Hissin määräaikaistarkastukset taloyhtiössä – kuka on vastuussa hissin turvallisuudesta?

Hissit ovat monessa taloyhtiössä arkipäivää ja joillekin välttämättömyys, jota ilman ei pysty suoriutumaan arkielämästä. Tiedätkö kuka huoltaa ja on vastuussa hissitarkastuksista? Entä kuka on vastuussa hissin turvallisesta toiminnasta? Onko asiaa tiedostettu taloyhtiössänne?

_MG_3019 x

Olemme tottuneet kulkemaan hisseillä ja luotamme sen olevan turvallista. Suomessa hissiturvallisuus on erittäin hyvällä tasolla. Kyse on laitteesta, jonka pitää toimia ja olla ehdottoman turvallinen. Hissi ei saa tippua, liikkua ovet auki tai kuilun ovet eivät saa aueta, kun hissi ei ole paikalla.

Hissin pitää pystyä viemään matkustajan haluttuun kerrokseen turvallisesti ja pysähtymään riittävän tarkasti jättämättä kompastumisvaaraa. Nykyaikaisissa hisseissä saa nopeasti apua hälytysjärjestelmällä teknisenkin vian yllättäessä.

Suomessa hissiturvallisuutta valvoo TUKES

Kaikki tämä turvallisuus on pyritty takaamaan tarkastuksilla ja huoltotoimenpiteillä. Huoltaminen ja hissien tarkastaminen on laissa määrätty.

Hissien turvallisuudesta on säädetty hissiturvallisuuslaissa ja Suomessa hissiturvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Laki hissiturvallisuudesta kattaa muun muassa laitteiden suunnittelun, valmistuksen, asennuksen, henkilöiden pätevyysvaatimukset sekä kansalliset määräykset Suomessa.
 

Tiedätkö, kenen velvollisuus on huolehtia, että huolto ja tarkastukset tehdään taloyhtiössänne? Mitä huolto ja tarkastus maksaa entä mitä vaihtoehtoja on tarjolla?

_MG_3326 x

Taloyhtiössä hissin turvallisuudesta vastaa laitteen haltija

Tiedätkö kuka sitten vastaa hissin turvallisuudesta teidän taloyhtiössänne? Vastaus saattaa löytyy peilistä, mikäli olet omistusasuja. Lain mukaan hissien turvallisuudesta vastaa laitteen haltija, käytännössä asunto-osakeyhtiössä taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä.

Hissin huoltotoimenpiteet sisältävät muun muassa hissin säännönmukaista huoltoa, korjauksia ja muutostöitä. Lisäksi laitteen haltijalla velvollisuus on teettää hissille kahden vuoden välein tarkastuslaitoksen toimesta määräaikaistarkastus, jolla varmistetaan hissin käytön turvallisuus ja huollon asianmukaisuus.
 


On tärkeää erottaa kuitenkin hissitarkastus ja huoltotoimenpiteet – ikään kuin autoissa kaksi erillistä toisistaan riippumatonta toimijaa huoltavat ja katsastavat auton, sama koskee myös hissejä. Tiedätkö kuka taloyhtiössäsi huoltaa ja tarkastaa hissinne? Ovatko nykyiset toimijat toisistaan riippumattomia? Voisiko nykyisille toimijoille olla järkevä etsiä vaihtoehtoja? 

On tärkeää erottaa hissitarkastus ja huoltotoimenpiteet. Autonkin huoltaa ja katsastaa eri toimijat – sama koskee hissejä.

_MG_3168 neliö

Suomessa harva tietää, että vaihtoehtoja on myös hissien tarkastuksille. Tarkastustyö on palvelu siinä missä muutkin taloyhtiön välttämättömät huoltotoimenpiteet.

Hissitarkastuspalvelut kannattaa aina kilpailuttaa ja kyseenalaistaa voisiko joku muukin tarjota palvelua. Liftinstituut Nordic Oy tarjoaa hissin haltijoille erityisen hyvän vaihtoehdon hissitarkastuksille.
 

Vaihtoehto hissitarkastuspalveluille – Liftinstituut Nordic Oy

Liftinstituut-nimi juontaa alun perin hissitekniikan instituuttiin Hollannissa. Säätiö perustettiin vuonna 1933, jolloin säätiön tarkoitus oli varmistaa ihmisten liikkumisen turvallisuus estämällä hissitapaturmia.

Nykypäivän Liftinstituut vaalii yhä alkuperäistä tarkoitustaan, jonka keskiössä on estää hissitapaturmia ja varmistaa hissilaitteiden käytön turvallisuus.

Alkuperäisen tavoitteen eli hissiturvallisuuden parantamisen lisäksi yrityksen toimintaan kuuluu:

  • laitteiden sertifiointi
  • standardointityö
  • koulutus
  • hissitarkastukset

Liftinstituut Nordic Oy lyhyesti

  • TUKES:n valtuuttama tarkastuslaitos.
  • Hissien turvallisuuteen erikoistunut luotettava toimija.
  • Asiakaslähtöinen paikallinen kumppani hissin omistajalle/haltijalle.
  • Tiivis yhteistyö Liftinstituutin kanssa -> alan viimeisin osaaminen ja tieto.

Haluatko lisätietoja hissitarkastuksiin liittyen?


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
22.2.2023