Taloyhtiön katon kunnossapitosuunnitelma

Meidän katto™-kuntoarvio taloyhtiön kunnossapitosuunnittelun tukena

Taloyhtiössä kiinteistön vaatimiin mittavampiin remontteihin kannattaa varautua ja valmistautua hyvissä ajoin. Kun korjaustarpeet tunnistetaan ajoissa, niiden toteuttamiseen voidaan varautua niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Taloyhtiön hallituksella on lainsäädännöllinenkin vastuu huolehtia asuinkiinteistönsä ylläpidosta ja kehittämisestä.

Meidän katto-kuntoraportti luo varman perustan taloyhtiön katon kunnossapitosuunnitteluun.Meidän katto-kuntoraportti luo varman perustan taloyhtiön katon kunnossapitosuunnitteluun.

Raportit voidaan esitellä videopalaverin välityksellä

Katto on kiinteistön ylin ja tärkein suoja, joka vaikuttaa oleellisesti koko rakennuksen kuntoon ja asumisterveyteen. Siksi katon huolto- ja korjaustyöt kannattaa tehdä ajoissa, muutoin seurauksena voi olla mm. homeongelmia ja huomattavasti kalliimpi remontti. Vesivek tarjoaa taloyhtiön kunnossapitosuunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi kaksi erinomaista työkalua, Meidän kattoTM -raportin ja Meidän kattoTM -turvakatselmuksen. Kuvallisten ja selkokielisten dokumenttien pohjalta kiinteistön katon kunto ja mahdolliset tulevat korjaustarpeet voidaan arvioida kattavasti, objektiivisten faktojen perusteella. Raportit ovat veloituksettomia eivätkä edellytä tilaajaltaan mitään jatkotoimenpiteitä.

Edustajamme esittelee havaintonsa mielellään tarvittaville tahoille videokokouksen avulla. Raporttien läpikäyminen etänä onnistuu mainiosti, kuten alla olevasta asiakaskokemuksesta käy ilmi. Jos kuntoarviossa tulee ilmi korjaustarpeita, annamme Avaimet käteen -tarjouksen. Ja jos kaikki on katolla kunnossa, saatte esittää taloyhtiölle asiasta mustaa valkoisella ja kattohuolet pois mielestänne

Korona-aikanakin Vesivek huolehtii asiakkaistaan ja kantaa yhteiskuntavastuuta

Vallitsevasta poikkeustilanteesta huolimatta on tärkeää, että taloyhtiöissä pystytään hoitamaan tarpeelliset huoltotoimet ja remontit ajallaan. Vesivek on sopeuttanut toimintaansa niin, että pystyy palvelemaan asiakkaitaan turvallisesti ja yhteiskuntavastuullisesti. Kunnioitamme asiakkaiden toivetta tarvittavan yhteydenpidon hoitamiseksi; tarvittaessa kaikki kommunikointi voidaan hoitaa puhelimitse ja sähköpostitse. Meillä on myös yhteiskuntavastuu omalta osaltamme pitää Suomen rattaat pyörimässä. Teemme kaikkemme, että voimme työnantajana työllistää työntekijämme ja kannamme niin vastuuta myös heidän perheistään. Kuntoarviomme ja asennuksemme jatkuvat siis normaalisti.

Taloyhtiön tärkeitä päätöksiä ei kannata siirtää

Vaasalaisessa taloyhtiössä kuntoraportti esiteltiin etänä


Taloyhtiön etäkokouksia on pidetty onnistuneesti mm. vaasalaisessa Bostads Ab Storalånggatan 23:ssa, jonka isännöitsijänä toimii Kim Dahlbacka Realia Isännöinnistä. Kiinteistön konesaumakatteessa oli havaittu vuotokohtia, ja katon kunto haluttiin selvittää kokonaisuudessaan. Vesivekin Mikko Kivimäki kävi tekemässä kiinteistöön Meidän kattoTM-kuntoarvion, josta kävi ilmi yläpohjan, vesikatteen, sadevesijärjestelmän sekä kattoturvan kunto. Kuntoarvion tulokset käytiin läpi Teams-etäpalaverina, jossa oli mukana Mikon ja Kimin lisäksi taloyhtiön hallituksen kolme jäsentä.

Kim kertoo, että vallitseva poikkeustilanne on vaikuttanut taloyhtiöissä monella tavalla. Taloyhtiön kokouksien järjestämisessä on jouduttu käyttämään luovuutta, esimerkiksi yhtiökokouksissa kaikille on lainsäädännön mukaan annettava mahdollisuus olla fyysisesti läsnä.

Vesivekin kanssa yhteistyö ja kommunikointi on sujunut mallikkaasti tässä poikkeustilanteessakin. Puhelimella ja sähköpostilla päästään jo pitkälle. Kuntoarvion pohjalta tehty raportti käytiin läpi Teamsetäpalaverina, ja näytönjaon avulla jokainen osallistuja esitteli tarvittavat asiakirjat. Vesivekin kuntoraportin kuvat ja havainnot pystyttiin käymään läpi oikeastaan aivan yhtä hyvin kuin normaalissakin kokouksessa, Kim kertoo.


Storalånggatanin tapauksessa taloyhtiön hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle, että kiinteistön katto remontoidaan kokonaan. Katon paikkakorjaus olisi lyhytnäköinen ratkaisu, koska kuntoarvio paljasti muitakin puutteita kuin pelkät näkyvät vuodot. Kuntoarviosta saadun raportin avulla johtopäätökset on helppo perustella yhtiökokouksessa. 

Storlånggatanin katto oli vuodelta -91, joten kuntoarvion paljastamat ongelmat tulivat pienenä yllätyksenä taloyhtiölle. Aluskatteen puute oli aiheuttanut rakenteisiin kosteusvaurioita, lisäksi kattoturvallisuus ei ollut nykymääräysten mukainen.

Storlånggatanin katto oli vuodelta -91, joten kuntoarvion paljastamat ongelmat tulivat pienenä yllätyksenä taloyhtiölle. Aluskatteen puute oli aiheuttanut rakenteisiin kosteusvaurioita, lisäksi kattoturvallisuus ei ollut nykymääräysten mukainen.

Nykyään lainsäädäntö edellyttää taloyhtiöiltä pitkän tähtäyksen suunnitelmaa, joka kattaa kiinteistön arvioidut remonttitarpeet viiden vuoden sisällä. Kim korostaa kuntoarvioiden merkitystä:

Suunnittelun pohjaksi tällaiset ammattimaiset kartoitukset ovat oikein hyvä työkalu. Ne antavat hallitukselle hyvät tiedot, mistä lähteä liikkeelle ja mitä asioita esitetään yhtiökokouksessa. Sokkona ei kannata asioita edistää. Hyvällä tiedolla tulee hyvät päätökset.

Jos taloyhtiössänne arvuutellaan katon tai kattoturvallisuuden kuntoa, kannattaa hyödyntää Vesivekin veloituksettomat raportit.

Tilaa Meidän kattoTM-turvakatselmus

Tilaa Meidän kattoTM-kuntoarvio

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
9.4.2020