Energia-avustus ja tehokkaat eristeet

Miten energiatehokkuutta voidaan parantaa rahaa ja ympäristöä säästäen? Korjaushankkeessa yksi merkittävimmistä energiansäästömahdollisuuksista on rakenteellinen energiatehokkuus. Vanhojen eristeiden vaihtamisella uusiin ja tehokkaisiin Kooltherm -lämmöneristeisiin saavutetaan monia muitakin etuja.

Julkisivuremontin yhteydessä asennettu Kooltherm-eristys parantaa rakenteen lämmöneristävyyttä huomattavasti.Julkisivuremontin yhteydessä asennettu Kooltherm-eristys parantaa rakenteen lämmöneristävyyttä huomattavasti.

Vanhan julksivun alla heikko lämmöneristys

Vanhojen kerrostalojen, koulujen ja päiväkotien ulkoseinärakenteiden lämmöneristävyys on usein hyvin vaatimaton nykyrakentamiseen verraten. Vanha lämmöneristekerros saattaa olla hyvinkin ohut ja rakenteen eristyskyky sekä tiiveys ovat heikentyneet ajan myötä. Lisäksi esim. betonisandwichrakenteisen seinän ulkokuori voi olla pitkälle vaurioitunut pakkasrapauman ja raudoitteiden korroosion myötä.

Tällöin tulee monesti järkevämmäksi purkaa vanha ulkokuori, uusia lämmöneristeet ja rakentaa uusi julkisivupinta. Rakenteellisen energiatehokkuuden ratkaisuilla hyvä energiatehokkuus saavutetaan aidosti, ei kertoimilla. Näin ollen myös todelliset energiakulut ovat pieniä.
 

Kooltherm -eristeellä elinkaarikustannussäästöjä

Julkisivukorjauksissa vanhojen lämmöneristemateriaalien korvaaminen uusilla, tehokkailla Kooltherm lämmöneristeillä, saattaa tuplata rakenteen lämmöneristyskyvyn kasvattamatta kuitenkaan seinärakenteen paksuutta alkuperäisestä. Näin vältytään mm. perusmuurin ja räystäiden leventämiseltä, julkisivupinnan ja sokkelin etäisyyden kasvattamiselta sekä kalliilta muutoksilta ikkuna- ja kattorakenteisiin. Korjauksen yhteydessä myös rakenteen tiiviys saadaan varmistettua ja tarvittaessa korjattua.

Energiatehokas seinärakenne on helppo toteuttaa Kooltherm-lämmöneristeillä. Kingspan Kooltherm K15 Julkisivueristeet ovat lämmöneristävyydeltään perinteisiä villa ja polyuretaanilevyjäkin tehokkaampia. Ne ovat myös kosteusteknisesti turvallisia ja kuituvapaita.

Tehokkaasti eristetyssä rakennuksessa lämmityskustannukset pysyvät maltillisina, kun lämpöä ei karkaa heikon lämmöneristyksen kautta.

Energia-avustuksia korjaushankkeisiin

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022. Energia-avustuksen saamiseksi taloyhtiön tulee parantaa energiatehokkuuttaan riittävästi. Kerrostaloilla tämä tarkoittaa 32 prosentin parannusta E-luvun osalta talon rakentamisajankohtaan verrattuna.

Energiatehokkuuden mittaamisessa käytetään laskennallista energiatehokkuuden vertailulukua eli E-lukua (kWh/m2a). Vaatimuksena on, että korjausten jälkeen E-luvun tulee olla enintään:

  • kerrostaloissa 0,68 x rakentamisvuoden E-luku
  • rivitaloissa 0,64 x rakentamisvuoden E-luku


Taloyhtiön tehtävänä on selvittää energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja kustannukset sekä teetättää laskelmat rakentamisvuoden E-luvusta sekä korjausten vaikutuksesta E-lukuun. Vaatimusten täyttyessä taloyhtiöllä on mahdollisuus hakea energiakorjausavustusta.
 

Julkisivuremontti suunniteilla?

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijalle lisäeristyksestä

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
24.2.2021