Mitä mahdollisuuksia uudistettu MyVallox-ilmanvaihto tarjoaa taloyhtiöille?

Uudistettu MyVallox-ilmanvaihto sisältää entistä enemmän automatiikkaa ja käytettävyyteenkin on panostettu. Taloyhtiöiden kannattaa panostaa automatisoituun, tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon, koska sen avulla säästetään energiaa ja asumismukavuus paranee.

Ilmanlaatuantureilla tarpeenmukaisempaan ilmanvaihtoon

Uudistettu MyVallox-ilmanvaihto tarjoaa entistä vahvemmin työkaluja tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toteuttamiseen: MyVallox-ilmanvaihtokoneissa on nyt sisäisen kosteusanturin lisäksi myös hiilidioksidianturi. Antureiden tehtävänä on tarkkailla ilmanvaihdon kosteus- ja hiilidioksidiarvoja. Näin ilmanvaihto säilyy optimaalisena ilman, että asukkaan tarvitsee huolehtia koneen ohjauksesta. Lisävarusteena saatavalla VOC-anturilla automatisointia voidaan lisätä entisestään.

Anturiohjauksella saatava energiansäästö on tervetullutta kaikkiin taloyhtiöihin. Myös asukastyytyväisyys nousee, koska anturiohjattu ilmanvaihto vastaa asukkaiden vaihteleviin tarpeisiin. Esimerkiksi urheileva lapsiperhe, jossa pestään paljon pyykkiä, kaipaa suurempaa ilmanvaihtoa kuin yksin asuva. Niin ikään toisilla asukkailla aktiivinen kotielämä ajoittuu viikonloppuihin, kun taas esim. opiskelija-asunnot ovat monesti tyhjillään viikonloppuina ja loma-aikoina.

Anturiohjattu ilmanvaihto ei poissulje asukkaan mahdollisuutta ohjaukseen. Asukas voi edelleen ohjata MyVallox-ilmanvaihtokonetta asunnon liesikuvulla tai MyVallox Control -ohjaimella. Uudistuksessa onkin panostettu MyVallox Control -ohjaimen käyttöliittymän selkeyteen, intuitiivisuuteen ja käytettävyyteen.

Uudistetun
MyVallox Control -ohjaimen tutut tilavalinnat (Kotona, Poissa, Tehostus ja
Takkatoiminto) ovat ennallaan. Uudistuksessa on panostettu käytettävyyteen.Uudistetun MyVallox Control -ohjaimen tutut tilavalinnat (Kotona, Poissa, Tehostus ja Takkatoiminto) ovat ennallaan. Uudistuksessa on panostettu käytettävyyteen.

Etäohjaus entistä helppokäyttöisempää

Myös
MyVallox Cloud -pilvipalvelun käytettävyyteen on panostettu uudistuksessa.Myös MyVallox Cloud -pilvipalvelun käytettävyyteen on panostettu uudistuksessa.

Talotekniikasta huolehtivalle MyVallox-uudistus on tuonut useita ominaisuuksia. Yksi niistä liittyy ohjaukseen: MyVallox Cloud -pilvipalvelun käyttöliittymää on uudistettu ohjaimen tapaan selkeämmäksi. Pilvipalvelun kautta esim. isännöitsijä tai huoltoyhtiö voi tarkastella ja säätää koneiden toimintaa, nähdä vikatilat, tarkastella kosteus- ja hiilidioksiditilastoja ja lämpötiloja ja jopa säätää esimerkiksi tuloilman lämpötiloja. Etäkäytön ansiosta voidaan välttää turhia huoltokäyntejä tai tarvittaessa kutsua huoltoliike paikalle. Myös Valloxin tekninen tuki voi luvan saadessaan tarkastella tehtaalta käsin koneen toimintaa. Kaikki MyVallox-ilmanvaihtokoneet on mahdollista liittää myös taloautomaatiojärjestelmiin ModBus- tai KNX väylän kautta.
 

Tasainen tuloilman lämpötila ympärivuotisesti

Tuloilman lämpötila pysyy lämmöntalteenoton osittaisen ohituksen ansiosta halutun lämpöisenä keväisin ja syksyisin, kun ulkolämpötilat vaihtelevat vuorokauden eri aikoina. Kesäaikaan MyVallox-koneet ohittavat lämmöntalteenoton automaattisesti. MyVallox-koneissa on myös automaattinen viileän talteenotto. Jos sisätiloissa on esimerkiksi kesällä (erillisen viilennyslaitteen ansiosta) viileämpää kuin ulkona, ilmanvaihtokone ottaa viileän talteen ja viilentää sillä ulkoa tulevaa lämpimämpää ilmaa. Haluttaessa ilmanvaihto tehostuu automaattisesti silloin, kun asuntoa voi viilentää ulkoilmalla. Hyötyä tästä on niin asukkaalle kuin isännöitsijälle: asumismukavuuden noustessa voi turhien valitusten määräkin vähentyä.

MyVallox-tuotteista löytyy ilmanvaihtokone eri kokoisiin kohteisiin. Aina tasaisen tuloilman ansiosta uudet MyVallox-koneet soveltuvat entistä paremmin myös erikoistiloihin, joissa on suuri lämpökuorma, kuten sauna- ja serveritilat. Myös asennusmahdollisuuksia on paljon: tekninen tila, pesutornin päällä pesuhuoneessa tai WC-istuimen yläpuolella. Valikoimassa on myös kone, joka integroidaan keittiökaapistoon. Se huolehtii samalla sekä keittiön kärynpoistosta että koko asunnon ilmanvaihdosta.
 

Lämmitystä ja viilennystä ilmanvaihdolla

Uudistetulla MyVallox-automatiikalla voidaan entistä monipuolisemmin ohjata kanavistoon asennettua nestepatteria. Ulkoilmakanavaan asennetulla ja maalämpöpiiriin kytketyllä patterilla voidaan viilentää asuntoa kesällä ja samasta porakaivosta saadaan talvella ilmaista energiaa ilmanvaihtokoneen esilämmitykseen.

Nykyaikaisissa energiatehokkaissa kerrostaloissa lämmöntarve on yleensä niin vähäinen, että asunnon lämmönjako on mahdollista hoitaa ilmanvaihtokoneen tuloilmakanavaan asennetulla patterilla, jossa kiertää rakennuksen lämmitysjärjestelmän vesi. MyVallox-automatiikka huolehtii silloin asunnon huonelämpötilan säädöstä. Tällainen ilmanvaihtolämmitys reagoi lämpökuormien muutoksiin paljon nopeammin kuin esim. lattialämmitys.
 

Muista vaihtaa suodattimet säännöllisesti

Vuoden 2019 alussa uusittiin ja samalla selkeytettiin taloyhtiön ja osakkaan vastuunjakoa ilmanvaihdon osalta. Taloyhtiön vastuulla on huolehtia ilmanvaihtokoneen kunnossapidosta, huollosta ja korjauksesta sekä suodattimien vaihdosta (ellei taloyhtiön säännöissä ole toisin sovittu). Ilmanvaihtokoneen suodattimien säännöllinen puhdistus ja uusiminen ovat olennaisia asioita sekä hyvän sisäilman, että ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan kannalta. Tehokas suodatus vähentää myös kanaviston puhdistuksen tarvetta. Siksi suodattimien säännöllinen vaihto on tarpeen. Suositeltu vaihtoväli on 6 kuukautta.

Alkuperäisten suodattimien käyttö kannattaa, sillä ilmanvaihtokoneen toiminta on optimoitu niiden mukaisesti. Sen sijaan tarvikesuodattimien materiaali, paksuus ja rakenne ovat erilaisia kuin alkuperäisissä Vallox-suodattimissa. 

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
10.8.2020