Kuka huoltaa ja tarkastaa hissinne taloyhtiössänne?

Hissit ovat monessa taloyhtiössä arkipäivää ja joillekin välttämättömyys, jota ilman
ei pysty suoriutumaan arkielämästä. Tiedätkö kuka huoltaa ja tarkastaa hissinne
taloyhtiössänne, ja kuka on vastuussa hissin turvallisesta toiminnasta? Onko asiaa
tiedostettu taloyhtiössänne?

_MG_3004 x

Olemme tottuneet kulkemaan hisseillä ja luotamme sen olevan turvallista. Suomessa hissiturvallisuus on erittäin hyvällä tasolla. Kyse on laitteesta, jonka pitää toimia ja olla ehdottoman turvallinen. Esimerkiksi hissi ei saa tippua, liikkua ovet auki tai kuilun ovet eivät saa aueta, kun hissi ei ole paikalla.

Hissin pitää pystyä viemään matkustajan haluttuun kerrokseen turvallisesti ja pysähtymään riittävän tarkasti jättämättä kompastumisvaaraa. Nykyaikaisissa hisseissä teknisenkin vian yllättäessä hälytysjärjestelmällä saa nopeasti apua.

Suomessa hissiturvallisuutta valvoo TUKES

Kaikki tämä turvallisuus on pyritty takaamaan tarkastuksilla ja huoltotoimenpiteillä. Huoltaminen ja hissien tarkastaminen on laissa määrätty.

Hissien turvallisuudesta on säädetty hissiturvallisuuslaissa ja Suomessa hissiturvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Laki hissiturvallisuudesta kattaa muun muassa laitteiden suunnittelun, valmistuksen, asennuksen, henkilöiden pätevyysvaatimukset sekä kansalliset määräykset Suomessa.
 

Tiedätkö, kenen velvollisuus on huolehtia, että huolto ja tarkastukset tehdään taloyhtiössänne? Mitä huolto ja tarkastus maksaa entä mitä vaihtoehtoja on tarjolla?

_MG_3326 x

Kuka vastaa hissin turvallisuudesta taloyhtiössänne?

Tiedätkö kuka sitten vastaa hissin turvallisuudesta teidän taloyhtiössänne? Vastaus saattaa löytyy peilistä, mikäli olet omistusasuja. Lain mukaan hissien turvallisuudesta vastaa laitteen haltija, käytännössä asunto-osakeyhtiössä taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä.

Hissin huoltotoimenpiteet sisältävät muun muassa hissin säännönmukaista huoltoa, korjauksia ja muutostöitä. Lisäksi hissille tehdään kahden vuoden välein tarkastuslaitoksen toimesta hissitarkastuksia, joilla varmistetaan hissin käytön turvallisuus ja huollon asianmukaisuus. On tärkeää erottaa kuitenkin hissitarkastus ja huoltotoimenpiteet – ikään kuin autoissa kaksi erillistä toisistaan riippumatonta toimijaa huoltavat ja katsastavat auton, sama koskee myös hissejä. Tiedätkö kuka taloyhtiössäsi huoltaa ja tarkastaa hissinne? Voisiko nykyiselle toimijoille olla järkevä etsiä vaihtoehtoa?

_MG_3168 neliö

On tärkeää erottaa hissitarkastus ja huoltotoimenpiteet. Autonkin huoltaa ja katsastaa eri toimijat; sama koskee hissejä.

Suomessa harva tietää, että vaihtoehtoja on myös hissien tarkastuksille. Tarkastustyö on palvelu siinä missä muutkin taloyhtiön välttämättömät huoltotoimenpiteet. Hissitarkastuspalvelut kannattaa aina kilpailuttaa ja kyseenalaistaa voisiko joku muukin tarjota palvelua. Liftinstituut Nordic Oy tarjoaa hissin haltijoille erityisen hyvän
vaihtoehdon hissitarkastuksille.

Vaihtoehto hissitarkastuspalveluille – Liftinstituut Nordic Oy

Liftinstituut-nimi juontaa alun perin hissitekniikan instituuttiin Hollannissa. Säätiö perustettiin vuonna 1933, jolloin säätiön tarkoitus oli varmistaa ihmisten liikkumisen turvallisuus estämällä hissitapaturmia. Nykyään Liftinstituut on kaupallistettu ja toimii yrityksenä.

Alkuperäisen tavoitteen eli hissiturvallisuuden parantamisen lisäksi yrityksen toimintaan kuuluu:

  • laitteiden sertifiointi
  • standardointityö
  • koulutus
  • hissitarkastukset

Liftinstituut Nordic Oy lyhyesti

  • TUKES:n valtuuttama tarkastuslaitos.
  • Kokenut henkilökunta takaa ehdottoman turvallisuuden.
  • Tiivis yhteistyö Liftinstituutin kanssa -> alan viimeisin osaaminen ja tieto.
  • Pystyy tarjoamaan parhaan vaihtoehdon hissitarkastuksille.

Jätä yhteydenottopyyntö

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
29.3.2021