Ovatko kaikki taloyhtiöiden etäkokoukset lainmukaisia tai tietoturvallisia?
– Osallistu tutkimukseen ja lahjakorttien arvontaan!

Digitalisaation myötä erilaisten palaveri- ja kokousohjelmien käyttö on viime vuosina yleistynyt, ja viimeistään vuoden 2020 keväällä alkanut koronapandemia toi etäkokoukset kaikille toimialoille. Isännöintialalla tämä on tarkoittanut, että taloyhtiöiden hallituksen kokouksissa ja yhtiökokouksissa on siirrytty kokousten järjestämiseen hybridimallina. Hybridimallissa osa kokoukseen osallistujista kokoustaa fyysisesti paikan päällä ja osa etäyhteyksien välityksellä. Etäkokousten yleistymisen myötä esiin on myös noussut kysymyksiä kokousten lainmukaisuudesta, yhdenvertaisuudesta sekä tietoturvasta.

Artikkelin lopussa on kysely, johon vastaamalla voit osallistua viidenkymmenen lahjakortin arvontaan.


Asunto-osakeyhtiölaki säätelee

Etäkokouksia järjestettäessä on tärkeää huolehtia, että ne täyttävät lainmukaisuuden kriteerit. Taloyhtiöiden kokouksia säätelee monia erityispiirteitä omaava asunto-osakeyhtiölaki, joka asettaa vaatimuksia muun muassa taloyhtiön kokouksiin ilmoittautumisiin, valtakirjoihin sekä äänestyksiin niin etänä kuin paikan päällä järjestettävissä kokouksissa. Kokoustamisessa käytettävän etäkokousohjelman täytyy niin ikään mahdollistaa kokousten järjestäminen asunto-osakeyhtiölain mukaisesti.

online-kokous-750x422

Yhdenvertaisuuden on täytyttävä

Kokouskontekstissa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikilla osallistujilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua taloyhtiön päätöksentekoon. Etäkokousmallissa yhdenvertaisuus toteutuu, jos käytössä on sellainen ohjelmisto, joka mahdollistaa kokouksiin osallistumisen sekä paikan päällä että etänä. Näin päätöksenteossa mukana oleminen on mahdollista kaikille osallistumistavasta riippumatta.

Tietoturva saattaa olla vaarassa

Digitaalisten kokousvälineiden käytössä yhdeksi suurimmista kysymyksistä nousee usein kokousten tietoturva. Kokoussovelluksissa esimerkiksi vahva tunnistautuminen varmistaa sen, että kokoukseen pääsevät vain sinne kutsutut henkilöt. Tietoturva-asiat on tärkeää huomioida myös etäkokoussovelluksen valinnassa, sillä ensisijaisesti keskusteluun eikä viralliseen kokoustamiseen tarkoitetuissa Zoomin, Google Meetin ja Microsoft Teamsin kaltaisissa sovelluksissa tietoturvavaatimukset eivät välttämättä täyty.

Tiedätkö riittävästi etäkokousten laillisuudesta?

Miten pystytään turvallisesti ja yhdenvertaisesti järjestämään kaikille mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen? Jos yhtiökokouksen järjestämiseen käytetään etäyhteyksiä, miten tietoturvallisia yhteydet ovat? Voidaanko taata verkon yli tapahtuvien äänestysten laillisuus?

Omataloyhtiö haluaa tutkia asiaa ja tarvitsemme teidän apuanne. Haluamme selvittää, mllä tasolla arvioit taloyhtösi etäyhtiökokouksen etäyhteyksien, lainmukaisuuden, tietoturvan ja yhdenvertaisuuden olevan? Vastaa kyselyyn ja osallistut samalla palkinnon arvontaan. Kysely toteutettu yhteistyössä Neomeet Oy:n kanssa.


Kiitos kun olet viihtynyt sisältöjemme parissa. Haluatko jatkossakin tietoa taloyhtiömaailmaa koskevista uudistuksista ja päätöksistä? Tilaa uutiskirjeemme alla olevasta linkistä.


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
30.3.2021