Onko rivitalonne ullakko paloturvallinen?

Rivitalopaloja on Suomessa keskimäärin vajaat 300 vuodessa, osa paloista johtaa kiinteistön täydelliseen tuhoutumiseen. Ennen 90-lukua rakennetuissa rivitaloissa ullakot ovat yleensä yhtä avointa tilaa, jossa tuli pääsee leviämään muutamassa minuutissa asunnosta toiseen. Vesivek on kehittänyt ensimmäisen kattosaneerauksen yhteydessä toteutettavan palokatkoratkaisun, joka luotettavasti estää tulen leviämisen kiinteistön yläpohjassa asunnosta toiseen.

Puuttuvat palokatkot aiheuttavat suuren paloriskin taloyhtiöille. Asia kannattaa hoitaa kuntoon viimeistään kattoremontin yhteydessä.Puuttuvat palokatkot aiheuttavat suuren paloriskin taloyhtiöille. Asia kannattaa hoitaa kuntoon viimeistään kattoremontin yhteydessä.

Palokatkoissa rakenteen tiiviys on kaiken a ja o

Palokatkojen toteutukseen liittyvät määräykset ja ohjeistukset ovat olleet hyvin yleistasoisia. Ullakkojen palo-osastointien rakenteissa on ehkä tästä johtuen ollut paljon puutteita. Käytännössä seinät on toteutettu kahdesta kipsilevystä, joiden väliin on asennettu eristevilla.

Ongelmana on ollut saada seinät toteutettua ahtaissa ullakkotiloissa mittatarkasti ja tiiviisti, kipsilevy kun ei työstettävyydeltään ole helpoin materiaali. Kattoremontin yhteydessä koko seinä joudutaan usein rakentamaan maassa ja sen jälkeen nostamaan nosturilla välikatolle. Asennus on työlästä, hidasta ja kallista, minkä lisäksi kosteusriski kasvaa kattorakenteiden ollessa pidempään auki.

Tiiviys ja mittatarkkuus on ullakon palo-osastoinnissa ensiarvoisen tärkeää, koska pienikin aukko tai halkeama eristeissä saa kuumuuden ja savukaasut leviämään huoneistojen yläpohjassa. Eli paloseinästä, joka ei ole 100 % tiivis, ei tulipalon syttyessä juurikaan ole hyötyä.

Ullakon palo-osastointi kattoremontin yhteydessä

Koska rivitalon ullakon palo-osastointi kannattaa ehdottomasti hoitaa kuntoon kattoremontin yhteydessä, haluttiin Vesivekin tuotekehityksessä löytää luotettavammin toteutettavissa oleva ratkaisu. Palokatkoseinän rakenteeseen kehitettiin ja konseptoitiin yksityiskohtaiset tekniset ratkaisut, joilla välikaton osastointi voidaan toteuttaa tiiviisti ja mittatarkasti räystäältä katteeseen asti.

Vesivekin palokatkoseinä EI 30 voidaan kiinnittää suoraan olemassa oleviin kattorakenteisiin. Seinässä käytetään paloeristelevyä, joka on nimenomaisesti suunniteltu yläpohjan palo-osastointeihin. Näin se mahdollistaa nopean säältä suojaan asentamisen, joten katon rakenteet eivät ole pitkään auki ja alttiina kosteusvaurioille.

Lyhenne EI30 viittaa palokatkon palonkestävyysaikaan. E tarkoittaa tiiviyttä ja I eristävyyttä, luku perässä osoittaa ajan minuutteina, jonka rakenteen on todettu kestävän sille asetetut vaatimukset. Vesivekin palokatkoseinä estää tulen leviämisen siis 30 minuutin ajan.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö suosittelee jälkikäteen tehtävää ullakon osastointia kaikkiin sellaisiin rivitaloihin, joista se vielä puuttuu. Kattoremontin yhteydessä palo-osastointi kannattaa ehdottomasti hoitaa
kuntoon.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö suosittelee jälkikäteen tehtävää ullakon osastointia kaikkiin sellaisiin rivitaloihin, joista se vielä puuttuu. Kattoremontin yhteydessä palo-osastointi kannattaa ehdottomasti hoitaa kuntoon.

Vesivek-palokatkoseinän hyödyt:

  • Luotettava ratkaisu; teho perustuu rakenteen mittatarkkuuteen ja tiiviyteen.
  • Mahdollistaa nopean säältä suojaan asentamisen.
  • Voidaan kiinnittää suoraan olemassa oleviin kattorakenteisiin.

Paloturvallisuusriski ennen 90-lukua rakennetuissa rivitaloissa


Palo-osastoinnilla tarkoitetaan palolta suojaavia rakenteita, joilla jaetaan rakennus pienempiin paloalueisiin ja estetään näin palon leviämistä rakennuksessa. Lisäksi osastointi turvaa rakennuksesta poistumista, helpottaa pelastus- ja sammutustoimia sekä vähentää omaisuusvahinkoja.

Vanhemmissa rivitaloissa palo-osastointi puuttuu usein kokonaan ja ullakko on talon päästä päähän ulottuva yhtenäinen avoin tila, joka muodostaa valmiin reitin savulle ja liekeille. Käytännössä nämä kiinteistöt on rakennettu ennen lokakuuta 1990, koska tämän jälkeen asuntojen väliset palokatkoseinät tulivat rakennusmääräyksien mukaan pakollisiksi.

Rivitalojen tulipaloissa kuumuus tyypillisesti rikkoo ensin asunnon ikkunan, josta kuumat palokaasut ja savu purkautuvat ulos kerääntyen räystään alle ja siitä eteenpäin välikatolle. Tulipalo voi puhkaista myös asunnon yläpohjan ja levitä suoraan ullakolle. Kun kuumaa savua kertyy tarpeeksi, ullakko syttyy palamaan koko rakennuksen pituudelta. Tämä saattaa tapahtua jo muutamissa minuuteissa. Koska leviäminen tapahtuu piilossa, se on salakavalampi kuin näkyvä palo rakennuksen verhouksessa.

Paloturvallisuus on niin taloyhtiön hallituksen, isännöitsijän kuin sen asukkaidenkin yhteinen asia. Jos taloyhtiössänne harkitaan kattoremonttia ja samalla palo-osastoinnin päivittämistä nykymääräysten mukaiseksi, paikallinen Vesivek-asiantuntija auttaa mielellään.

Tilaa MAKSUTON katon sekä ullakon palo-osastoinnin kuntoarvio.


Rivitaloyhtiöön asennettiin puuttuvat palokatkot

Vääksyläisessä rivitaloyhtiö As Oy Markkinalehdossa huomattiin, että talon tiilikatto oli jo pahasti jatkoajalla. Vuonna 1983 valmistuneessa, 10 asunnon rivitalossa oli aikanaan aluskate uusittu huonosti ja joitain vesivuotoja oli jo sattunut.

”Palokatkoja ei ollut yläpohjassa ollenkaan, mikä oli iso ongelma paloturvallisuuden kannalta”, kertoo taloyhtiön hallituksen jäsen Veikko Marttila, eläkkeellä oleva rakennussuunnittelija. Tilastojen valossa rivitalopaloja on Suomessa keskimäärin vajaat 300 vuodessa – ja osa paloista johtaa kiinteistön täydelliseen tuhoutumiseen. Varsinkin vanhemmissa rivitaloissa ullakot ovat yleensä yhtä avointa tilaa, jossa tuli pääsee leviämään muutamassa minuutissa asunnosta toiseen.

Oman taloyhtiön palokatkotilanne kannatta tarkastaa, varsinkin, jos kattoremontti on tulossa.Oman taloyhtiön palokatkotilanne kannatta tarkastaa, varsinkin, jos kattoremontti on tulossa.

Turvallisuus edellä!

”Kun taloyhtiön väki sanoi, että mennään turvallisuus edellä ja kaikki tehdään viimeisen päälle hyvin, tajusin että nyt me puhumme samaa kieltä”, toteaa Vesivekin myyjä Kimmo Lepistö. Syyskuun alussa 2019 alkanut kattoremontti kesti kaksi viikkoa ja asukkaat asuivat asunnoissaan koko rempan ajan.

Syyskuisen kattoremontin valvojana toimi rakennusmestari Heikki Toivonen Rakennuspalvelu Toivonen Ky:stä. Toivonen myöntää olleensa skeptinen, josko palokatkojen asentaminen yläpohjaan todella sujuu niin mallikkaasti kuin Vesivekin asiantuntijat lupailivat. Ullakoiden palokatkojen asennus kun on tähän asti ollut varsin kallista, työlästä ja hidasta. Vesivekin uusi palokatkoseinä on huomattavasti nopeampi asentaa. Kun kiinnitys tehdään olemassa oleviin kattorakenteisiin, kattorakenteet eivät ole auki ja alttiina kosteusvaurioille pitkää aikaa.

Pienikin aukko on riski ullakolla

Myös uudempien kiinteistöjen palo-osastoinnissa voi olla puutteita; jo pienikin aukko tai halkeama eristeissä saa kuumuuden ja savukaasut leviämään huoneistojen yläpohjassa. Näin palokatkoseinästä, joka ei ole täysin tiivis, ei tulipalon syttyessä juurikaan ole hyötyä.

”Ongelma on siinä mielessä salakavala, että puolihuolimaton työ paljastuu aina liian myöhään eli vasta tulipalon tehtyä tuhojaan”, toteaa Vesivekin tekninen johtaja Jari Pohja.

Vesivekin palokatkoseinässä käytetään Parocin eristelevyä, joka on nimenomaisesti suunniteltu yläpohjan palo-osastointeihin. Eristelevyn tiiviys sekä eristävyys on testattu VTT:n valvonnassa; materiaali estää tulen leviämisen 30 minuutin ajan.

”Teimme hyvää yhteistyötä Parocin kanssa uudenlaisen, tehokkaamman palokatkoratkaisun suunnittelussa. Vesivek-palokatkoseinän rakenteeseen on kehitetty ja konseptoitu yksityiskohtaiset tekniset ratkaisut, jotka mahdollistavat yläpohjan osastoinnin tiiviisti ja mittatarkasti räystäältä katteeseen asti. "Kattoremontin yhteydessä palo-osastointi kannattaa ehdottomasti hoitaa kuntoon”, huomauttaa Pohja.

Tilaa maksuton katon ja palokatkojen kuntoarviointi

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
28.12.2020