Kenestä turvallisuuspäällikkö taloyhtiöön?

Kenestä turvallisuuspäällikkö taloyhtiöön?

Taloyhtiön hallitus voi nimetä työnsä tueksi taloyhtiöön turvallisuuspäällikön tai -tiimin. Turvallisuustiimiin voi kuulua hallituksen jäseniä, asukkaita ja toiminnanharjoittajia. Turvallisuuspäälliköksi tai -tiimiin ryhtyminen on täysin vapaaehtoista, mutta mukana saisi mielellään olla aidosti turvallisuudesta kiinnostuneita henkilöitä. Jos tällaisia henkilöitä ei löydy, turvallisuudesta vastaa taloyhtiön hallitus.
 

Turvallisuuspäälliköksi voi ryhtyä kuka vain turvallisuudesta aidosti kiinnostunut henkilöTurvallisuuspäälliköksi voi ryhtyä kuka vain turvallisuudesta aidosti kiinnostunut henkilö

Turvallisuustiimin tehtävänä on laatia pelastussuunnitelma ja huolehtia, että kaikki asukkaat ovat tietoisia suunnitelmasta ja sen sisällöstä. SPEK:n mukaan pelastussuunnitelma kannattaa tehdä itse, sillä asukkaat tuntevat oman taloyhtiönsä parhaiten ja osaavat ennakoida mahdolliset vaaran paikat.

Pelastussuunnitelman pitäisi olla aina niin helposti luettava ja ymmärrettävä, että jokainen osaa lukea sitä ja sisäistää lukemansa, painottaa Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton koulutuspäällikkö Terhi Kivijärvi.

Jos pelastussuunnitelma tilataan ulkopuoliselta, tilattaessa pitäisi olla tietoinen siitä, mitä tilataan. Lisäksi tulisi varmistaa, että kaikki asiat tulevat kirjatuksi, eivätkä ne jää ainoastaan konsultin tietoon. Asukkaat ja toiminnanharjoittajat kuitenkin tekevät varsinaisen turvallisuustyön.

Vastuunjako taloyhtiön turvallisuusasioista

Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä
 • vastaavat, että talon turvallisuusjärjestelyt ovat vähintään määräysten mukaiset
 • nimeävät taloyhtiön turvallisuushenkilöstön
 • toimivat yhteistyössä turvallisuuspäällikön kanssa

Taloyhtiön turvallisuuspäällikkö tai turvallisuustiimi
 • laatii pelastussuunnitelman yhdessä talon muiden vastuuhenkilöiden kanssa
 • neuvoo ja opastaa asukkaita ennaltaehkäisemään vaaratilanteita ja toimimaan oikein tulipalon sattuessa

Viime kädessä taloyhtiön turvallisuudesta vastaa aina omistaja ja yhtiön hallitus.

Turvallisuushenkilöstön työnkuvaus

Kun henkilöä pyydetään turvallisuustiimiin tai -päälliköksi, hänellä on hyvin usein epätietoisuutta siitä, mitä toimenkuvaan kuuluu ja mistä asukkaiden turvallisuudessa on kyse.
 

 1. Pitää huolta taloyhtiön arjen turvallisuudesta ja sen parantamisesta yhdessä taloyhtiön ja hallituksen kanssa
 2. Laatia yhdessä hallituksen kanssa pelastussuunnitelma taloyhtiölle
 3. Viestittää pelastussuunnitelmasta
 4. Toimia viestin välittäjänä asukkaiden, toiminnanharjoittajien ja hallituksen välillä
 5. Koota havainnot turvallisuuteen liittyvistä puutteista, onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista

Mitä kaikkea turvallisuushenkilöstön pitää ottaa huomioon?

Tapaturmat
 • liukastumiset, kaatumiset ja kompastumiset sisällä ja ulkona
 • putoaminen
 • sähköiskut
Pihan turvallisuus
 • lumen kertyminen katoille
 • Murrot ja ilkivalta
 • lukitukset
 • valaistus ja näkyvyys
Paloturvallisuus
 • paloriskit huoneistoissa
 • valaisimet
 • avotuli
 • tuhopoltto
 • palavien nesteiden säilytys
 • remontit ja tulityöt
 • tulisijat ja nuohous
Luonnonilmiöt, kunnallis- ja kiinteistötekniikka
 • myrskyt
 • sähkökatkot
 • lämmityksen toiminta
 • vesi- ja jätehuollon häiriöt
 • ongelmajätteet
 • tulvavesi
Suuronnettomuudet
 • kaasuvaarat
 • säteilyvaarat
 • räjähdysvaarat

Koulutusta turvalliseen asumiseen

Turvallisuuspäällikkönä toimiseen tai tiimin jäsenille löytyy koulutusta muun muassa pelastuslaitoksilta. SPEK on laatinut taloyhtiöiden turvallisuusvastaavana toimimiseen kattavan koulutuksen, joka on suunnattu taloyhtiöiden turvallisuustiimien ja hallitusten jäsenille sekä isännöitsijöille. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa lakisääteisen minimin toteutuminen, suunnitelmien vieminen käytäntöön ja ohjeiden laatiminen juuri kohteen asukkaiden tarpeita vastaavaksi. Koulutuksen kautta on myös helpompaa aloittaa pelastussuunnitelman laadinta tai päivitys.
 

On aina halvempaa ja vähemmän stressaavaa kouluttautua kuin että vahinko pääsee tapahtumaan ja sen tuhoja joudutaan korjaamaan, Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton koulutuspäällikkö Terhi Kivijärvi korostaa.

SPEK:n järjestämä Asuinkiinteistön turvallisuus -kurssi on korvannut Talon turvallisuuspäällikön kurssin valtakunnallisesti vuoden 2013 alusta. 

Kysy koulutuksista paikalliselta pelastuslaitokseltasiKysy koulutuksista paikalliselta pelastuslaitokseltasi
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
18.11.2019