Mitä on kapillaarinen kosteus? Miten siitä aiheutuvat ongelmat korjataan?

Tunkkainen sisäilma, hajuhaitat, kalkkihärmä perustuksissa, kosteutta rakenteissa. Nämä kaikki ovat tyypillisiä haittavaikutuksia, jotka voivat johtua kapillaarisen kosteuden aiheuttamista kosteusongelmista. Näistä kosteusongelmista kärsivät yleensä vanhemmat rakennukset, jotka on perustettu aikansa rakennustavan mukaisesti perusmaan tai liian hienojakoisen aineksen kuten hiekan päälle. Näiden perustusten alla ei ole käytetty kapillaarikatkoja. Nykyään perustusten alle laitetaan esimerkiksi pestyä sepeliä katkaisemaan kapillaarinen kosteudennousu maasta. Perustusten alaisen kapillaarisen maa-aineksen vaihtaminen jälkikäteen on käytännössä mahdotonta. Tällöin tarvitsee etsiä muu ratkaisu ongelman korjaamiseen.

Esimerkki kapillaarisesta kosteudennoususta.Esimerkki kapillaarisesta kosteudennoususta.

Mitä haittaa kapillaarisesta kosteudesta on?

Jos perustuksissa on puutteellinen kapillaarikatko tai sitä ei ole ollenkaan, voi kosteus nousta maaperästä perustuksia ja seinää pitkin ylöspäin painovoimaa uhmaten samalla kastellen sitä. Tämä ilmiö on kapillaarinen kosteuden nousu. Vesi imeytyy huokoisiin materiaaleihin veden pintajännitysvoimien aikaansaaman huokosalipaineen vaikutuksesta.

Kapillaarista kosteuden nousua tapahtuu esimerkiksi kiviainespohjaisissa rakennusmateriaaleissa kuten betonissa, tiilissä ja kevytsoraharkoissa. Vanhemmissa rakennuksissa kosteusongelmat johtuvat yleensä juuri tästä ilmiöstä, kun perustukset on tehty aikansa rakennustavan mukaisesti ilman kapillaarikatkoa.

Kapillaarinen kosteus siirtyy sekä pysty- että vaakasuunnassa, jolloin se voi kastella asuinhuoneiston seinä- ja lattiarakenteet. Sokkelissa kapillaarinen kosteus voi ilmetä valkoisena kalkkihärmänä.

Rakenteiden suhteellisen kosteuden ollessa yli 75 % on mikrobikasvusto mahdollista. Kun rakenteet ovat liian kauan kosteuden alaisena, on homeen muodostuminen melko todennäköistä. Kapillaarisen vedennousun ongelma johtuu yleensä perustamistavasta, jolloin sitä ei voida korjata helposti perinteisillä korjausmenetelmillä, kuten esimerkiksi uusilla salaojituksilla, patolevyillä tai vedeneristyksillä. Usein myös perinteisten menetelmien lopputulos on epävarma ja/tai korjauskustannukset ovat niin suuret, ettei niihin haluta ryhtyä.

Kapillaaritiehyeiden kuivuminenKapillaaritiehyeiden kuivuminen

Patentoidulla SafeDrying-kuivatusjärjestelmällä nämä kapillaarisen kosteuden aiheuttamat ongelmat voidaan korjata kustannustehokkaasti ja varmistaa rakenteiden kuivuus niiden koko elinkaaren ajan.

Esimerkiksi Sipoolaisessa rivitaloyhtiössä ongelmaa ei ollut saatu poistettua ulkopuolisilla töillä ja salaojituksella. Yksi asunto oli jo jouduttu poistamaan asuinkäytöstä kosteusongelman takia ja taloyhtiölle oli esitetty hyvin kallista remonttia perinteisillä menetelmillä. Lue miten Sipoossa asuntojen ongelmat korjattiin.

SafeDryingilla korjaat kosteusongelmat helposti ja varmasti

Viime vuosituhannella ohjeistettiin perustamaan talot häiriintymättömän perusmaan varaan. Tämä mahdollistaa kapillaarisen kosteuden nousun rakenteisiin maaperästä. Perustamistavan korjaus jälkikäteen on melko mahdotonta, mutta SafeDrying-järjestelmällä rakenteen kapillaaritiehyet saadaan kuivattua. Kun tiehyet pidetään kuivina, kosteuden nousu hidastuu ja rakenteet kuivuvat. Kun rakenteen sisältä on poistettu kapillaarikosteus, riittää niiden kuivuuden ylläpitoon tyypillisesti pelkkä osa-aikainen tuuletus järjestelmällä. Näin myös järjestelmän käyttökustannukset sähkön osalta ovat hyvin maltilliset.
 

Myös Vantaalla huomattiin pienet käyttökustannukset, kun taloyhtiön väestönsuojan kosteusongelmat korjattiin SafeDryingilla. Voit lukea artikkelin tästä.

SafeDrying-järjestelmän kuivatusmenetelmä perustuu suureen virtausnopeuteen, lämpöön ja kuivattuun ilmaan, jotka kohdennetaan rakenteiden sisään tai rakennetta vasten erikoisvalmisteisten kuivatuskanavien kautta. Rakenteeseen upotettavissa tai pinta-asennetuissa kuivatuskanavissa kiertää kuiva lämmin ilma, jolloin rakenteissa oleva vesihöyry siirtyy kanavia pitkin hallitusti pois ja rakenteet kuivuvat. 

SafeDrying-järjestelmää voidaan käyttää niin uudis- kuin saneerauskohteissakin. Kuivatuskanavien asennustapa valitaan kohteen mukaan joko jalkalistan tilalle pinta-asennuksena tai upottamalla lattiaan. Myös näiden yhdistelmäasennus on mahdollista. Asuinhuoneistoihin asennetut kuivatuskanavat muistuttavat lattialistoja ja kuivatusyksikkö on pienempi ja huomaamattomampi kuin esimerkiksi kellaritiloissa.

Kuivatusyksikkö asunnossa.Kuivatusyksikkö asunnossa.
Kuivatuskanavat sisätiloissa pinta-asennuksena.Kuivatuskanavat sisätiloissa pinta-asennuksena.
Kellaritiloihin pinta-asennetut kuivatuskanavat.Kellaritiloihin pinta-asennetut kuivatuskanavat.
Väestönsuojassa sijaitseva kuivatusyksikkö.Väestönsuojassa sijaitseva kuivatusyksikkö.

SafeDrying-järjestelmällä kosteusongelmat saadaan korjattua asunnon sisäpuolelta kustannustehokkaasti ja rakenteita rikkomatta. Lisäksi järjestelmään kuuluu aina rakenteiden kosteuden reaaliaikainen etävalvonta, jolloin varmistutaan korjauksien toimivuudesta. Näin vältytään myös ikäviltä yllätyksiltä ja mahdolliseen kosteusprosentin nousuun voidaan reagoida nopeasti.

Taloyhtiö saa etävalvonnan tuloksista raportin joka kuukausi ja kuivatuksen tulokset voidaan kerätyn datan ansiosta esitellä esimerkiksi taloyhtiön hallitukselle, yhtiökokoukselle tai asuntokauppatilanteessa ostajalle.

Esimerkki etävalvonnasta. Seinän seurannan tuloksia 27.7.2017 – 8.10.2019  (26 kk)
Esimerkki etävalvonnasta. Seinän seurannan tuloksia 27.7.2017 – 8.10.2019 (26 kk)

Lue lisää etävalvonnasta ja järjestelmän toimintaperiaatteesta.
 

SafeDrying Oy on Suomen johtava rakennusten etävalvottujen sisäpuolisten kuivatusjärjestelmien toimittaja. Patentoitu kuivatus- ja kuivanapitojärjestelmä takaa kiinteistön kuivumisen ja kuivana pysymisen koko käyttöiän ajan.

Haluaisitko lisätietoa?
​​​​​​​SafeDryingin asiantuntijat auttavat mielellään


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
16.4.2021