Olisiko aika suorittaa parvekkeiden kuntotarkastus?

Lumonilla on vuosikymmenten kokemus parvekelasituksista. Tuossa ajassa oppii tunnistamaan merkit siitä, milloin parvekelasit kaipaavat huoltoa tai ne pitää vaihtaa. Säännöllisillä huolloilla voidaan pidentää parvekelasitusten käyttöikää ja taata toimivat ja turvalliset lasitukset asukkaille. Parvekelasien maksuton kuntotarkastus on helppo tapa selvittää parvekelasitusten kunto kuntotarkastuksiin perehtyneen ammattilaisen avulla. Kokosimme faktoja siitä, milloin ja miksi parvekelasien kuntotarkastus kannattaa tehdä ja mitä taloyhtiöt siitä hyötyvät. Artikkeliin on haastateltu kuntotarkastaja Hannu Hartikaista Lumonilta. 

1920Lumon-parvekelasien-kuntotarkastus-taloyhtiöhin

Tiedätkö, milloin teillä on viimeksi tehty taloyhtiöönne parvekelasien kuntokatarkastus? Olisiko nyt sen aika? Lumon suorittaa kuntotarkastuksia kaikenmerkkisille parvekelasituksille. 

Miksi kuntokartoitus kannattaa tehdä?

Parvekelasitusten kunnosta puhuttaessa, herää monia kysymyksiä:

 • Mikä on parvekelasitusten nykytila?
 • Mitä parvekelasituksille on tehtävissä?
 • Onko parvekelasitukset huollettavissa vai pitääkö ne kokonaan uusia?

Kysymyksiä on paljon, mutta ammattilainen katsoo parvekekohtaisesti jokaisen parvekelasituksen yksilöllisen tarpeen. Mikäli laseja ei ole huollettu säännöllisesti tai ollenkaan, on hyvä tehdä ensin kuntotarkastus. Kuntotarkastus on erittäin tärkeä toimenpide myös turvallisuuden kannalta, koska silloin voidaan ennakoida ja hoitaa kuntoon tekijät, joilla voidaan estää suurempi vahinko. Kuntotarkastaja laatii kattavan raportin sähköisessä muodossa taloyhtiölle. Raportista ilmenevät kaikki parvekekohtaiset huomiot, lasitusten valmistaja, lasitusten malli sekä vaadittavat jatkotoimenpiteet.

Milloin parvekelasien kuntotarkastus on ehdottomasti paikallaan?

 • Kun asukkailta tulee viestiä parvekelasien käyttöongelmista.
 • Kun yhdenkin asunnon parvekelasituksessa on havaittavissa turvallisuusriski.
 • Kun talon ulkopuolelta tehdään parvekelaseihin liittyvä turvallisuushavainto.
 • Kun taloyhtiön hallituksella ja isännöitsijällä ei ole täsmällistä tietoa parvekelasien tuotemerkistä ja niiden varaosien saannista ja/tai yleensäkin niiden huoltovarmuudesta.
On hyvä ottaa huomioon, että kaikkien talon parvekelasitusten kunto on tarkastettava samanaikaisesti. Osakkaiden omistuksessa olevien parvekelasien kuntotarkastukset tehdään taloyhtiön toimeksiannosta.


Miten taloyhtiö hyötyy parvekelasien kuntotarkastuksesta?

Taloyhtiö saa raportin kuntotarkastuksesta. Se sisältää korjaus- ja huoltosuosituksen. Kuntotarkastusraportti on taloyhtiön hallinnolle dokumentti, jonka avulla voidaan suunnitella ja budjetoida huoltojen ja korjausten oikea-aikaisuus ja ohjata säännölliseen huoltojen suoritukseen.

1920lumon-parvekelasitus-kuntotarkastus-parvekelasien-huolto-2.

Miten kuntotarkastus etenee?

 • Yhteydenotto: Kaikki lähtee liikkeelle yhteydenotosta. Kun asennuksesta tai edellisestä huollosta on yli viisi vuotta, kannattaa tilata kuntotarkastus parvekelasituksille.
 • Kohteen etukäteisselvitys: Kohteen tiedot löytyvät Lumonin järjestelmistä, mikäli kohteessa on Lumonin lasitukset. Mikäli tarvitaan lisätietoja, ne pyydetään erikseen tai mahdollisesti käydään kohteessa tekemässä esiselvitystä.
 • Kuntotarkastuksen esittely: Kuntotarkastuksen sisältö esitellään taloyhtiön edustajille ja sovitaan alustava aikataulu kuntotarkastukselle.
 • Aikataulun sopiminen: Tilaajan kanssa sovitaan aikataulusta ja muista käytännön asioista, kuten yleisavaimen noudosta.
 • Tiedottaminen: Kuntotarkastuksesta ja siihen liittyvistä asioista tiedotetaan asukkaita hyvissä ajoin etukäteen, yleensä n. 2 viikkoa ennen kuntotarkastusta.
 • Kuntotarkastus: Parvekekohtainen kuntotarkastus suoritetaan jokaisesta parvekkeesta ja huomiot kirjoitetaan jokaisesta erikseen.
 • Raportin toimitus: Kuntotarkastuksesta laaditaan raportti sähköisessä muodossa, joka kattaa parvekekohtaisen raportin huomioista.
 • Suositusehdotus tuleville toimenpiteille: Taloyhtiölle ehdotetaan suosituksia tuleville toimenpiteille, lasketaan mahdollisesti myös tarjous, mikäli parvekelasien huolto tai uusiminen on ajankohtaista.

Yli 40 vuoden kokemuksemme varmistaa sen, että tiedämme mitä lasitus kaipaa. Olemme erikoistuneet juuri parveke- ja terassilasittamiseen, joten tunnemme lasituksen oikut kuin omat taskumme.

- Lumon -

Kuntotarkastuksen edut:

 • kuntotarkastus on maksuton
 • asiakas saa kattavan sähköisen, parvekekohtaisen raportin kuntotarkastuksesta
 • asiakas saa ammattilaisen laatiman suosituksen jatkotoimenpiteistä
 • kuntotarkastuksen tekee yritys, jolla pitkä kokemus alalta ja siten paras asiantuntija
 • asiakas saa tietoon parvekelasimerkit ja niiden huoltomahdollisuuden
 • kuntotarkastus auttaa pitämään huolta lasituksista pitkällä aikajänteellä
 • Lumon tekee kuntotarkastuksia kaiken merkkisille parvekelasituksille.

1920lumon-parvekelasitus-kuntotarkastus-parvekelasien-huolto-4.

Asiantuntijan kokemus kuntotarkastuksesta: toteutetaanko niitä?

Taloyhtiöt voisivat hyvin lisätä kuntotarkastusten määrää parvekelaseihin ja myös kaiderakenteiden osalta. Parvekekaiteet ovat aina taloyhtiön huolto- ja korjausvastuulla. Parvekelasit ovat myös yleensä taloyhtiön huolto- ja korjausvastuulla, jolloin niiden kunnosta ja huolloista huolehtiminen on paremmin hallittavissa ja toteutettavissa, kertoo kuntotarkastaja Hannu Hartikainen Lumonilta.

Vanhemmissa taloyhtiöissä voi olla paljon parvekelaseja, jotka ovat osakkaan hankkimia ja he vastaavat niiden kunnosta ja turvallisuudesta omalla kustannuksellaan. Silloin on myös vaarana tilanne, että parvekelaseja ei huolleta ja ne voivat siten aiheuttaa turvallisuusriskejä. Tällöin taloyhtiöissä on myös usein erimerkkisiä tai tuntemattomia lasituksia, joiden valmistajaa ei ole enää olemassa. Varaosien saanti voi olla myös mahdotonta.

Jos lasitusta ei voi huoltaa tai käyttää turvallisesti, niin silloin se pitää laittaa käyttökieltoon ja mahdollisesti uusia tai purkaa pois. Taloyhtiöiden tulisi ottaa tämän tyyppiset tapaukset paremmin hoitoon. Useimmiten taloyhtiö ei puutu, koska lasit ovat osakkaan, jatkaa Hartikainen. 

Silloin kun taloyhtiöön on asennettu lasit yhtäaikaisesti kaikille parvekkeille, niin taloyhtiöt huolehtivat niistä. Tunnetun olemassa olevan valmistajan laseilla on yleensä huoltosuositus. Kun lasien huollot tehdään suositusten mukaisesti, niin kuntotarkastusta ei välttämättä tarvitse. Vanhatkin lasitukset voidaan huoltaa uudenveroiseksi ja saada niille käyttöikää yli 30 vuotta, kunhan ne huolletaan säännöllisesti.

Esimerkiksi Lumon pystyy huoltamaan vuonna 1997 asennetut Lumon 2 parvekelasit ja myöntämään niille 5 vuoden käyttöturvatakuun. Näin ollen taloyhtiössä voidaan säilyttää olemassa olevia lasituksia, ja käyttöiän lopussa olevat lasitukset voidaan uusia. Kuntotarkastuksen suorittaminen on hyvä lähtökohta suunnitelmalliseen huoltoon, varsinkin jos ei ole tarkkaa tietoa lasitusmerkistä ja valmistajasta, sekä tietoa onko valmistajalla olemassa huoltosuositusta, ohjeistaa Hartikainen.

20180925_LumonUusimaa_0173

Parvekelasien kuntotarkastukset kaikille talo- tai kiinteistöyhtiön parvekelaseille

Jokainen parvekelasitus on yksilöllinen ja niiden kunto tai turvallisuustekijät vaihtelee saman kiinteistön sisällä. Jollakin parvekkeella lasit toimii, mutta viereisellä parvekkeella lasi on tippumassa, profiilien kiinnitys löystynyt tai laseja ei saa auki ja kiinni tms. Asukkaat eivät näitä välttämättä pysty havaitsemaan.

Parvekelasien huolto tulisi tehdä myös yksilöllisesti, koska silloin lasitus käydään läpi: korjataan, huolletaan ja voidaan ennakkoon vaihtaa kuluneita osia. Kun parvekelasien huolto toteutetaan projektina, taloyhtiön kaikki parvekelasit saadaan samanaikaisesti kuntoon ja parvekelaseille tulee kaikille sama takuuaika. Tällöin myös taloyhtiön on helpompi hoitaa säännöllistä huoltotoimintaa.

Hartikainen kertoo: Parvekelasitukset lähtivät kasvuun 1990-luvulla. 1990-2000-lukujen aikana asukkaat saivat itse hankkia parvekelasituksia taloyhtiön ja rakennusvalvonnan luvalla. Näitä lasituksia on vielä olemassa taloyhtiöissä ja niiden huoltovastuu on omistajalla. Tällaisissa taloissa olisi hyvä, jos lasit voitaisiin siirtää taloyhtiön korjaus- ja huoltovastuulle. Silloin niiden kunnosta huolehtiminen voisi tulla paremmalle tasolle. Näissä tapauksissa on paljon lasituksia, jotka ovat elinkaarensa päässä tai niiden valmistajaa ei ole enää olemassa.
2000-luvun alusta asti parvekelasit ovat jo useimmiten asennettu kaikille parvekkeille ja ne ovat taloyhtiön huolto- ja korjausvastuulla. Silloin niiden huolto ja huollon säännöllisyys lähtee taloyhtiön tarpeesta ja halusta pitää parvekelasit toimintakuntoisena ja turvallisena.

Lue lisää kuntotarkastuksista

Vinkki: taloyhtiö, huollata koko talon lasitukset kerralla

Lumonin parvekelasitus on tehty kestämään, mutta hyväkin tuote kaipaa aika-ajoin huoltoa kestääkseen elämää ja Suomen välillä haastaviakin sääolosuhteita. Parvekelasien laskennallinen käyttöikä huollettuna on noin 30-40 vuotta, olosuhteista riippuen. Ensimmäisen huollon aika on viiden vuoden kuluttua järjestelmän asentamisesta. Säännöllisesti huolletut lasitukset ovat turvalliset ja miellyttävät käyttää. Parvekelasien huolto antaa turvallisia ja viihtyisiä lisävuosia parvekkeelle.

Lumon tarjoaa taloyhtiöille vaivattoman tavan jatkaa parvekelasituksien käyttöikää. Taloyhtiö teettämä parvekelasien huolto tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin yksittäin tehden, taloyhtiö saa kustannusetua kun huoltotyö suunnitellaan taloyhtiökohtaisesti ja tehdään sarjatyönä.


Huoltokäynti ei haittaa juurikaan asumista ja parvekelasit palvelevat jälleen asukkaita moitteetta. Kiinteistö hyötyy, kun parvekelasit suojaavat rakenteita ja tuovat energiansäästöä koko taloyhtiöille.Huoltokäynti ei haittaa juurikaan asumista ja parvekelasit palvelevat jälleen asukkaita moitteetta. Kiinteistö hyötyy, kun parvekelasit suojaavat rakenteita ja tuovat energiansäästöä koko taloyhtiöille.

Kiinnostuitko? Jäikö jokin askarruttamaan, jätä yhteydenottopyyntö ja/tai tilaa esite


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
26.4.2021