Varmista, että taloyhtiösi katolla on lainmukaiset turvaköyden kiinnityspisteet

Suomessa sattuu vuosittain noin 30 000 kaatumisesta tai putoamisesta johtuvaa työtapaturmaa ja yleisin työperäisen kuolemantapauksen aiheuttaja on putoamisonnettomuus. Myös AVI on kiinnittänyt huomiota putoamistapaturmien lisääntymiseen ja aloitti syksyllä 2020 kolmivuotisen valvontahankkeen.

Kattojen huoltotöissä on syytä käyttää turvavaljaita ja varmistaa niiden lainmukainen kiinnitys.Kattojen huoltotöissä on syytä käyttää turvavaljaita ja varmistaa niiden lainmukainen kiinnitys.
Hankkeen tarkastukset kohdistetaan tilapäisluontoisiin töihin, joihin liittyy työntekijöiden putoamisvaaraa. Tällaisia ovat muun muassa kiipeämistä tai katolla työskentelyä edellyttävät kiinteistönhuoltotyöt. AVIn hankkeessa painotetaan työnantajan velvollisuutta valvoa työn turvallisuutta, mutta myös kiinteistön omistaja ja isännöitsijä ovat vastuussa, että esimerkiksi nuohooja ja muut katolla huoltotöitä tekevät voivat suorittaa työnsä turvallisesti.

Taloyhtiön hallitus on vastuussa kattoturvasta

Lainsäädäntö määrittelee, että kaikkiin rakennuksen osiin, joita on säännöllisesti huollettava tai tarkastettava, on oltava pääsy ja työskentelymahdollisuus vaarantamatta työntekijöiden ja sivullisten turvallisuutta. Taloyhtiöissä vastuu turvallisuudesta on hallituksella ja isännöitsijällä.

Rakennusmääräysten mukaan yli 9 metriä korkeassa kiinteistössä on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten. Kuitenkin valitettavan usein taloyhtiöiden kattojen turvalaitteet ovat puutteellisia, ja yleisin ongelma on nimenomaan turvaköysien kiinnityspisteiden puutteellisuus. Samoin asennettujen kattoturvatuotteiden määräaikaistarkastus laiminlyödään usein.

  • Yli 9 metriä korkeassa kiinteistössä on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten.
  • Kiinnitysrakenteina voivat toimia vaakakiskot, vaijerijärjestelmät, kattopollarit ja vastapainopollarit.
  • Luokka 2 mukaiset kattosillat ja kattotikkaat voivat toimia myös kiinnityspisteinä. Yli yhdeksän metriä korkeissa rakennuksissa kattosiltojen ja lapetikkaiden on oltava LK2 mukaisia.
  • Kiinnityspisteet on tarkistettava vuosittain.
  • Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä vastaavat kiinnityspisteiden turvallisuudesta.

Miten taloyhtiössä toteutetaan riittävä turvaköysien kiinnitysrakenne?

Jos taloyhtiösi kattoturvatuotteissa on CE-merkintä, se varmistaa tarvikkeen täyttävän sille asetetut vaatimukset. CE-merkintä määrittelee kattoturvatuotteille kaksi asennusluokkaa: luokka 1 ja luokka 2. Näistä luokan 2 tuotteet toimivat henkilökohtaisen turvaköyden kiinnityspisteinä, mutta luokan 1 tuotteet eivät.

Tuotteen toimittajan tai asentajan tulee toimituksessaan antaa asiakkaalle CE-merkintätodistus, mistä käy ilmi tuotteen asennusluokka. Tuotteiden asentamisessa tulee aina noudattaa valmistajan ohjeita.

Vesivekin kattosillat, kattotikkaat ja -portaat ovat täyttävät luokan 2 vaatimukset, eli niitä voidaan käyttää turvaköyden kiinnityspisteinä. Tuotteita testataan säännöllisesti VTT:n valvomissa olosuhteissa. Vesivekin omat paikalliset asentajat varmistavat laadukkaan ja sertifioidun asennuksen.

Vesivek asensi eduskuntatalon katolle noin 1,5 kilometriä kulkuteitä ja varusteita.

Vesivek asensi eduskuntatalon katolle noin 1,5 kilometriä kulkuteitä ja varusteita.

Vesivek-kattotuotteet kiinnityspisteinä

Vesivek-kattosilta

Suomessa yli 2-kerroksisiin rakennuksiin asennetut kattosillat tulee olla aina luokkaa 2. Kiinnityspisteenä käytettävän kattosillan kaikkien osien tulee kestää turvaköyden varaan putoavan henkilön paino. Kattosiltaa saa käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä yhtäaikaisesti vain yksi henkilö 3 metrin matkalla. Turvaköysi kiinnitetään kannakkeiden väliin siltaelementin ympäri, ei kannakkeisiin.

Vesivek-kattotikkaat

Kattotikkaissa turvaköysi suositellaan kiinnitettäväksi tikkaan sivujohteiden ympäri, mutta sen voi kiinnittää myös puoliin. Turvaköyttä ei saa kiinnittää kannakkeisiin eikä muovijalkoihin. Kattotikasta saa käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä vain yksi henkilö kerrallaan.

Vaakakisko ja vaijerijärjestelmät

Yli 2-kerroksisissa rakennuksissa kattokulkutie on varustettava turvakiskolla tai avokaiteella, kun katon kaltevuus on 1:1,5 tai tätä jyrkempi. Vaakakiskoa saa käyttää turvaköyden kiinnitykseen yksi käyttäjä kerrallaan kuuden metrin matkalla.

Vaijerijärjestelmä on hyvä ratkaisu erityisesti paikoissa, joissa käydään usein tekemässä huoltotöitä tai tarkastuksia. Järjestelmä voidaan kiinnittää seinään, kattosiltaan tai pollareihin. Vaijerin kiinnityspisteiden yli vapaasti kulkeva kelkka helpottaa liikkumista ilman turhia ja riskialttiita turvaköyden irrotuksia.

Kattopollarit ja vastapainopollarit

Sileän katon pollarit soveltuvat parhaiten lukko- ja konesaumakatolle, tolppamalliset pollarit voidaan asentaa kaikille kattotyypeille. Pollari on suunniteltu max 500 kg:n vedolle ja niitä asennetaan rakennuksen harjan suuntaisesti 5-6 metrin välein.

Vastapainopollarit ovat tasakatoille soveltuvia helposti asennettavia kiinnityspisteitä. Ne voivat toimia joko yksittäisinä kiinnityspisteinä tai osana putoamisen estävää järjestelmää. Vastapainopollari painaa 300 kg ja se voidaan asentaa väliaikaisesti tai pysyvästi.

Vesivek toimitti ja asensi uuteen Helsingin kaupunginkirjasto Oodiin kattoturvajärjestelmät, tikkaat, kulkusillat ja vaijerijärjestelmän.

Vesivek toimitti ja asensi uuteen Helsingin kaupunginkirjasto Oodiin kattoturvajärjestelmät, tikkaat, kulkusillat ja vaijerijärjestelmän.

Muista vuosittainen tarkastusvelvollisuus

Luokka 2 tuo mukanaan myös kattoturvatuotteiden vuosittaisen tarkastusvelvollisuuden, mikäli tuotetta käytetään katolla turvaköyden kiinnityspisteenä. Tehdyt tarkastukset ja toimenpiteet tulee kirjata huoltokirjaan.

Tarkastuksessa huomioidaan suoritetun asennuksen oikeellisuus verrattuna valmistajan asennusohjeisiin ja sen voi tehdä vain koulutettu ja valmistajan valtuuttama henkilö. Vesivekin sertifioidut kattoasiantuntijat on koulutettu tekemään CE-luokituksen mukaisia kattoturvatarkastuksia.

Ota yhteys, autamme varmistamaan taloyhtiösi kattoturvallisuuden voimassa olevien säädösten ja rakennusmääräysten mukaiseksi. Jos korjattavaa tai päivitettävää löytyy, saat meiltä samalla avaimet käteen -korjaustarjouksen.
 

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
31.7.2020