Tunnistaako puhtaan sisäilman pelkästään hajusta?

Hyvän sisäilman tunnistaa hajusta, vai tunnistaako? Sisäilmassa leijuu myös hajuttomia epäpuhtauksia. Duodecimin julkaisun mukaan (ttl00208 (000.208)) yleensä hajukynnykset ovat huomattavasti matalampia kuin ärsytystä aiheuttavat pitoisuudet. Kuitenkin esimerkiksi formaldehydillä hajukynnyksen antama turvallisuusmarginaali voi olla yllättävän kapea.

Jos ilmanvaihto tehostuu hiilidioksidipitoisuuden perusteella, se ei toimi, jos sisäilman pitoisuus laimenee ulkoilmalla.

Jos ilmanvaihto tehostuu hiilidioksidipitoisuuden perusteella, se ei toimi, jos sisäilman pitoisuus laimenee ulkoilmalla.

Sisällä huoneilmaan haihtuu paljon erilaisia yhdisteitä ja hiukkasia. On sieniä, bakteereita, viruksia ja alkueliöitä. Kaikki sisällä leijuva ei kuitenkaan ole vahingollista ihmiselle. Osa esimerkiksi bakteereista on peräisin ihmisestä itsestään. Mikrobit, joihin kuuluvat muun muassa sienet, ovat pääasiallisesti kulkeutuneet sisälle ulkoa ja erityisesti sulan maan aikana. Myös lemmikit ja huonekasvit tuottavat mikrobeja sisäilmaan.

Tutkitusti ihminen viettää jopa 80–90 % elinajastaan sisätiloissa.

Sisäilman pilaajat

Sisäilman ongelmien aiheuttajat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät.
Fysikaalisia ovat:

 • huoneen lämpötila ja veto
 • huoneilman kosteus
 • rakenteiden kosteus
 • ilman vaihtuvuus
 • radon

Kemiallisia aiheuttajia ovat:
 • ammoniakki
 • asbesti
 • formaldehydi
 • hiilidioksidi
 • häkä
 • PAH-yhdisteet
 • styreeni
 • VOC-yhdisteet (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)
 • sisäilman hiukkaset
 • tupakansavu

Biologiset aiheuttajat:
 • mikrobit, joihin kuuluvat bakteerit, home ja hiivasienet

Likaiset suodattimet syynä huonoon sisäilmaan

Odotamme ilmanvaihdon tuovan sisäilmaan puhdasta ja raikasta ulkoilmaa. Likaiset ilmansuodattimet tai ilmastointilaitos voivat kuitenkin jopa pilata tuloilman. Tunkkainen haju ilmanvaihtokanavissa johtuu usein laitteisiin ja suodattimiin kerääntyneestä pölystä ja ulkoa tulleesta orgaanisesta aineesta, kuten hyönteisistä ja siitepölystä.

Kiinteistöjen puhtaasta ja raikkaasta sisäilmasta huolehtiminen on hyvin tärkeää. Helpoin tapa on vaihtaa ilmansuodattimet säännöllisin väliajoin. Esimerkikisi pääkaupunkiseudulla ilmansuodattimet voi joutua vaihtamaan jopa neljä kertaa vuodessa.

Sentakia korvausilmasuodattimet >>

raikasta ilmaa-750x500

Likainen suodatin vaikuttaa energiankulutukseen

Monesti ei ajatella, että likainen ilmansuodatin vaikuttaa myös energian kulutukseen. Ilmansuodattimien likaantuminen aiheuttaa painehävikkiä ilmavirtaukselle. IV-koneet taas yrittävät estää ilmavirtauksen pienenemisen ja lisäävät automaattisesti lisää kierroksia koneistoon, tasatakseen ilmavirtauksen ennalleen. Tämä lisää luonnollisesti sähkönkulutusta.

Suodattimien likaantuessa myös LTO-laitteet voivat tukkiutua, joka heikentää lämmöntalteenottoa. Tällöin joudutaan tilanteeseen, jolloin tuloilman lämmittämiseen kuluu enemmän energiaa.


Rivi- ja kerrostaloissa on yleensä joko huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet tai yhteiskanavakoneet, jolloin ilmanvaihtokone hoitaa sekä tulo- että poistoilmanvaihdon. Ensin mainituissa käytetään suodatinsarjoja, ja jälkimmäisissä yleensä pussisuodattimia. Tässä tapauksessa tuloilma on myös suodatettu hienosuodattimella, eli asunnon sisäilmanlaatu on selvästi parempi. Vanhemmissa taloissa on joko koneellinen tai painovoimainen ilmanvaihto, jolloin asunnossa on yksi tai useampia korvausilmaventtiileitä, joissa on normaalisti karkeasuodatin.

Sentakia Oy toimittaa laajalla valikoimalla useimpiin koneisiin soveltuvia, laadukkaita ilmansuodattimia, kuten esimerkiksi Swegon / Ilto, Vallox, Parmair, Enervent, Deekax, Zone, Fläkt Woods, Kair, Nilan, Onnline ja moniin muihin koneisiin. Kaikki suodattimet on testattu ja valmistettu uuden ISO 16890 -standardin mukaan. Kaikkea ilmastointilaitteisiin liittyvää voit kysyä Sentakia Oy:n asiantuntijoilta.

Sentakia korvausilmasuodattimet

Sentakia kaikki ilmansuodattimet

Sentakia Oy tarjoaa pientalosuodattimia, liikekiinteistöjen- ja teollisuuden suodattimia nopealla toimituksella. Taloyhtiöissä uuden suosituksen mukaan ilmansuodattimien vaihtovastuu on siirtynyt huoneiston asukkaalta taloyhtiölle. Vastuunjaon muuttaminen ei ole ollut pakollista, mutta se on varmasti hyödyllistä. Suodattimien vaihdon säännöllisyys parantaa sisäilmaa, koska laitteisto ei toimi kunnolla likaisilla ilmansuodattimilla.


Sentakia_1024x350Lähteet: Sisäilmayhdistys Ry, Ympäristö.fi, Asumisterveysopas 2009, Ulkoilman mikrobien kulkeutuminen sisäilmaan (Niina Kemppainen), Ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihtovälin optimoiminen sähkönkulutuksen perusteella (Juho Pietiläinen)

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
22.3.2021