Taloyhtiöiden talkoot muuttavat muotoaan – mikä avuksi?

Syksy on perinteistä taloyhtiöiden talkooaikaa. Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset ulottuvat myös taloyhtiöiden talkoihin. Talkoot kun ovat tunnetusti ja usein sosiaalinen sekä väkirikas tapahtuma, jossa viruksen leviämisen rajoittamista on siis syytä harkita. Yhteinen pihojen siistiminen ja tekeminen ei silti lopu, vaan muuttavat muotoaan. Miten talkoita voisi siis järjestää? Kokosimme muutamia vinkkejä ja ajatuksia järjestämiseen poikkeusaikana.

helppolava_still_002 1920x1080

Poikkeusajan jatkuessa edelleen, monet keväällä siirretyt talkoot tulevat viimeistään nyt syksyllä eteen ja käsiteltäviksi monessa taloyhtiössä. Miten järjestää turvallisesti talkoot vai järjestääkö lainkaan?

Yhteiset alueet ja pihat odottavat siistijäänsä monissa taloyhtiöissä ja joissa on tavallisesti siistiminen hoidettu talkootyöllä. Kotioloissa vietetään edelleen paljon aikaa muun muassa etätyösuosituksien jatkuessa ja lähiympäristön vaikutus korostuu entisestään. Kaikille yhteisten alueiden ja pihojen siisteyden merkitystä ei voi siis ohittaa.

Talkoot kuitenkin voidaan järjestää turvallisesti jos niin halutaan. Ohessa muutamia vinkkejä ja ajatuksia talkoiden järjestämiseen:

1. Talkoiden porrastaminen pidemmälle aikavälille

Suuri väkimäärä aiheuttaa talkoissa sen, että kaikkea ei voida tehdä samaan aikaan johtuen viruksen leviämisen rajoittamisesta. Talkootyöt kannattaa siis järjestää porrastetusti – esimerkiksi kahden tai useamman viikonlopun aikana. Töitä porrastaessa, työt tehdään eri aikoina ja näin voidaan toimia turvallisemmin, mutta kaikki voivat kuitenkin osallistua.

Talkoiden venyttäminen siis pidemmälle aikavälille yhden saman päivän sijaan saa joustavuutta järjestelyihin, jotta kaikki eivät ole samaan aikaan toistensa kanssa tekemisissä.

Vaihtolavankin saa tilattua pidemmäksi aikaa – esimerkiksi L&T Helppolavalla – jolloin joustavuus lisääntyy myös työjärjestelyiden ja tarvikkeiden osalta.

L&T Helppolavan saa tilattua joustavasti ja kiinteään hintaan, jolloin kustannukset ovat jo ennalta tiedossa. Samalla vaihtolava on myös Uudenmaan halvin.

Lisätietoa L&T Helppolavasta

L&T_helppolava_syksy_1200x1200_carousel03

2. Töiden jakaminen rappu- tai asuntokohtaisesti

Porrastamiseen liittyy myös töiden jakaminen niin, että työt jaetaan rapuittain. Tässä tapauksessa eri rapussa asuvat eivät työskentele lähekkäin. Töitä voisi siis jakaa rapuittain tai asunnoittain – esimerkiksi yhden porukan hoitaessa haravoinnin ja toisen yhteisten tilojen siistimisen.
 

3. Talkootarjoiluiden jättäminen pois

Talkootarjoilut ovat iso osa itse talkoita ja yhdessäoloa, niin pitää myös ottaa huomioon samassa yhteydessä olevan suuren väkimäärän samassa tilassa olevan riski viruksen leviämiselle.

Voisiko talkootarjoilut tarjota toisena ajankohtana, kun pahin on ohitse?
 

4. Töiden jakaminen ja kommunikointi

Itse työn jakamisessa ja kommunikoinnissa toimivat nykyaikana varsin hyvin tekniset apuvälineet. Esimerkiksi Whatsapp ja Facebook-ryhmät toimivat hyvin myös itse työn jakamiseen ja siitä keskustelemiseen. Perinteiset ilmoitustaulutkin toimivat monessa tapauksessa. Näin ihmisten ei tarvitse olla kasvokkain ja lähekkäin.
 

5. Käsihygienia

Talkoissa – kuten muuallakin – on hyvä huomioida käsihygienia viruksen leviämisen rajoittamiseksi. Sitä on siis hyvä varata myös talkoihin, jotta voidaan taata kaikille osapuolille turvallinen töiden osallistuminen.
 

6. Talkoisiin vain terveenä!

Kukaan ei mene myöskään töihin sairaana – ei siis myöskään taloyhtiön talkoihin. Talkoita tulee myös tulevaisuudessa. Yhden kerran talkoiden ohittaminen ja samalla muiden ihmisten terveyden huomiointi lienee näinä aikoina paikallaan jos tuntee itsensä sairaaksi.

L&T Helppolavan yhteydessä talkoolavan tilaajalle toimitetaan yksi käsihuuhdepullo käytettäväksi talkoissa.

L&T_helppolava_syksy_1040x585
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
5.10.2020