Yläpohjan lämmöneristeiden uusimisella energiasäästöjä

Yläpohjaeristeiden uusimisella saatetaan saada suuriakin säästöjä lämmitysenergian käyttöön ja tätä myötä taloyhtiön on mahdollista säästää myös kustannuksissa. Tehokkailla eristeillä toteutettu rakenne on pitkäaikainen energiainvestointi.

Kingspan_ylapohjaeristys_1920x1080

Yläpohjan lämmöneristeiden vaihto uusiin, tehokkaisiin eristeisiin saattaa tulla tarpeelliseksi etenkin vanhemmissa kerrostaloissa. Olemassa olevat eristeet ovat saattaneet ajan kuluessa painua kasaan tai jopa kastua. Vanhan eristyskerroksen kerrospaksuus saattaa myös olla hyvin vaatimaton nykypäivän vaatimuksiin nähden. Nämä kaikki seikat aiheuttavat lämpöhukkaa yläpohjarakenteen läpi. Huonosti eristetyn katon kautta lämpö karkaa helposti, mikä lisää lämmityskustannuksia.

Rakenne pysyy ohuena

Korjattavaa ja uusittavaa yläpohjarakennetta ei välttämättä tarvitse korottaa käytettäessä tehokkaita lämmöneristeitä, vaan vanhat eristeet voidaan korvata alhaisen lämmönjohtavuuden omaavilla, tehokkailla eristeillä. Kingspan Therma TP10 -polyuretaanieristeet hyvin lämpöä eristäviä (lambda 0,022 W/mK), joten ovat hyvä valinta loiviin kattoratkaisuihin sekä tasakatoille.

Kingspan Therma -eristeillä on myös hyvä rasituskestävyys sekä pysyville että dynaamisille kuormituksille. Levytetyn kerroksen päällä voidaan kävellä ja työskennellä (riippuen alustan tukevuudesta).

Kattokallistus helposti tasakatoille

Tarvittaessa kattokallistus voidaan toteuttaa myös eristekerroksen avulla. Kingspan Therma TT46 -kiilapalaeristeet ovat juuri tähän tarkoitukseen soveltuvia, kiilamaisia lämmöneristeitä. Kiilalevyjen avulla kaadot saadaan toteutettua samanaikaisesti eristyksen kanssa.

Kiilapalaeristeiden asennus tapahtuu kiinnittämällä levyt mekaanisesti alustaan. Kiilapalojen tarvetta laskiessa voi hyödyntää Kingspanin laskentapalvelua, joka auttaa löytämään kustannustehokkaan ratkaisun kohteeseen. 

Helppo asentaa

Kingspan Therma -levyt ovat kevyitä ja niitä on helppo sekä käsitellä että asentaa. Eristeasennuksen jälkeen tukevan alustan päälle asennettuina eristekerroksen päällä voidaan kävellä. Lisäksi eristeet ovat ytimen osalta kuituvapaita.
 

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
29.3.2021