilien väriskaala antaa runsaasti mahdollisuuksia talon julkisivujen kirjailuun. Kuvan talo on Jyväskylän Kankaan alueella sijaitsevasta As.Oy Albertinpihasta,
johon kuvataiteilija Mika Natri on suunnitellut lasitiilistä tehdyn värikkään installaationLasitettujen tiilien väriskaala antaa runsaasti mahdollisuuksia talon julkisivujen kirjailuun. Kuvan talo on Jyväskylän Kankaan alueella sijaitsevasta As.Oy Albertinpihasta, johon kuvataiteilija Mika Natri on suunnitellut lasitiilistä tehdyn värikkään installaation

Pitsimuuraus 2000-luvun trendi

Yksi tämän päivän tiilenkäytön trendejä on myös ns. pitsimäinen muuraus, jossa tiilien väliin jätetään aukkoja. Tätä kaunista muuraustapaa voidaan käyttää esimerkiksi parvekkeiden pielirakenteissa, roskakatoksissa tai vain osana julkisivumuuria, jatkaa Paasiviita. Vaikka muuraustapa tuo työn osalta n. 10–20 % lisäkustannuksen, on tiilien menekki samaan aikaan seinäneliötä kohden n. 1/3 pienempi.

"Pienin lisäkustannuksin laadukkaampi lopputulos"

Pitsimuuraus on yksi tämän päivän trendejä julkisivumuurauksissa. Pitsimuurausta
voidaan käyttää esimerkiksi parvekkeiden pielirakenteissa, roskakatosten seinissä tai
vain osana julkisivumuuria.Pitsimuuraus on yksi tämän päivän trendejä julkisivumuurauksissa. Pitsimuurausta voidaan käyttää esimerkiksi parvekkeiden pielirakenteissa, roskakatosten seinissä tai vain osana julkisivumuuria.
Structura tiilellä saadaan vaihtelua ja elävyyttä julkisivuun.Structura tiilellä saadaan vaihtelua ja elävyyttä julkisivuun.

Tiilitalo vanhenee kauniisti

Helsingin Kalasatamaan rakennettavan uuden asuinalueen kaavoituksesta vastaava arkkitehti Tuomas Hakala perusteli tiilen käyttöä uuden asuinalueen pääsääntöisenä julkisivumateriaalina sillä, että se vanhenee ja patinoituu kauniisti. Hyvänä todisteena tästä ovat esimerkiksi Helsingin, Tampereen ja Turun keskustojen vanhat koristeelliset tiilikerrostalot, jotka ovat keskimäärin jo 50–150 vuotta vanhoja, mutta silti edelleen varsin hyväkuntoisia ja kauniita. Lisäksi näiden vanhojen ja koristeellisten tiilitalojen arvo on vain noussut. Asukkaiden kannalta on ollut hyvää myös se, että julkisivuja ei ole tarvinnut pitkälläkään aikavälillä kovinkaan paljon korjata.

Katso video Kalasataman mielenkiintoisesta ja värikkäästä tiiliarkkitehtuurista.

Mitä uuden julkisivun valinnassa tulisi huomioida?


Vanhan elementtitalon julkisivujen uusimista suunniteltaessa kannattaa eri materiaalivaihtoehtoja vertailtaessa miettiä, miltä talo näyttäisi eri julkisivuratkaisuilla toteutettuna kahdenkymmenen tai viidenkymmenen vuoden kuluttua? Tuoko uusi materiaali taloon vain lyhytkestoista teknistä lisäarvoa, vai kestääkö ratkaisu teknisen toimivuuden lisäksi myös esteettisesti aikaa?

Tiili julkisivumateriaalina on säilyttänyt hyvin arvonsa ja siksi se valitaankin yhä useammin myös uudeksi julkisivumateriaaliksi, etenkin sellaisiin korjauskohteisiin, joissa kiinteistönomistaja ymmärtää sekä teknisen että esteettisen elinkaaren merkityksen. Wienerbergerin valikoimasta löytyy lukuisia eri ratkaisuvaihtoehtoja julkisivun korjaamiseen ja uusimiseen tiilellä. Annamme niin ikään konsultoivaa asiantuntija-apua tiilellä toteutettavan julkisivun korjaamiseen, kertoo Wienerbergerin rakennustekninen johtaja Juha Karilainen.

Uusi tiilinäyttelymme Helsingin Kumpulantiellä palvelee sekä uudis- että korjausrakentamiseen liittyvissä asioissa. Kerromme myös mielellämme niistä monista innovatiivisista mahdollisuuksista, joilla tiilijulkisivusta saadaan näyttävämpi lopputulos.

Katso ammattilaisten perustelut, miksi tiili on hyvä julkisivumateriaali. 


Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö:


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
28.10.2019