Rakennusjätteet haltuun rahaa säästäen

Suomalainen tuottaa kotitalouksissa jätettä n. 550 kg vuodessa (vuoden 2018 tilasto). Puhumattakaan rakennusjätteestä, jota muodostuu vuosittain melkoisia määriä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan suuri osa jätteestä päätyy kaatopaikalle. Suuri osa jätteestä olisi kuitenkin hyödynnettävissä sellaisenaan tai uusien rakennusmateriaalien raaka-aineena. Ekologisuus on nykypäivänä isossa roolissa koskien tässä tapauksessa rakennusmateriaalien uusiokäyttöä tai kierrätystä. Ekologisuuden lisäksi kustannukset luonnollisesti vaikuttavat valintoihin.

Voisiko kiertotalouden kehittymistä tukea ja säästää kustannuksissa samalla, kun esimerkiksi taloyhtiössä tai huoneistoissa tehdään remontointi- tai rakennustöitä?

helppolava_still_010 pääkuva 1920x1080

Lait velvoittavat lajitteluun ja kiertotalouden vaikutus

Pelkästään jo kierrätysvelvoitteet ohjaavat lajitteluun ja kiertotalous osaltaan ohjaa materiaalin uusiokäyttöä ja jätteen hyödyntämistä toiseen teollisuusprosessiin. Materiaali jätteenä voi siis muuttaa muotoaan siten, että tulee hyödynnetyksi jossain muussa käyttötarkoituksessa.

Lue lisää: Miten vaihtolavoille toimitetut jätteet lajitellaan?

Ekologisuus ja velvoitteet ohjaavat materiaalin uusiokäyttöä ja kierrätystä, mutta taloudellisuus ohjaa myös vahvasti lajittelemaan jätteitä. Miten taloyhtiöt ja osakkaat voisivat siis säästää lajittelemalla jätteitä?

Lajittelu = säästöä?

Otetaan esimerkiksi rakennusjätteet ja vaihtolavat, joilla rakennusjätteet hoidetaan useassa tapauksessa. Vaihtolavapalvelua tarjoaa esimerkiksi Lassila & Tikanoja Helppolava-palvelun avulla. Palvelun kustannuksissa lajittelu edesauttaa selvästi säästämään kustannuksissa. Säästöä syntyy, kun jätteitä lajitellaan eri lavoille, koska eri jätelajeille on eri kustannukset.

Esimerkissä rakennusjätteet voisivat olla esimerkiksi puujätettä, sekalaista remontin purkujätettä ja vaikkapa betonia. Tilaamalla pelkästään remppa- ja rakennuslavoja (lajittelematon rakennusjäte, remontin purkujäte) hintaan 660€ voi jätteiden kokonaiskustannukset olla merkittävät verrattuna jätteiden lajitteluun eri vaihtolavoille.

Jos jätteet lajitellaan erikseen puujätelavalle (370€) ja kiviaineslavalle (550€) sekä sekalaiset jätteet rakennus- ja remppalavalle (660€), jätteiden kokonaiskustannukset voivat laskea reilusti verrattuna tilanteeseen, kun kaikki jäte laitetaan rakennus- ja remppalavalle (660€).

Kiinteähintaisuus tuo myös kustannuksien ennustettavuutta taloyhtiölle tai osakkaalle sekä kustannukset ovat heti tiedossa kaikille osapuolille.

Tutustu tarkemmin Helppolavaan

Vaihtolavapalvelun edut

Vaihtolavavalikoimaa ollessa eri jätteille, taloyhtiö tai osakas pystyy tilaamaan oikean lavan oikeaan työvaiheeseen. Sekalainen rakennusjäte on se kallein jätelaji, jonka voi välttää lajittelemalla – samalla tietty säästäen luontoa ja tukemalla kiertotalouden edistymistä. Lailliset kierrätysvelvoitteet tulevat täytettyä myös samalla tehokkaasti ja helpolla tavalla.

Vaihtolavojen yhteiskäyttökään ei ole poissuljettu esimerkiksi taloyhtiön talkoissa tai vaikkapa jakaa muiden remontoijien kesken. Miksei lavaakin voisi jakaa ja siten myös säästää kustannuksissa? Talkoot taloyhtiöissä eivät välttämättä ole edes poikkeusaikoina poisluettu ajatus.

helppolava_still_008 1920x1080

Helppolavan täsmällinen (neljän tunnin toimitusaikaikkuna) ja nopea toimitusaika (mahdollista jo seuraavalle arkipäivälle helpottavat työn suunnittelua ja lisäävät joustavuutta. Netin kautta toimivat myös välityhjennykset helposti.

Kiertotalouden kehittymisen tukeminen ja rahan säästö rakennusjätteiden lajittelulla voivat onnistua myös teidän taloyhtiöissänne!

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
3.2.2021