Huolellinen hallituksen jäsen

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Vaikka vastuu on kollektiivista, huolellisuusvelvoitetta arvioidaan kunkin hallituksen jäsenen kohdalla erikseen. Mikäli joku hallituksen jäsenistä on päätöksestä eri mieltä, tulee tämä kirjata ylös. Tarvittaessa dokumentteja tutkimalla selvitetään, miten huolellinen henkilö olisi toiminut vastaavassa tilanteessa. Päätökset on siis selkeästi perusteltava, jotta jälkikäteen voidaan perustella, miksi kyseisessä tilanteessa tehtiin juuri tämä päätös.

taloyhtiön-hallitus-750x422

Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, jotta hallituksen jäsen ylipäätään voi toimia huolellisesti?

Jotta hallituksen jäsen voi tehdä taloyhtiön kannalta oikeita päätöksiä, tulee hänen olla tietoinen monista eri asioista, kuten taloyhtiön tekemistä sopimuksista (esimerkiksi kiinteistönhuollosta, lumen- ja jäänpudotuksista ja kiinteistövakuutuksesta), onko taloyhtiölle laadittu strategia? Mitä kuntoarvioita ja -tutkimuksia on teetetty, mitä niissä on ilmennyt? Listaa voisi jatkaa loputtomiin.

Huomioitavaa on myös, että hallituksen jäsen, hallitus tai isännöitsijä ei asunto-osakeyhtiölain mukaan saa noudattaa yhtiökokouksen tai hallituksen päätöstä, joka on asunto-osakeyhtiölain tai kyseisen taloyhtiön yhtiöjärjestyksen vastainen, koska se on näin ollen pätemätön. Asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen tuntemuskin on siis välttämätöntä. Hallituksen tulee myös osata arvioida, milloin päätös on taloyhtiön mittakaavassa epätavallinen ja laajakantoinen ja alistettava yhtiökokouksen päätettäväksi. Tässä kaikessa on paljon muistamista, joten tarkkana saa ja pitää olla, vaikka isännöitsijä toimiikin hallituksen apuna.
 

Tunnetko kaikki jäsenet?

Olenpa kuullut taloyhtiöstä, jossa hallituksen kokoukset merkitään pidetyksi, vaikka hallituksen jäsenet eivät tunne toisiaan edes etunimeltä saati, että olisivat istuneet saman pöydän ääressä. Eipä ole ihme, ettei taloyhtiöiden hallituksiin erityisesti ole tunkua. Hallitusvastuuseen ei juuri kukaan halua, mutta kuitenkin yhtiökokouksissa usein kuulee kovastikin mielipiteitä, miten asiat olisi pitänyt hoitaa. Epäkiitollista, ja useissa tapauksissa myös korvauksetonta, työtä yhteisen hyvän eteen. Miten saisimme nostettua hallitustyöskentelyn arvostusta?

taloyhtiön-hallituksenjäsen-422x422

Yksittäisen osakkaan tulisi myös kantaa kortensa kekoon ja pyytää yhtiökokouksen käsittelyyn asioita, jotka askarruttavat. Osakkaan tulisi myös seurata taloyhtiön asioita, lukea tiedotteet ja esimerkiksi ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista. Silloin, kun isännöitsijä – hallitus – yhtiökokous -akseli toimii kuten pitää, ovat hallitustyöskentely ja yhtiökokoukset parhaimmillaan harmonisia, täynnä onnistumisia, lisääntynyttä asumisviihtyvyyttä ja uusia ystävyyksiä. Kaiken varmistaa osaava ja aikaansaava isännöitsijä, valveutunut hallitus ja rakentavaa ja kehittävää palautetta antava osakas.


Omataloyhtiö.fi-lehden pääkirjoitus

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
10.12.2020