Onko taloyhtiön jätehuone hallinnassa vai hallitseeko kaaos? Miksi panostaa jätehuoneeseen?

Onko taloyhtiön jätehuone hallinnassa vai hallitseeko kaaos? Miksi panostaa jätehuoneeseen?

Taloyhtiön jätehuone voi olla pahimmillaan pelkkää sotkua ja roskanvientireissut asukkaalle voivat olla se pakollinen paha. Voisiko toisin olla? Voisiko jätehuone palvella jokapäiväistä jätteiden käsittelyä miellyttävällä tavalla? Roskanvientireissu voisi ehkä myös olla mukava piipahdus ulkoilmassa ilman vastenmielistä ajatusta jätehuoneen siivottomuudesta? Tai vaikkapa hyvän mielen tuoja, kun tietää tekevänsä hyvän teon lajittelemalla jätteensä asianmukaisesti.

Taloyhtiön jätehuone ei ole kaikkia jätteitä varten

Ihmisten eläessä ja asuessa jätettä muodostuu väistämättä ja roskanvientireissuja harvemmin voi välttää. Jätehuoneet ovat asumisen ja elämisen eli ruoanvalmistuksen, biojätteen, pakkausjätteiden, lehtien ja vaatteiden yms. jätteitä varten. Jätteiden lajittelu korostuu entisestään, kun kiertotalous eli materiaalien tehokas kierrätys ja uudelleenkäyttö yleistyy.

Usein kuitenkin voi havaita, että jätehuone ei toimi tarkoituksenmukaisesti eli sinne laitetaan kaikkea muuta kuin sinne kuuluvaa, esimerkiksi rikki menneitä huonekaluja tai isompia kappaleita, jotka eivät mahdu normaalisti. Nämä aiheuttavat esimerkiksi astioiden jäämistä auki, jolloin roskat mahdollisesti tippuvat ja haittaeläimet voivat päästä roskapussien kimppuun. Tippuvat roskapussit eivät ainakaan lisää asumisturvallisuutta, kun pussien sisällöstä ei ole tietoa eli voiko sitä turvallisesti itse edes mahdollisesti siirtää.

Jätehuone voi olla myös siisti ja toimiva asukkaiden tarpeita palvelevaJätehuone voi olla myös siisti ja toimiva asukkaiden tarpeita palveleva

Suuret esineet ja huonekalut eli esimerkiksi pöydät, tuolit, runkopatjat, lastenrattaat yms. voivat aiheuttaa yllättäviä vaikutuksia myös jätehuollon kalustolle eli esimerkiksi rikkoutumista, kun kalusto ei ole tarkoitettu isojen kappaleiden jätehuoltoon. Kyseisiä esimerkkejä tapahtuu ajoittain ja aina näitä ei tule ajatelleeksi, kun tavaroita jätetään jätehuoneeseen – onhan se jätehuone, jonne jätteet laitetaan?

Vastuu huonekaluista ja muista suurista jätteistä – esimerkiksi omista remontoinnin jätteistä – eroon pääsemisessä on asukkaalla tai vuokralaisella. Huonekalujen yms. jätteiden jättäminen jätehuoneeseen tai vaikkapa luontoon aiheuttaa taloyhtiölle ja yhteiskunnalle merkittävät kustannukset. Nämä kustannukset maksavat jokainen meistä maksaa vastikkeina, vuokrina ja veroina. Yleinen epäjärjestys jätehuoneessa voi myös muuttua nopeasti yleiseksi tavaksi.

Miksi panostaa jätehuoneen suunnitteluun? Entä mitkä ovat tyypilliset virheet?

Minkä takia taloyhtiön kannattaisi sitten panostaa jätehuoneeseen ja sen suunnitteluun? Hyötyjä on monia – eikä pelkästään vain asujalle. Minkämoinen jätehuone sitten voisi olla hyvä?

Hyvä jätehuone mahdollistaa:

 • Asianmukaisen lajittelun käyttötarpeeseen nähden tarpeeksi monella ja oikeankokoisilla keräysastioilla
 • Turvallisen liikkumisen ja asioinnin hyvällä valaistuksella sekä itse jätehuoneessa että sen ympäristössä
 • Helpon lajittelun selkeillä ja riittävillä opasteilla sekä astiamerkinnöillä (+ lajitteluohjeet!)
 • Jätehuoneen pysymistä siistinä
 • Helpon ylläpidon hyvillä ja selkeillä ajoväylillä sekä jätehuoneen siisteyden avustuksella
 • Jätekustannuksien laskemisen aina kun sekajäte muuttuu lajitelluksi jätteeksi (sekajäte kalliimpaa kuin lajiteltu jäte)
 • Kokonaiskustannuksien laskeminen, kun tyhjennysvälit laskevat lajitellulla jätteellä
 • Paremman asumiskokemuksen arkisen asian sujuvoittamisella

Tyypilliset virheet jätehuoneissa aiheuttavat jätehuoneiden toimimattomuutta ja vaikeuttavat siis näin asukkaiden arkipäiväistä elämää. Mitkä ovat siis tyypilliset virheet?

Mitkä ovat tyypilliset virheet jätehuoneissa?

 • Erityisesti vanhoissa kiinteistöissä liian ahtaat jätehuoneet, jolloin käyttäjät eivät pysty toimittamaan sujuvasti jätteiden hoitoa esimerkiksi ikäihmisten joutuessa avaamaan raskaita luukkuja pitkältä sivulta
 • Astioita lisätään ja lisätään, jolloin astiamäärä kasvaa, mutta samalla unohdetaan käyttäjä eli ohjeistus on puutteellista lajittelun lisääntyessä
 • Astiat ovat liian pieniä tai sopivuus on huono eli ei panosteta tarpeeksi jätteiden hallinnan suunnitteluun
 • Ei varauduta jätehuoneen muunneltavuuteen eli jätetään pienelle painoarvolle tulevaisuuden muutostarpeet
 • Valaistus puutteellista, joka vaikeuttaa pimeässä Suomessa suurimman osan vuodesta arkipäiväistä ja usein toistuvaa toimenpidettä
 • Seinäpintoja ei suojata kuluvuuden takia eli tahrat ja jätteet voivat sotkea alkuperäisen pinnan, jota ei välttämättä pystytä tai haluta uusia usein

Miten suunnitella hyvin ja tarkoituksenmukainen jätehuone? Entä mistä saa apua?

Toimiva ja tarkoituksenmukainen jätehuoneen suunnitteluun ja ohjeistukseen saa apua yrityksiltä (kuten Lassila & Tikanoja) kunnista ja kunnallisista jätehuolloista. Kuntien jätehuoltomääräykset asettavat vaatimuksia jätetilojen suunnittelulle. Lisää ja tarkempaa tietoa ja vastauksia saa siis paikallisesta esimerkiksi rakennusvalvonnasta tai jätehuollosta muun muassa vaikka ajoväylien mitoituksiin, pintojen kaltevuuksiin, astioiden määrään suhteessa asuinhuoneistoihin ja paloturvallisuuskysymyksiin.

Jätehuollon järjestely on tällä hetkellä Suomessa erittäin paikallista eli säädökset voivat vaihdella paikan mukaan, esimerkiksi tällä hetkellä vaikkapa Lapissa ei välttämättä pystytä kaikilla alueilla kierrättämään biojätettä. Nämä aluekohtaiset erot ja vaatimukset jätteenkäsittelylle voi tarkastaa kunnan nettisivuilta.

Jos omassa taloyhtiössä jätehuoneen hallinta aiheuttaa harmaita hiuksia, niin tukea on tarjolla esimerkiksi Lassila ja Tikanojan Helpponouto -palvelun avulla. Isot irtotavarat aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia ja palvelu tarjoaa apua kyseiseen ongelmaan.

Tutustu tarkemmin Helpponouto -palveluun

Epäjärjestykseen auttaa myös palveluiden lisäksi viestintä ja yhteisten sääntöjen kertaaminen. Jätehuollon järjestäminen on kuitenkin pääasiassa isännöitsijän vastuulla, missä tapauksessa taloyhtiön hallituksen jäsenet voivat viedä viestiä isännöitsijälle asukkailta tulleiden palautteiden perusteella.

Lisätietoa

Ympäristöhuollon asiantuntija Olli Miettinen (Lassila & Tikanoja) on haastateltu artikkelia varten. Lisää tietoa jätehuollosta saa kunnista ja tulevaisuuden säädöksistä – esimerkiksi tekstiilin keräys tulossa pakolliseksi – muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
17.9.2020