Taloyhtiön vuosikello tikittää: Lokakuu


Syksy etenee, viimeisetkin kesän henkäykset ovat menneet. On siis aika perehtyä uuden syyskuukauden tuomiin tehtäviin ja varautua samalla talven tuloon. Katse on myös suunnattava kevääseen ja silloin alkaviin korjaushankkeisiin. Pohjatyöhön on hyvä varata aikaa.

Oty_Vuosikello_Kalenteri_Lokakuu_2021 (1)

Taloyhtiön hallituksen jäsenen muistilista

Asukaskyselystä yhteenveto

Oletteko toteuttaneet taloyhtiössä asukaskyselyn loppukesän aikana? Lokakuussa on aika vetää yhteen saatu materiaali ja käydä läpi yhdessä taloyhtiön tilanne sekä päivittää strategia vastaamaan suunnitelmia. Painotetaanko korjaushankkeita alkuperäisen suunnitelman mukaan, vai onko mahdollisesti kyselyn seurauksena noussut esille asukkaita enemmän huolettavia seikkoja jotka vaativat nopeampaa puuttumista? Jos asukaskysely on jo toteutettu, esitelkää saadut tulokset asukkaille esimerkiksi erillisessä tapaamisessa.

Ensi vuoden projektit alulle

Taloyhtiössä ei voida keskittyä tarkkailemaan vain kuluvaa hetkeä, vaan on osattava myös katsoa tulevaisuuteen: mitä projekteja on suunniteltu tulevalle vuodelle? Syksyllä nimittäin tehdään kaikki mahdolliset kuntotarkastukset ja alustavat tutkimukset keväällä alkavia korjaushankkeita varten. – Myös kunnossapito vaatii suunnitelmat ja hyväksytykset etukäteen. Kuntotarkastukset ja suunnitelmat kulkevat siis käsi kädessä.

Syksy on se ajankohta, jolloin tehdään kaikki mahdolliset kuntotarkastukset sekä alustavat tutkimukset seuraavana keväänä alkavia korjaushankkeita varten.Syksy on se ajankohta, jolloin tehdään kaikki mahdolliset kuntotarkastukset sekä alustavat tutkimukset seuraavana keväänä alkavia korjaushankkeita varten.

Tarjouspyynnön kuntoon ajoissa

Muistakaa asiaankuuluvat kilpailutukset ja mahdollisten toteuttajien vertailut.

  • Jos teillä on jo työsuoritteista tarjouksia, vertailkaa niitä keskenään. Sisältävätkö ne samat tehtävät ja materiaalit vai, puuttuuko toisesta tarjouksesta yksityiskohtia, jotka sisältyvät toiseen?
  • Jos tarjouspyyntöjä ei ole vielä tehty, miettikää tarkasti, mitä yksityiskohtia haluatte nähdä tarjouksessa. Näin saatte vertailukelpoiset tarjoukset, mikä helpottaa päätöksentekoa.

Kiinteistön työt lokakuussa

Sadeveden väylät auki

Syksy ja syys-sateet kuuluvat yhteen – niitä ei voi välttää. On siis tärkeää, että taloyhtiössä tarkistetaan salaojat sekä sadevesien oikea ohjautuminen ennen syksyn kaatosateita. Ovatko rännit sekä taloyhtiön vedenpoisto- ja sulatusjärjestelmät (katto, syöksytorvet, piha-alue) kunnossa vai kaipaavatko ne asiantuntijan käyttämistä paikalla?

Lehdet pois katoilta

Tarvittavat puhdistus sekä kunnostustyöt on aikataulullisesti ajoitettava ennen pakkaskauden saapumista. Katto suojaa muita rakenteita ja sen kuntotarkastus on tärkeää, mutta erityisesti, mikäli on kyseessä vanhempi tasakattoinen taloyhtiö. Katoilla sijaitsevat kattokaivot tukkeutuvat herkästi lehdistä sekä muusta roskasta ja aiheuttavan sen myötä mahdollisen kosteusvaurion ja jopa vesivahingon.

–Millainen huoltosopimus taloyhtiöllänne on? Onko sitä tarvetta tarkistaa?–Millainen huoltosopimus taloyhtiöllänne on? Onko sitä tarvetta tarkistaa?

Kunnossapitosopimus talveksi

Tarkistakaa myös talvikunnossapito. Huolehtiiko siitä jokin ulkopuolinen toimija? Mitä kunnossapitosopimus pitää sisällään? Tarvitseeko se päivitystä?
Lisää asiaa talvikunnossapidosta

Sisälämmitys on hyvä tarkistaa

Sisätiloissa kannattaa viimeistään nyt tarkistaa, että lämmitys toimii kuten pitää ja lämpö on tasaista kautta koko taloyhtiön.

Asukkaalle muistettavaa

Naapurina naapurille

Asuuko taloyhtiössäsi ikäihmisiä? Pimeä vuodenaika voi olla monelle yksinäistä aikaa. Ole siis ystävä ystävälle ja naapuri naapurille. Pienestä hymystä ja iloisesta tervehdyksestä ei ole haittaa kenellekään.
Huolissasi naapurisi voinnista?

Kerro heti havainnoista

Nyt on hyvä aika tarkastella taloyhtiön turvallisuutta paitsi asuinympäristön myös teknisten ratkaisujen näkökulmasta. Ovathan taloyhtiön laitteet kunnossa ja ajan tasalla? Miten olette huomioineet mahdolliset energiansäästöratkaisut? Ole rohkeasti yhteydessä taloyhtiösi hallitukseen sekä isännöitsijään, jos havaitset jotain korjattavaa tai huomioitavaa tai sinulla on koko taloyhtiötä koskeva ehdotus. Hyvät ideat usein kumpuavat käytännön kokemuksesta.
Asumisen kokonaisturvallisuudesta

Ajankohtaista jokaiselle

Viimeiset talkoot talven alla

Talkoilu ei ole myöhäistä vielä lokakuussakaan. Kokoontukaa turvallisuussääntöjä noudattaen, ja pohtikaa yhdessä, mitä tehtävää vielä olisi. Yhdessä tekeminen paitsi nostaa me-henkeä, myös herättää halua suojella taloyhtiön yhteistä omaisuutta. Kannattaa muistaa, että taloyhtiön koko ja asukkaiden ikäjakauma vaikuttavat siihen, miten innokkaasti talkoisiin osallistutaan ja mitä tehtäviä talkoilla hoidetaan.

Liputtamisen pelisäännöt

Miten taloyhtiössänne huolehditaan liputtamisesta liputuspäivinä? Nostaako huoltoyhtiö lipun salkoon, vai huolehditteko liputuksesta kiertävällä vuorolla yhdessä? Mikäli hoidatte liputuksen itse, ohessa on lisätietoa liputuksesta.
Lippu salkoon

Lähteet: Kiinteistöliitto; Isännöintiliitto; Suomen Kiinteistölehti

Tilaa uutiskirje - pysyt asioiden tasalla

Oletko vuokralainen, osakkeenomistaja tai isännöitsijä? Kiinnostavatko taloyhtiön asiat ja miten taloyhtiöitä tulisi hoitaa? Tilaa nyt viikottain ilmestyvä Omataloyhtiö-uutiskirje ja pysyt ajan tasalla siitä, mitä taloyhtiörintamalla tapahtuu.

Tilaa uutiskirje


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
1.10.2021