Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen ikkunoiden ja ovien vaihdolla

Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen ikkunoiden ja ovien vaihdolla

Rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttaa lämmitysmuoto, ilmanvaihtotekniikka, rakennuksen lämmöneristys sekä ikkunat ja ovet. Vanhojen ikkunoiden ja ovien vaihto uusiin energiatehokkaampiin on yksi tapa parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Uusien ikkunoiden ja ovien valinnassa on hyvä kiinnittää energiatehokkuuden kannalta huomiota muutamaan asiaan.

Valinnan lähtökohtana U-arvo

Energiatehokkaita ikkunoita ja ovia hankkiessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota U-arvoon, eli lämmönläpäisykertoimeen, joka kuvaa tuotteen lämmönerityskykyä. Mitä pienempi arvo on, sitä paremmin ikkuna tai ovi eristää lämpöä ja säästetään energiaa sekä rahaa. Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä määrittelee, että uusittavien ikkunoiden ja ovien U-arvon on oltava 1.0 W/m²K tai tätä parempi. Kannattaa kuitenkin miettiä myös ikkunoiden ja ovien takaisinmaksuaikaa määräykset täyttävien ja niitä parempien ikkunoiden ja ovien välillä.  

Huomio myös mahdollinen ylilämpeneminen

Ikkunoiden ja ovien energiatehokkuuteen vaikuttaa U-arvon lisäksi myös auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin eli g-arvo. Mitä suurempi lasin g-arvo on, sitä paremmin ikkuna tai ovi hyödyntää aurinkoenergiaa. Kannattaa kuitenkin huomioida erityisesti etelän puoleisissa ikkunoissa ja ovissa ylilämpenemisen riski kuumina kesäpäivinä. Ylilämpenemistä voidaan hillitä g-arvoa pienentävillä auringonsuojalaseilla tai passiivisesti sälekaihtimilla. Huoneiston ylilämpenemistä estämällä syntyy säästöä jäähdytyskuluissa.

Miksi uusikin ikkuna saattaa joskus huurtua?

Uusissa energiatehokkaissa ikkunoissa ja ovissa lämpövuoto on niin vähäistä, että ikkunan tai oven lasin ulkopinta pääsee jäähtymään ulkoilmaa kylmemmäksi varsinkin keväisin ja syksyisin. Tämä aiheuttaa huurretta ulkolasin pintaan. Ulkolasin huurtuminen ei siis ole merkki viasta, eikä aiheuta ikkunalle tai ovelle vahinkoa, mutta luonnollisesti vähentää asumisviihtyvyyttä. Ulkolasin huurtumista voidaan kuitenkin ehkäistä kätevästi huurtumista estävillä ulkolaseilla.

Vasemmalla puolella normaali ulkolasi ja oikealla puolella huurtumaton ulkolasi.Vasemmalla puolella normaali ulkolasi ja oikealla puolella huurtumaton ulkolasi.

Ikkuna- ja oviremontti parantaa rakennuksen energiatehokkuutta, mutta myös asumis- ja käyttömukavuutta. Energiatehokkuuden parantuessa säästetään lämmityskuluissa ja nostetaan rakennuksen arvoa.

Muistilista uusien energiatehokkaiden ikkunoiden ja ovien hankkimiseen

  • U-arvovaatimus
  • Onko tarve auringonsuojalaseille
  • Halutaanko ikkunoihin ja oviin sälekaihtimet
  • Halutaanko poistaa huurtumisen riski

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
7.9.2020