Asbestia voi löytyä putkiremontinkin yhteydessä

Remonttia tehdessä rakenteita joudutaan useasti avaamaan, jolloin haitta-aine nimeltä asbesti voi tulla suurella todennäköisyydellä vastan. Useassa taloyhtiössä tulee väistämättä eteen muun muassa putkiremontit, kun 1960 ̶ 1980-lukujen talot tulevat korjausvuoroon. Putkiremonttienkin yhteydessä tehtävät purkutyöt sisältävät usein rakenteiden avaamista, jolloin pitää huomioida mahdolliset haitta-aineet kuten asbesti. Kuinka siis edetä?

007 1920x1080

Asbesti – kuinka yleistä se on?

Asbestia on paljon käytetty rakennusmateriaaleissa, koska asbestin verrattomat ja lukuisat ominaisuudet kuten palamattomuus, hyvä lämmön-, kosteuden-, ja sähköneristävyys, joustavuus, lujuus sekä bakteerien ja kemikaalien kestävyys ovat edesauttaneet aineen käytön yleistymistä.

Käytön yleistyessä havaittiin kuitenkin aineen olevan haitta-aine, joka aiheuttaa vakavia keuhkosairauksia ja esimerkiksi keuhkosyöpää. Asbestin haitallisuuden toteamisessa kuitenkin kesti jonkin aikaa, koska asbestikuiduille altistuminen voi aiheuttaa vasta 10–30 vuoden kuluttua sairauksia.

Asbestin poisto kehittyy samalla muun tekniikan kehittyessä, mutta itse materiaalia riittää purettavaksi vielä nykytietojen mukaan Suomen rakennuskannassa n. 300 000 tonnia. Asbestia siis tulee suurella todennäköisyydellä vastaan rakenteita avattaessa.

Koska asbesti luokitellaan nykyisin haitta-aineeksi, nykyinen asbestilainsäädäntö velvoittaa rakennuttajan, kiinteistön omistajan tai muun rakennustyötä valvovan ennen korjaustöihin ryhtymistä tekemään selvityksen, onko rakennuksessa asbestia sekä sen laadun, pölyävyyden sekä jatkotoimenpiteet. Mitä siis pitää huomioida, kun epäillään rakenteiden sisältävän asbestia?

Lähikuvassa antofylliittiasbestia eli harmaata asbestiaLähikuvassa antofylliittiasbestia eli harmaata asbestia

Sisältääkö rakennus- ja korjauskohteemme asbestia?

Jotain pystytään jo päättelemään rakennuksen tiedoista, mutta esimerkiksi kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa purettavat rakenteet voivat suurella todennäköisyydellä sisältää asbestia. Harhaluulo on, että asbestia ei ole, jos esimerkiksi vanha kerrostalohuoneisto on hiljattain remontoitu. Tapana on kuitenkin voinut olla tehdä saneeraus niin, että laatoitus on toteutettu päälle laatoituksena niin, että kaikki vanhat ainekerrokset laattoja myöten jäävät paikoilleen. Näin voi olla useampia laattakerroksia päällekkäin eri aikakausilta, ja asbestia voi hyvinkin olla tällaisessa rakenteessa.

Asianmukaisella asbestikartoituksella on suuri merkitys korjaustöiden kokonaisuuden onnistumisen kannalta, koska ammattimaisesti tehty asbestikartoitus voi vähentää työn aikana tehtäviä mahdollisesti vastaan tulevia lisäselvityksiä. Lisäselvityksiä voidaan joutua tekemään, jos selvitykset osoittautuvat puutteellisiksi.

Asbestin näytteenottoaAsbestin näytteenottoa

Virheitä voi tulle esimerkiksi tapauksissa, joissa kaikkien seinien, lattioiden ja kattojen näytteet ovat yhdistetty samaan näytteeseen tai vaikkapa näytteiden yhteydessä puuttuvat määrät ja pohjakuvat.

Työt voidaan joutua virheistä johtuen myös mahdollisesti pysäyttämään, jolloin korjaustöiden kustannustehokkuus kärsii. Ammattitaitoinen asbestikartoittaja osaa määrittää korjaustöiden osalta, mistä näytteitä kannattaa ottaa ja kuinka monta.

Työn suunnittelu ja ennakointi on siis myös tässä tapauksessa avain onnistumiseen. Ammattitaitoinen asbestikartoittaja edesauttaa omalta osaltaan korjaustöiden kokonaisuuden onnistumista. Mitä siis edellyttää asbestikartoitukselta ja -kartoittajalta?

Tyypillisiä rakenteita, joissa käytetty asbestia:

  • Asbestisementtilevyissä; julkisivut, katot, sisäverhoukset, kiukaan taustalevyt ja sähkökeskukset
  • Julkisivumaaleissa
  • Lattiamateriaaleissa; vinyyliasbestilaatat ja joustovinyylimatot esimerkiksi porrasauloissa (lisäksi kiinnitysliimat)
  • Keraamisten laattojen sauma- ja kiinnitysaineissa
  • Bitumituotteissa: huopakatteet, liimat ja vesieristeet
  • Palo-ovissa
  • Putkieristeissä; lämpö- ja vesijohdot
  • Lämpöeristeissä; putket, varaajat ja kattilat
Lähde: Työterveyslaitos

Asbestikartoitus ja -kartoittajan vaatimukset

Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitettävä asbestin laatu ja määrä ja pölyävyys purettaessa. Paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä tila- ja rakennuspiirustuksiin sekä työselostuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti esimerkiksi sanallisesti ja valokuvin.

Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla on tehtävään riittävä ammatillinen osaaminen. Kartoituksen laatii sertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (AHA-asiantuntija) ja sen perusteella laaditaan suunnitelmat asbestin poistamiseksi tai vaarattomaksi tekemiseksi.

Kartoituksen yhteydessä otetaan myös tarkemmat tutkimukset materiaaleista näytteiden muodossa, joista tehdään laboratoriossa asbestianalyysi elektronimikroskoopilla. Ilmasta voidaan myös suorittaa asbestianalyysi tarvittaessa.

Jos selvityksen perusteella ei voida olla täysin varmoja siitä, onko rakenteissa asbestia, on työ tehtävä asbestipurkutyönä käyttäen osastointimenetelmää.

LUE MYÖS:

Asbestipurkutyön osastointimenetelmä käytännössäAsbestipurkutyön osastointimenetelmä käytännössä

Mistä apua ja mitä huomioida työtä tilattaessa?

Asbestikartoitusta tilattaessa on hyvä myös selvittää, löytyykö selvityksen tekijän sertifikaattinumero Eurofins ylläpitämästä rekisteristä verkkopalvelussa Sertifikaattihaku.fi.

On myös hyvä varmistua asbestipurkutyön tekevän yritykseltä, onko heidän käyttämiinsä ilmankäsittelylaitteisiin (alipaineistajat ym.) tehty lakisääteiset tiiviysmittaukset. Koska työssä käytettävät koneet tulee olla tiiviitä, jolloin asbestikuituja ei pöllyä ympäristöön (Asbestilaki 14§).

Asbestipurkujen toteutustavoissa voi olla eroja ja hinta ei kerro kaikkea. Huolellinen ja asianmukainen asbestin purkaminen on kaikkien terveyden kannalta vastuullinen ratkaisu. Käytä siis asianmukaista asbestipurun ammattilaista – näin otat parhaiten huomioon ihmisten terveyden (niin tekijöiden kuin asukkaiden) rakennustöiden yhteydessä!

LUE MYÖS:

Asbestipurkua luotettavasti vuosikymmenien kokemuksella

Suomen Asbestitekniikka Oy on yksi Suomen suurimmista asbestipurkutyön ammattilaisista. Yritys toteuttaa asbestisaneerauksia vuosittain sadoissa kohteissa, ja sillä on ollut asbestipurkutyölupa voimassa keskeytyksettä jo vuodesta 1992 lähtien.

Laajaan asiakaskuntaan kuuluvat mm. vahinkosaneerausyritykset, huoneistoremontteja (mm. keittiö- ja kylpyhuoneremontteja) tekevät yritykset, LVI-alan yritykset, rakennus- ja saneerausliikkeet, isännöinti- ja kiinteistönhuoltoliikkeet, julkinen sektori sekä yksityishenkilöt.

Tutustu lisää

https://suomenasbestitekniikka.fi/

+358 977 408 33

Tai jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella!

IMG_4822 x

Jätä yhteydenottopyyntö

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
30.3.2021