Raikas ja moderni lopputulos - julkisivuremontti tiilellä

As.Oy Puistonportin tiilellä toteutettu julkisivukorjaus oli kaikkien hankkeeseen osallistuneiden tahojen mielestä hyvä esimerkki onnistuneesti läpiviedystä julkisivukorjausprojektista. ”Lopputulos on hieno, aikataulu piti ja budjetissa pysyttiin”, kertoo kohteen isännöitsijä Pekka Jokela Isännöitsijätoimisto Priman Oy:stä.

Puistonportti korjauksen jälkeen.Puistonportti korjauksen jälkeen.

Julkisivujen peruskorjaustarvetta oli kartoitettu jo vuonna 2008, jolloin rakennukselle tehtiin julkisivuja ja parvekkeita koskeva kuntotutkimus. Tuolloin tämän Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan kohteen julkisivurakenteiden jäljellä olevaksi elinkaareksi arvioitiin noin kymmenen vuotta, joka käytettiin loppuun ennen peruskorjauksen aloittamista toukokuussa vuonna 2018. Julkisivukorjauksen yhteydessä tehtiin myös perinteinen linja- ja sähkösaneeraus, mikä lisäsi korjauksen laajuutta ja samalla myös kokonaiskustannuksia. Edellisten lisäksi peruskorjattiin myös vesikatto ja uusittiin jätetila. Piha-alueet ehostettiin niin ikään, sekä uusittiin autopaikkojen sähköistys. Jokela kertoi, että asukkaat asuivat korjauksen ajan pääsääntöisesti asunnoissaan, mutta porrashuonekohtaisesti toteutettujen linjasaneerausten ajan heidän oli asuttava muualla. Korjaus valmistui aikataulussa ja saatiin kokonaisuudessaan päätökseen kesäkuussa 2019. Korjaus toteutettiin kiinteähintaisena urakkana.

As.Oy Puistonportti ennen peruskorjausta.As.Oy Puistonportti ennen peruskorjausta.

Hyvä yhteistyö oli kaiken A ja O

Jokelan mielestä tämän korjausprojektin onnistumisen ydin oli siinä, että kaikki eri osapuolet, niin suunnittelijat kuin eri urakoitsijatkin, tekivät hyvää yhteistyötä. Erityisen painoarvon projektin sujuvaan läpimenoon antoi se, että asunto-osakeyhtiön hallitus oli koko ajan aktiivisesti mukana päätöksenteossa ja eri kokouksissa. ”Asioita saatiin vietyä sujuvasti eteenpäin, niin suunnittelu, kuin rakentamisvaiheessakin, eikä päätöksiä tarvinnut odotella”, painottaa Jokela.

Elinkaarinäkökulma tärkeä osa hankesuunnittelua

Hankesuunnitteluvaiheessa käytiin läpi eri korjausvaihtoehtoja. Mietittiin esimerkiksi sitä, purettaisiinko vanhat sandwich-elementtien kuoret pois, vai jätettäisiinkö ne uuden julkisivuverhouksen alle. Pitkään pidettiin yllä myös lisäkerrosten rakentamista, josta kuitenkin luovuttiin kaavoituksellisista syistä johtuen. ”Eri vaihtoehtoratkaisuja vertailtaessa pidettiin mielessä myös elinkaarinäkökulma, eli miten pitkään uusi julkisivurakenne tulisi kestämään ilman suurempia huolto- ja korjaustoimenpiteitä”, kertoo peruskorjauksen pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Heikki Pietiläinen IdeaStructura Oy:stä. Myös esteettisen arvon säilyminen, eli miten rakennus vanhenee, oli asuntojen omistajille tärkeä tekijä.

Kohteen pääsuunnittelija arkkitehti Heikki Pietiläinen oli tyytyväinen ”Julkisivuremontti 2019” palkinnolla palkitun kohteen lopputulokseen. Sujuva yhteistyö hankkeen eri osapuolien välillä oli onnistuneen lopputuloksen tae.Kohteen pääsuunnittelija arkkitehti Heikki Pietiläinen oli tyytyväinen ”Julkisivuremontti 2019” palkinnolla palkitun kohteen lopputulokseen. Sujuva yhteistyö hankkeen eri osapuolien välillä oli onnistuneen lopputuloksen tae.

”Eri korjausvaihtoehtoja vertailtiin ja tiileen päädyttiin”

Pesubetoni vaihtui tiileksi

Keskeinen tekijä oli muuttaa rakennuksen yleisilme aiempaa valoisammaksi. Tämän 1970-luvulla rakennetun talon synkähkö, harmahtavan ruskea, ”pesubetoni-look” oli saatava raikkaammaksi.

Tutkittiin eri julkisivuverhousvaihtoehtoja. Pohdinnan alla olivat niin eristerappaus kuin eri levyvaihtoehdotkin, mutta paikalla puhtaaksimuurattuun tiileen kuitenkin päädyttiin. Pietiläisen mukaan valinta oli aika helppo, sillä tiilellä on hyvä maine ja se on todettu pitkäikäiseksi ja vähän huoltoa vaativaksi julkisivumateriaaliksi. Valintaa puolsi sekin, että naapuruston jo aiemmin peruskorjatut talot oli tehty tiilellä. Paikalla muurattu tiili mahdollisti myös sen, että vanhan talon toleranssit ja aukotukset saatiin monia muita ratkaisuja helpommin hallittua. 70-luvun taloissa elementit eivät aina ole linjassaan, mikä omalta osaltaan vaikeutti korjauksen sujuvaa toteutusta. Pienenä rakennuskappaleena tiili kuitenkin mahdollisti sen, että moni detalji saatiin ilman suurempia ponnistuksia kohdalleen. Asioiden helpottamiseksi tiilen vaakasaumasta tehtiin 5 mm perinteistä 15 mm saumaa korkeampi, mikä auttoi aukotuksien kohdistamisessa ja antoi hieman enemmän pelivaraa, Pietiläinen toteaa.

Puistonportti sisäpihanpuolelta.Puistonportti sisäpihanpuolelta.

Vaalealla tiilellä kaunis ja kestävä lopputulos

Julkisivujen päämateriaaliksi valittiin Wienerbergerin mallistosta vaalea, eläväpintainen Tuohi Retro-tiili, jota täydentävät talon päädyissä ja ikkunaväleissä harmahtavalla Pellava Retro-tiilellä tehdyt tehostealueet. Talotekniikka integroitiin tulevaisuutta silmällä pitäen ulkoseinä- ja parvekerakenteisiin. Muuratuilla osuuksilla tekniikkakuilut vuorattiin tiililaattapintaisilla pienelementeillä, jolloin ne saatiin huomaamattomasti liitettyä osaksi julkisivua. 135 mm paksun tiilen ansiosta saatiin myös ääneneristävyys säilytettyä hyvänä, mikä muilla kevyemmillä korjausratkaisuilla ei olisi helposti onnistunut.

Kadunpuoleisesta julkisivusta tuli nykyajan hengen mukaisesti varsin lasinen moderneine lasiparvekkeineen.

Kadunpuoleisesta julkisivusta tuli nykyajan hengen mukaisesti varsin lasinen moderneine lasiparvekkeineen.Kadunpuoleisesta julkisivusta tuli nykyajan hengen mukaisesti varsin lasinen moderneine lasiparvekkeineen.

Energiataloutta parannettiin puolella

Ulkoseinistä purettiin sekä elementtien ulkokuoret että eristeet. Uusien, 130 mm paksujen mineraalivillaeristeiden avulla ulkoseinien lämmöneristävyyttä saatiin
parannettua arvoon 0,26W/m2K. Myös ikkunat ja parvekeovet uusittiin paremmin lämpöä eristäviksi alumiini-kehysratkaisuiksi.

Kohdetiedot:
Nimi: Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab
Alkuperäinen rakennusvuosi: 1973
Asuntoja: 36
Osoite: Itälahdenkatu 1, Helsinki
Suunnittelu ja valvonta: IdeaStructura Oy
Urakoitsija: Consti Julkisivut Oy
Isännöitsijä: Priman Oy
Julkisivusaneerauksen hinta: n. 2 500 000 €

Lisätietoja tiilellä korjaamisesta: www.wienerberger.fi


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
10.8.2020