Muista nämä viisi asiaa huoneistotietojärjestelmästä

Jokainen suomalainen tuntee jonkun, jonka elämään huoneistotietojärjestelmä vaikuttaa ennemmin tai myöhemmin. Mitä asioita kaikkien olisi hyvä tietää huoneistotietojärjestelmästä? Listasimme viisi tärkeintä.

shutterstock_1700158480 x

1. Uusi taloyhtiö on suoraan huoneistotietojärjestelmässä

Vuonna 2019 tai sen jälkeen perustetut uudet taloyhtiöt ovat suoraan huoneistotietojärjestelmässä eli Maanmittauslaitos ylläpitää osakeluetteloa heti yhtiön perustamisesta lähtien. Paperisia osakekirjoja ei enää paineita, ja omistus osoitetaan sähköisellä omistajamerkinnällä huoneistotietojärjestelmässä.

2. Vanha taloyhtiö siirtää osakeluettelon

Ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt ovat ns. vanhoja taloyhtiöitä, joiden pitää siirtyä huoneistotietojärjestelmään itse. Taloyhtiöt siirtävät osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään Maanmittauslaitoksen sähköisellä osakeluettelon siirtopalvelulla vuoden 2023 loppuun mennessä. Siirto on asunto-osakeyhtiöille pakollinen, mutta keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille vapaaehtoinen.

HUOM! Osakeluettelon siirto ei vielä yksinään sähköistä omistuksia.
 

3. Osakkeenomistaja hakee omistuksensa rekisteröintiä

Osakeluettelon siirron jälkeen osakkeenomistajan pitää hakea omistuksensa rekisteröintiä ja paperisen osakekirjansa mitätöintiä Maanmittauslaitokselta. Maanmittauslaitos rekisteröi huoneistolle sähköisen omistusmerkinnän ja mitätöi samalla paperisen osakekirjan.

HUOM! Omistuksen rekisteröintiä on mahdollista hakea vasta sen jälkeen, kun taloyhtiö on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään. Omistuksen rekisteröintiä on haettava 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Pakollista omistuksen rekisteröinti on jo aikaisemmin, jos osakehuoneisto vaihtaa omistajaa osakeluettelon siirron jälkeen.
 

4. Asuntokaupassa selvitettävä taloyhtiön ja huoneiston tilanne

Asuntokaupassa on tärkeää selvittää, onko taloyhtiö jo huoneistotietojärjestelmässä. Tiedon saa isännöitsijäntodistukselta tai Maanmittauslaitokselta. Tietyt toimijat, kuten pankit ja kiinteistönvälittäjät, voivat saada huoneistotietojärjestelmän tietoja myös oman palvelunsa kautta.

Jos taloyhtiö on huoneistotietojärjestelmässä, pitää myös selvittää, onko huoneistolla vielä paperinen osakekirja vai jo sähköinen omistajamerkintä huoneistotietojärjestelmässä. Jos huoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, kannattaa kauppaa varten tilata Maanmittauslaitokselta osakehuoneistotuloste.

Jos taloyhtiö on huoneistotietojärjestelmässä, uusi omistaja hakee omistuksensa rekisteröintiä kaupan jälkeen. Maanmittauslaitoksen asiointiapurin avulla voit helposti tarkistaa, miten omistuksen rekisteröinti tehdään eri tilanteissa.
 

5. Tiedonsaanti helpottuu

Huoneistotietojärjestelmästä saa tietoja erilaisten sähköisten palveluiden kautta sekä tulosteina (osakeluettelo ja osakehuoneistotuloste).

Henkilöasiakkaat näkevät Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta maksutta osakehuoneistonsa perustiedot, jos osakehuoneistolla on jo sähköinen omistajamerkintä. Huoneistotietojärjestelmän tulosteita voi tilata Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Taloyhtiöt ja isännöitsijät saavat tavanomaisessa toiminnassaan tarvitsemiaan tietoja maksutta Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalvelusta. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja voi kirjautua osakeluettelon siirtopalveluun ja hakea palvelusta taloyhtiön käyttöön taloyhtiön osakeluettelon ja osakkaiden yhteystietolistan. Vastaavat tiedot ovat mahdollista saada myös suoraan isännöintijärjestelmään Huoneistotietojen kyselypalvelun kautta.

Mikä huoneistotietojärjestelmä?

  • Osakehuoneistojen omistaja- ja panttaustietojen valtakunnallinen rekisteri, jota ylläpitää Maanmittauslaitos
  • Parantaa huoneistotietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta
  • Edistää asuntokaupan sähköistämistä Suomessa
  • Helpottaa esimerkiksi taloyhtiöiden, isännöinnin, kiinteistönvälityksen, pankkien sekä julkishallinnon työtä

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
4.2.2022