Kuka saa käyttää taloyhtiön yleisavainta ja missä tilanteessa?

Taloyhtiön yleisavaimen käyttöön liittyy tarkkoja sääntöjä - sitä voi käyttää ainoastaan pätevästä syystä. Yleisavainta ei myöskään voida luovuttaa kenelle tahansa. Sen sijaan avainten sallittua määrää ei ole määritelty, joten yleisavaimia voi olla yksi tai useampia. Suositeltavaa on, että taloyhtiöiden asuntojen ovet, yleiset tilat ja tekniset tilat olisi sarjoitettu eri avainsarjoihin.

yleisavaimen käyttö taloyhtiössä-750x422

Kenellä yleisavain on?

Tavallisesti taloyhtiön yleisavain on joko taloyhtiön, talonmiehen tai huoltoyhtiön hallussa. Yleisimmin taloyhtiö on tehnyt huoltoyhtiön kanssa hallussapitosopimuksen, jolloin avain on huoltoyhtiöllä. Jossain tapauksissa avain voi olla myös esimerkiksi isännöitsijän tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan hallussa.

Taloyhtiön remonttien aikana remontin toteuttavan yrityksen henkilökunnan on päästävä kulkemaan taloyhtiössä. Silloin yleisavaimet luovutetaan remontin ajaksi myös remonttifirman haltuun.

Milloin yleisavainta saa käyttää?

Kun asunnossa on tarpeen tehdä taloyhtiön vastuulle kuuluvia huoltotöitä, taloyhtiön edustajalla (huoltomies, talonmies tai tehtävää hoitamaan palkattu urakoitsija) on asunto-osakeyhtiölain mukainen oikeus mennä yleisavaimella asuntoon suorittamaan korjauksia tai tarkastuksia.

Taloyhtiön kunnossapitovastuulla ovat esim. lämpö-, sähkö-, vesi-, ilmastointi- ja viemärijärjestelmät. Tyypillisiä huoltotehtäviä asunnossa ovat esimerkiksi vesimittarin lukeminen ja ilmastointikanavien nuohous.

Taloyhtiön edustajan on ilmoitettava tulevista huolto- tai tarkastuskäynneistä etukäteen. Usein ilmoitus tapahtuu kotiin jaettavalla kirjallisella tiedotteella. Isännöintiliiton ohjeistuksen mukaan huoltomiesten tulisi aina myös soittaa ensin ovikelloa, ennen yleisavaimen käyttöä.

On tapauksia, jolloin yleisavaimen käyttö ei vaadi erillistä ilmoitusta. Nämä ovat kiireellisiä tapauksia, kuten epäily vesivahingosta tai tulipalosta asunnossa. Asuntoon saa mennä myös, jos epäillään asukkaan terveyden tai hengen olevan vaarassa. Tällaisissa tapauksissa taloyhtiö voi pyytää oven avaamiseen virka-apua poliisilta tai pelastuslaitokselta, mikäli yleisavainta ei ehditä käyttää.

Onko mahdollista kieltää yleisavaimen käyttö omaan asuntoon?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan huoltotoimenpiteet tulee suorittaa asukkaalle sopivalla hetkellä. Asukkaalla on siis oikeus kieltää asunnossa käynti ja sopia sille parempi ajankohta ellei toimenpiteen laatu tai kiireellisyys edellytä muuta.

Uuden ajankohdalle käynnille voi sopia, mutta kokonaan käyntiä asunnossa ei voi kieltää, sillä huoltotoimenpiteet ja tarkastukset tulee päästä suorittamaan.

Jos asunnossa käydään asukkaan poissa ollessa, tulee siitä jättää asuntoon viesti. Viestissä pitää olla tieto, kuka asunnossa on käynyt, milloin asunnossa on käyty ja käynnin syy. Jos huomaat, että asunnossasi on käyty ilman lupaa ja viestiä jättämättä, ota yhteys ensisijaisesti omaan isännöitsijääsi asian selvittämiseksi.

Oletko hankkinut turvalukon? Huomioi tämä.

Joskus asuntoon on hankittu joko asunnon omistajan tai vuokralaisen toimesta erillinen turvalukko. Sen avainta ei ole pakko luovuttaa taloyhtiölle tai sen edustajalle.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että mikäli asuntoon joudutaan menemään kiireellisesti ja hajottamaan turvalukko, on asunnon haltijan hankittava omakustanteisesti uusi turvalukko ja maksettava myös oven korjaus. Siksi on parempi luovuttaa turvalukon avaimesta kopio myös huoltoyhtiölle tai muulle yleisavaimen haltijalle.

yleisavaimen käyttöoikeus-750x422
Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
18.7.2022