Huoneistotietojärjestelmä - osa 2

Jokaisen osakkeenomistajan tulee hakea Maanmittauslaitokselta osakehuoneistonsa omistuksen rekisteröintiä sen jälkeen, kun taloyhtiö on suorittanut osakeluettelon siirron. Rekisteröintiä voi hakea koska tahansa, kuitenkin viimeistään 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Omistuksen rekisteröinnin yhteydessä Maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan. Osakekirjan ollessa pankissa lainan vakuutena, myös pankki voi hakea omistuksen rekisteröintiä osakkeenomistajan puolesta – kuitenkin ainoastaan osakkeenomistajan valtuutuksella.

yhtiökokous4-750x422

Huoneiston vaihtaessa omistajaa ensimmäisen kerran osakeluettelon siirron jälkeen, on uuden omistajan haettava omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta kahden kuukauden kuluessa kaupanteosta tai omistusoikeuden siirtymisestä. Myös tässä yhteydessä paperinen osakekirja mitätöidään.

Osakehuoneistoa on usein tapana käyttää lainan vakuutena. Kun aiempi paperinen osakekirja on rekisteröinnillä muutettu sähköiseksi omistajamerkinnäksi, voidaan myös panttausmerkintä osakehuoneistoon velan vakuudeksi tehdä sähköisesti. Panttauksen rekisteröintiä hakee pantinhaltija, siis useimmiten lainan myöntävä pankki. Panttauksen tekeminen edellyttää aina osakehuoneiston omistajan suostumuksen.

Omistajamerkinnän hyödyt osakkeenomistajalle

  • riski paperisen osakekirjan tuhoutumisesta tai häviämisestä poistuu
  • asuntokauppojen yhteydessä vältytään ylimääräisiltä lisävaivoilta, kustannuksilta ja viiveiltä, kun ei tarvitse enää siirrellä paperisia osakekirjoja paikasta toiseen
  • Maanmittauslaitokselta tilattavasta osakehuoneistotulosteesta saadaan esimerkiksi asuntokaupan yhteydessä, kootusti yhtä huoneistoa koskevat tiedot: perustiedot yhtiöstä, huoneistosta, omistajista, panttauksista ja rajoituksista.
  • oikeus käyttää osakeoikeuksia, esim. osallistua yhtiökokouksiin edellyttää omistuksen rekisteröintiä
  • omistuksen rekisteröinnin jälkeen osakkaat saavat tiedot omistamistaan huoneistoista maksutta
  • keskitetty, luotettavan tahon ylläpitämä sähköinen järjestelmä turvaa sekä asunnon ostajan että myyjän asemaa kaupanteon yhteydessä

Se miten uuden omistajan tulee toimia oman omistuksensa rekisteröinnin suhteen, riippuu taloyhtiön ja kyseisen osakehuoneiston tilanteesta: kuuluuko taloyhtiö jo huoneistotietojärjestelmään vai ei. Jos kuuluu, niin hallitaanko yksittäistä osakehuoneistoa paperisella osakekirjalla vai onko se mitätöity ja osakehuoneistolle tehty sähköinen omistajamerkintä. Maanmittauslaitoksen asiointiapuri ohjaa osakkeenomistajaa rekisteröimisessä.

Asiointiapuri
 

huoneistotietojärjestelmä-2-750x422

Huoneistotietojärjestelmään rekisteröidään myös rajoituksia

Rajoituksia osakehuoneiston käyttämisestä tai luovuttamisesta eteenpäin rekisteröidään - muiden tietojen ohella - huoneistotietojärjestelmään. Rajoitusten rekisteröinnistä on säädetty laissa. Esimerkiksi merkinnät ulosmittauksesta, turvaamistoimenpiteestä, konkurssista ja yrityssaneerauksesta tehdään viranomaisen, konkurssipesän tai selvittäjän ilmoituksen perusteella.

Myös esimerkiksi lesken hallintaoikeus osakehuoneistoon tai testamenttiin perustuva käyttöoikeus rajoittaa osakkeenomistajan oikeutta luovuttaa osake eteenpäin. Nämä rajoitukset merkitään rekisteriin joko käyttöoikeuden haltijan hakemuksesta tai viran puolesta.

Lisäksi muualla laissa säädetyt rajoitukset merkitään rekisteriin, esimerkkinä ns. RS-pankin ilmoittama rajoitus. Asuntokauppalain mukaisella RS-menettelyllä suojataan uuden asunnon ostajaa rakentamisvaiheen aikana.

Huoneistotietojärjestelmästä perittävät maksut

Kertaluonteinen kirjaamismaksu peritään omistuksen, panttauksen ja rajoituksen rekisteröinnin yhteydessä. Osakkaan rekisteröityä omistuksensa huoneistotietojärjestelmään, hän saa tiedot omistamistaan huoneistoista maksutta.

Taloyhtiöille osakeluettelon siirto on maksuton, kun se tehdään 31.12.2023 mennessä. Myös taloyhtiöt saavat huoneistotietorekisteristä tavanomaiset, yhtiön hallinnointiin tarvitut tiedot maksutta.

Lisätietoa hinnoista

Yksittäiselle osakkeenomistajalle tuleva maksu löytyy Hinnastosta otsikolla Omistusoikeuden rekisteröinti, jonka jälkeen valitaan kohta Osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröinti. Kyseisestä taulukosta selviää että omistajan rekisteröinti omistajan hakemuksesta tai taloyhtiön ilmoituksesta €/osakehuoneisto maksaa 60,00 € (arvonlisäveroton).

Niin harmillista kuin uusien maksujen määrääminen tavalliselle asunto-osakkeen omistajalle onkin, niin lienee selvää, että saadusta palvelusta pitää aina jonkin verran myös maksaa, vertailuna esim. terveydenhuollon palveluiden asiakasmaksut jne.

vastikkeen-maksaminen-750x422

Valtion, samoin kuin kuntien hallintoviranomaisilla on oikeus periä maksuja tuottamistaan palveluista. Mikäli näin ei tehtäisi, niin kaikkien veronmaksajien kokonaisveroastetta olisi pakko nostaa, jotta mitä erilaisempia palveluita ylipäätään saataisiin tuotettua kansalaisille.

Suomessa noin 100 000 taloyhtiötä ja yli tuhat taloyhtiötä perustetaan joka vuosi. Taloyhtiöissä on yhteensä noin 1,5 miljoonaa osakehuoneistoa. On selvää, että näin massiivisen tietokannan käsittelyyn ei kovin heppoinen ohjelma sovellu. Myös tietoturva-asiat on otettava tarkasti huomioon uuden järjestelmän rakentamisessa. Uuden huoneistotietojärjestelmän suunnittelu- ja kehitystyö sekä sen käyttöönottotoimenpiteet ovat vaatineet valtiolta huomattavaa rahoituspanostusta jo hankkeen alusta lähtien.

Asunto-osakkeen omistajakohtaisella, varsin kohtuullisella kertarekisteröintimaksulla, maksu kohdentuu ainoastaan niihin, joita asia koskee eli osakkeenomistajiin. Ei siis esimerkiksi vuokralla asuviin. Taloyhtiöiltä ei kuitenkaan erikseen peritä maksua osakeluettelon siirrosta ja tästä hyötyvät myös asunto-osakkeenomistajat.

Lue myös artikkelin ensimmäinen osa

Lue Osa 1


Tilaa Omataloyhtiön uutiskirje

Tilaa uutiiskirje


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
15.2.2021