Mitä perinteinen putkiremontti hankesuunnitelmassa tarkoittaa?

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, tässä tapauksessa yleisimmät lienevät putkiremontti ja linjasaneeraus. Putkiremontin hankesuunnitelmissa esitetään usein laajuudeltaan pari erilaista remonttikokonaisuutta kustannuksineen ja taloyhtiöt valitsevat suunnitelmassa esitettyjen tietojen perusteella sopivimman. Taloyhtiöt, joissa talotekniikka ja valtaosa kylpyhuoneista on jo käyttöikänsä päässä, päätyvät perinteiseen putkiremonttiin. Tällöin on tapana uusia käyttövesi- ja viemäriputket sekä remontoida kylpyhuoneet. Muut valitsevat esimerkiksi hybridiremontin, jossa käyttövesiputket uusitaan porraskäytävään ja viemärit sukitetaan kylpyhuoneiden jäädessä ennalleen.

Reno Port_1200_inkku

Mitä tekemistä elementtisaneerauksella on perinteisen putkiremontin kanssa?

Elementtisaneeraus on siis yksi tapa toteuttaa hankesuunnitelmissa esitetty perinteinen putkiremontti. Toteutustapana se vain on moderni tapa hyödyntää esivalmistusta saneerauksen nopeuttamiseen ja kustannusten karsimiseen. Elementtisaneerauksessa taloon asennetaan uudet käyttövesi- ja viemäriputket valmiissa hormielementissä, joka sisältää myös seinä-WC -telineen. Elementtiin voidaan kytkeä myös pesualtaan vesijohdot ja viemäri.

Työmaa_wc kopio

Jos hankesuunnitelmassa ei elementtisaneerausta erikseen mainita, ei se millään tavalla ole esteenä valita menetelmä "perinteisen putkiremontin" toteuttamiseen vielä toteutussuunnitteluvaiheessa.

Miksi elementtisaneeraus on järkevä tapa toteuttaa perinteinen putkiremontti?

Elementtisaneeraus eli erilaisten esivalmisteiden ja talotekniikkaelementtien käyttö putkiremonteissa yleistyy koko ajan. Tärkeimpinä syinä tähän varmasti ovat:

  1. Avattava ja vuototurvallinen lopputulos: Lähtökohtaisesti vuototurvallisuutta tai avattavuutta ei taloteknisten nousujen osalta tarvita, koska putkilinjoihin ei ole tarkoituskaan koskea ennen seuraavaa putkiremonttia. Nykyiset määräykset kuitenkin edellyttävät käyttövesiputkien sijoittamista siten, että niihin päästään tarvittaessa helposti käsiksi rakenteita rikkomatta. Talotekniikkaelementtien rakenne mahdollistaa sen, etteivät mahdolliset vuodot pääse rakenteisiin vaan ohjautuvat näkyville vedeneristettyihin tiloihin. Samalla rakenne on helposti avattavissa mahdollisia huolto- ja korjaustöitä silmällä pitäen.
  2. Saneerattavien talojen rakennustapa luo erinomaiset lähtökohdat: Saneerausjuna on siirtynyt vahvasti 70-luvulla rakennettuihin taloihin, joita lukumääräisesti on Suomen rakennuskannasta valtava osa. Kyseisenä ajankohtana betonielementtirakentaminen yleistyi ja suuren kysynnän saattelemana taloja valmistui sarjatuotantona suurissa määrin kaikkiin Suomen isoihin kaupunkeihin. Talotyypeille ominaista ovat toistuvat rakenteet ja kerrospohjat, sekä suorat talotekniikkalinjat. Näiden sarjatuotantona valmistuneiden talojen saneeraaminenkin sarjatuotantona on ilman muuta kustannustehokasta ja järkevää.
  3. Parempi laatu alhaisemmilla kustannuksilla: Esivalmistus ei sinällään ole mikään uusi keksintö. Sen avulla työmaiden läpimenoaikoja on lyhennetty jo vuosikymmeniä siirtämällä osa työstä työmaalta teollisiin tuotantoympäristöihin. Teollinen valmistustapa parantaa laatua ja laskee kustannuksia. Elementtisaneeraus myös nopeuttaa työmaan läpimenoaikaa paikalla rakentamisen muuttuessa paikalla asentamiseksi. Nopeampi läpimenoaika tietysti vähentää työmaan yleiskustannuksia ja asukkaiden väistömajoituskuluja tai vastaavasti nopeuttaa vuokralaisten paluuta asuntoihin.

Helpoin tapa lähestyä elementtisaneerausta on lähettää kohteen pohjakuvat taloteknisiä esivalmisteita valmistavalle yritykselle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Uponor auttaa taloyhtiöitä perinteisen putkiremontin suunnittelussa talotekniikkaelementeillä täysin veloituksetta. Ota yhteyttä!

Lue lisää Uponorin talotekniikkaelementeistä täältä.

teksti: Perttu Havulehto / Uponor

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön Uponorille tai tilata esitteen lisätietoja varten


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
10.8.2020