Viihtyisä piha vaatii suunnittelua ja hyvää hoitoa

Tänä päivänä yhteisiä piha-alueita halutaan käyttää ja niillä halutaan myös viihtyä. Pihoilla on asukkaiden yhteisöllisyyden rakentamisessa iso rooli ja toiveet yhteisten alueiden käytettävyyteen ovat kasvussa.

puutarhanhoitoa-iSt-1159443549

Taloyhtiöt ovat usein kiinnostuneita etenkin pihansa helppohoitoisuudesta, toteaa Puutarhamyymälä Muhevaisen pihasuunnittelija ja -neuvoja, hortonomi AMK, MMK Sanna Numminen. Koska asukkaat haluavat kuitenkin myös viettää aikaa yhteisellä pihalla, pelkkä helppohoitoisuus ei yksin riitä.

Tänä päivänä halutaan entistä enemmän viihtyisyyttä ja jotain siihen omaan pihaan sopivaa.

Sanna 2020 kopio

Myös pihan toimintoja mietitään hänen mukaansa huolellisesti: mietitään, onko leikkivälineitä riittävästi, miten jäteastiat on sijoiteltu ja maisemoitu, onko tilaa oleskeluun, onnistuuko laatikkoviljely jne.

Keskustan kerrostalokortteleiden sisäpihat voivat olla olosuhteiltaan ankeita. Kasvit eivät saa riittävästi valoa ja asfaltoidulla pihalla kasvualustaakaan ei juuri ole. Voimistuva trendi kaupunkikortteleissakin on halu muokata pihoja asukkaiden käyttöön. Haastavissa oloissa ammattitaitoinen pihasuunnittelija löytää sopivan ratkaisun ja oikeat kasvit pihalle kuin pihalle.

Pihan puutteet kerralla kuntoon

Numminen kertoo, että taloyhtiöillä on monia syitä ryhtyä piharemonttiin: yleistä viihtyisyyttä halutaan parantaa tai esimerkiksi pihan pinnoitteet vaativat korjausta. 

Usein on ollut putkiremontteja tai muuta, joiden yhteydessä piha on saatettu myllätä. Siinä vaiheessa huomataan, että nyt olisi edullista uusia myös piha. 

Taloyhtiöllä voi olla tiedossaan budjetti pihan uudistamista varten, mutta ei sitä, mitä olisi järkevää tehdä ja mitä budjetilla voi saada. Nummisen mukaan taloudellisin tapa lähteä asiassa liikkeelle on pyytää pihasuunnittelija paikalle neuvontakäynnille. 

Suunnittelija kartoittaa, mitä kasvillisuutta pihalla on ja mitä kannattaa säilyttää, ja ottaa kantaa vastaako taloyhtiön budjetti toiveita. 

Tästä näet mitä puutarhasuunnitelma sisältää

Oikea kasvi oikealle paikalle

Uudenmaan alueella toimivan Puutarhamyymälä Muhevaisen johto- ajatuksena on tarjota mahdollisimman laaja kasvivalikoima erilaisiin tarpeisiin. Niiden valintaa ja käyttöä helpottamaan yritys tarjoaa myös kokonaisvaltaista pihasuunnittelua sekä neuvontaa pihan ylläpitoa varten. 

Tutustu tästä suunnittelu- ja neuvontapalveluun

Neuvontaa taloyhtiön pihanhoitoon

Piharemontin jälkeen on tärkeää ottaa myös huomioon, miten pihaa jatkossa hoidetaan. Taloyhtiöt käyttävätkin aika paljon neuvontapalveluamme. 

Ei ole mitään järkeä tehdä hienoja istutusryhmiä, jos ne jätetään hunningolle, toteaa Numminen.

1920Pensasaidan leikkaaminen iSt

Vaikka taloyhtiön pihasta huolehdittaisiin talkoovoimin, hyvät neuvot ovat siinäkin tarpeen. Puutarhasuunnittelijan voi tilata paikan päälle myös opastamaan tai suunnittelemaan toteutettavia töitä jo ennen talkoita.
 

Numminen huomauttaa, että esimerkiksi pihan istutusten hoito ei ole aivan yksinkertaista. Esimerkiksi kastelun tarve täytyy arvioida, sillä se vaihtelee säiden, kasvilajien, istutusalustan syvyyden ja laadun sekä pohjamaan pidätyskyvyn mukaan.
 

Joskus on vaikea tietää, onko kasvia kasteltu liian vähän vai liian paljon. Oireet ovat yllättävänkin samanlaiset.

Puutarhaneuvoja näyttää tarvittaessa kädestä pitäen, miten kasvin tila tutkitaan ja mikä on sopiva määrä kastelua. Jos kastelua hoitaa huoltoyhtiö, voidaan tarvita ohjeistusta kirjallisena. Oikeilla hoito-ohjeilla pihan kasvit saadaan heti hyvään kasvun alkuun ja vältytään istutusten työläältä ja kalliilta uusimiselta. 

Piharemontin tarkistuslista

Määritelkää piharemontin tavoitteet, esim:
* Korjataanko tietty pihan yksityiskohta
* Tehdäänkö välttämättömät korjaukset
* Halutaanko laajempaa uudistusta ja tunnetaanko osakkaiden näkemykset

Alustava budjetti suuruusluokkana

Tarkistakaa, onko alueellanne kaavoitusmääräyksiä, jotka rajoittavat yhtiön päätöksiä.

Hankkikaa pihan ajan tasainen asemapiirros.

Miettikää suunnittelun ja toteutuksen tavoiteaikataulut.
* Aikaa varataan myös taloyhtiön päätöksentekoon.

Tilatkaa suunnittelija neuvontakäynnille
* Jos pihan tarpeet ovat epäselvät, keskustelu asiantuntijan kanssa selkeyttää tavoitteet.

Pyytäkää tarjous suunnittelusta
* Jos tavoitteet ja dokumentaatio ovat käytettävissä.

Puutarhamyymälä Muhevainen Oy

muhevainen.fi

Kiinnostuitko? Jäikö yhteydenottopyyntö


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
8.2.2021