Asetusluonnos ARA-asuntojen korjauksesta ikääntyneille

Valtion tukemien ARA-asuntojen korjaamiseen tarkoitetulla avustuksella pyritään kannustamaan sekä väestönkehityksen ja asuntomarkkinatilanteen kanssa painivia kuntia että vuokrataloyhtiöitä korjaamaan omaa asuntokantaansa paremmin ikääntyneiden käyttöön sopiviksi.

16_9_couple-4871069_1920

Kotien kunnostukseen ikääntyvälle väestölle

Väestö Suomessa ikääntyy vauhdilla. Ennusteet arvioivat, että kymmenen vuoden kuluttua yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Näistä erityisesti kaikkein vanhimpien kansalaisten osuus on nousussa. Ikääntyneille sopivia asuntoja sekä asuinympäristöjä tarvitaan siis jatkossa yhä enenevässä määrin.

Esteettömiä asuntoja arvioidaan tarvittavan jopa miljoona vuoteen 2030 mennessä, näistä kolmasosa syntyy kunnostamalla vanhoja asuntoja. Avustuksen ehtoihin valmistellaan nyt parannuksia, joiden Ympäristöministeriö toivoo auttavan avustuksia hakevien hankkeiden määrään. Lisäksi myönnettävän avustuksen määrään ehdotetaan korotusta. Tämänhetkisen tilanteen mukaan avustusta on voitu myöntää 10 000 euroa asuinrakennuksessa sijaitsevaa asuntoa kohden, parannuksien myötä avustuksen enimmäismäärää halutaan nostaa 16 000 euroon.

Mihin avustuksia voidaan myöntää?

Avustusta on mahdollista myöntää sekä asunnoissa että vuokratalon yhteistiloissa ja piha-alueella tehtäviin korjauksiin. Avustettavia korjauksia ovat esimerkiksi:

  • Varusteiden, kuten tukikaiteiden asentaminen
  • Oviaukkojen leventäminen
  • Wc- sekä pesutilojen esteettömäksi saattaminen

Avustusehtojen muutoksen myötä avustukseen sisällytettäisiin nykyistä laajemmin erilaisia korjausten yhteydessä tehtäviä muutostöitä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2021.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ohjeistaa yksityiskohtaisemmin korjauksista, jotka voidaan hyväksyä avustuksen piiriin. ARA on voinut myöntää avustusta vuoden 2020 alusta lähtien. Avustukseen on varattu vuosien 2020-2022 aikana yhteensä 25 miljoonaa euroa, joista 10 miljoonaa voidaan myöntää vuonna 2021.

750 landscape-929805_1920

Lisää aiheesta löydät täältä: Ikääntyneiden asuminen (Ympäristöministeriö)

Lähteet: Ympäristöministeriö tiedotteet

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
3.9.2021