Leikkikenttä taloyhtiön pihalle

Pienelle lapselle taloyhtiön pihalla temmeltäminen on täynnä sääntöjä, kieltoja sekä mahdollisia vaaranpaikkoja. Ajoradoilla ei saa leikkiä, puihin ei saa kiivetä ja värikästä taidetta ei saisi luoda asvalttiin. Monen lapsiperheen helpotukseksi taloyhtiön yhteistä piha-aluetta komistaa lapsille tarkoitettu leikkikenttä. Kenen vastuulle kuuluu leikkikentän turvallisuus?

750 sand-4339316_1920

Vastuu turvallisuudesta

Leikkikentän turvallisuus on asia, jota ei tule ottaa kevyesti. Turvallisuudesta ovat vastuussa leikkikenttävälineiden valmistajat, leikkikentän ylläpitäjät sekä sen omistaja. Taloyhtiön kannattaa säännöllisesti paitsi huoltaa leikkikentän kalusto, mutta myös pitää yllä dokumenttia, milloin mitäkin toimenpiteitä on tehty.

Erilaiset EU:n direktiivit määräävät tarkasti, millaiset leikkikentän välineiden tulee olla ja mitä niiden alustoilta vaaditaan. Vaikka taloyhtiössä ei kyseisellä hetkellä asuisi yhtään lapsiperhettä, on taloyhtiö yhä edelleen vastuussa siitä, että leikkivälineet ovat kunnossa. Kunnonvalvonnan velvoite siis säilyy. Huolimatta että leikkipaikan ylläpito olisi ulkoistettu alihankkijalle, on taloyhtiö silti omistajana vastuussa turvallisuudesta. Kannattaa huomioida, että turvallisuus koskettaa myös leikkipaikan muita rakenteita kuten aitoja, pöytiä, penkkejä sekä istutuksia. Istutuksista tulee erityisesti huomioida, että piha-alueelle ei valita myrkyllisiä eikä piikikkäitä kasveja.

Pelkkä silmämääräinen tarkastus ei yleensä riitä, vaan leikkivälineiden tukijalat, laakerit, ruuvit ja niin edelleen pitää tarkistaa huolella testaamalla eri apuvälineitä käyttäen. Leikkivälineet tulee korjata asianmukaisin varaosin, eikä virittelemällä ”hätäratkaisuja”. Leikkivälineen on pysyttävä määräysten mukaisena myös korjaustöiden jälkeen.

750 playground-2457320_1920

Ottakaa lasten näkökulma huomioon

Erityisesti silloin kun taloyhtiön piha-aluetta ollaan muuttamassa ja remontoimassa, kannattaa ottaa huomioon myös taloyhtiössä asuvat lapsiperheet ja erityisesti lapset. Millainen piha tarjoaa riittävästi viihdykettä myös pikkuasukkaille?

Huolimatta siitä, että taloyhtiössä ei tällä hetkellä asuisikaan yhtään lasta, vanhoja leikkikenttiä ei tulisi päästää rapistumaan eikä niitä tulisi kokonaan myöskään poistaa. Säännöllinen huolto pitää leikkivälineet kunnossa ja odottamassa leikkijöitä. Lähitulevaisuudessa taloyhtiöön voikin muuttaa nuori perhe, joka antaa suurta painoarvoa pihan varustukselle. Kun pihan soveltuu pienten lasten leikkiin, kiinnittää se taatusti uutta kotia hankkivan perheen huomion.

Leikkikenttävälineille asetettuja vaatimuksia

On pidettävä mielessä, että lasten turvallisuus on pääasia. Leikkikentälle tarkoitettujen rakenteiden sekä leikkivälineiden tulee olla turvallisia.

Olet sitten valitsemassa, hankkimassa tai tekemässä kunnostustöitä, tässä muutama kohta, jotka tulee huomioida:

Lasten leikkikenttävälineiden on oltava turvallisia käyttää.Lasten leikkikenttävälineiden on oltava turvallisia käyttää.
 • Turvallisuus: Valittujen ja pystytettyjen rakenteiden tulee olla sellaisia, että lapset eivät voi kuristua tai jäädä päästään, kehostaan, jaloistaan eikä sormistaan kiinni.
 • Aitaus: Aitaus on tärkeää erityisesti silloin, kun leikkikenttä sijaitsee lähellä vesistöä tai liikennöityä tietä. Aidan itsessään tulee olla vähintään 120 cm korkea ja korkeus ei saa muuttua edes talviolosuhteissa. Aidan mallin pitää olla tiivis ja se ei saa houkutella kiipeämään. Alareunastaan aita saa olla 10 cm irti maasta – lapsi ei saa mahtua ryömimään aidan alitse.
  • Mikäli leikkikenttä on aidattu, huolehdi portin lukituksesta. Pienten lasten ei pidä saada itse porttia auki.
 • Leikkikenttävälineet: Putoamisen estämiseksi leikkikentälle asennetuissa välineissä tulee olla riittävän korkeat sekä tukevat kaiteet.
 • Leikkikentälle tulee olla valittuna alustaksi iskuja vaimentavia materiaaleja, kuten hiekkaa tai turva-alustoja. Näiden avulla on tarkoitus vähentää mahdollisesta putoamisesta aiheutuvia vammoja
 • Poista turhat: Leikkikenttäalueella ei tule olla kiviä tai juurakoita, joihin lapsi voi itsensä kolhaista leikkiessään. Pidä siis leikkikenttävälineiden ympärillä riittävästi tyhjää tilaa.

Kotipihoille tarkoitetut leikkivälineet eivät ole tarkoitettuja yleisille leikkikentille – tällaisia ovat esimerkiksi trampoliinit.

Tunnista vaaranpaikat leikkikentän alueella ja toimi sen mukaisesti

Tukes tarjoaa ohjeita sekä työvalineitä turvallisen leikkipaikan ylläpitämiseksi, tässä kuitenkin eriteltynä pari kohtaa, jotka huomioimalla on mahdollista vähentää vaaratilanteita:

 • Jokainen meistä voi leikkikentällä käydessään tarkkailla sen kuntoa. Mikäli leikkikentän välineissä havaitsee turvallisuuspuutteita tai epäilee sen kuntoa, estä lasten pääsy kyseiseen laitteeseen ja ilmoita välineen kunnosta siitä vastaavalle henkilölle.
 • Aidan ja aitauksen kunto. Huolehtikaa aitauksen kunnosta, sillä rikkinäinen aita itsessään aiheuttaa loukkaantumisen vaaran. Aitauksen tulee myös olla riittävän korkea ja estää siten pienten lasten poistuminen leikkikentältä. Liian matala aita voi houkutella kiipeämään ylitse. Myös erilaisten ilkivallantekojen sekä säiden mahdolliset vaikutukset aidan kuntoon tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti.
 • Millainen leikkialusta leikkipaikalla on? Iskua vaimentamaan tarkoitettu hiekka voi tiivistyä ja kasautua, joten sen kunnosta tulee huolehtia. Myös turvahiekka on yksi ratkaisu sekä erilaiset leikkikentälle suunnitellut kumimatot. Liian kova leikkialusta aiheuttaa turhaa riskiä loukkaantumiselle.
 • Huoltojen väliin jättäminen. Kuten kaikki muutkin kulutuksessa olevat esineet, myös leikkikentän välineet kuluvat käytössä ja vaativat osakseen huoltoa. Säännöllisellä huollolla ja välineiden kunnossapitämisellä pienennetään tapaturmariskiä. Leikkikentälle olisi syytä laatia tarkastus- ja huoltosuunnitelma, samalla kannattaa luoda välineiden tarkastuksesta sekä huollosta helposti ajan tasalla pidettävä päiväkirja.

750 toys-4428515_1920
Lähteet:
Kiinteistöliitto
Tukes.fi
Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
26.7.2021