Tunnetko taloyhtiösanaston? Osa E

Mitähän tarkoittaa energialuokitus, tai energiakatselmus? Pohdintaa aiheuttaa myös papereissa mainittu energialuokitus. Termit voivat hämmentää niihin ensimmäistä kertaa törmäävää. Usein termien taustalta paljastuu tuttu asia, kun hieman raotamme tuota taustaa. Haluamme tuoda sanoja ja termejä tutuksi lukijoillemme, joten jatketaanpa kirjaimesta E:

750 letters-654546_1920

E niin kuin...

EIB/ KNX

EIB/KNX-järjestelmän kantavana ideana on yhdistää rakennuksen kaikki sähköiset toiminnot yhtenäiseksi älykkäästi toimivaksi verkoksi. Valaistusta, lämmitystä, ilmastointia, valvontaa ja periaatteessa kaikkia rakennuksen toimintoja voi ohjata yhdellä järjestelmällä.

E niin kuin...E niin kuin...

Ei-kantava rakennusosa

Esim. kevyet väliseinät, jotka eivät ota vastaan rakenteisiin kohdistuvia kuormia.

Energiakatselmus

Energian kulutukseen ja -säästömahdollisuuksiin keskittyvä selvitys

Energialuokitus

Rakennukset on jaettu tyypeittäin ryhmiin ja kullekin ryhmälle on annettu luokat A – G ja kullekin luokalle ET-luku (energiatehokkuusluku) alue ja sen perusteella rakennus saa ET-luvun. Esim. Pienet rakennukset (alle 6 asunnon kiinteistöt) luokka A = ET alle 150, B = 151 ≤ 170, C = 171 ≤ 190 jne.

Energialuokka

Rakennuksen energialuokka kertoo energialuokituksen ja se ilmaistaan ET-luvulla sekä kirjaimilla A – G. (kts. energiamerkki)

Energiamerkki

Energiamerkki A – G on värisymboli, joka kertoo rakennuksen energiankulutustason samaan tapaan kuin kodinkoneiden energiamerkki.

Energiatehokkuusluku

Sisältää vuotuisen lämmitys-, jäähdytys- ja laitesähkön kulutuksen lämmitetyille brutto-m2:lle laskettuna Jyväskylän säätiedoilla ja korjattuna normaalivuoden lämmöntarveluvuilla.

Energiatodistus

Uusille rakennuksille energiatodistuksen antaa rakennuksen pääsuunnittelija rakennuslupaa haettaessa. Annettava todistus perustuu rakennuksen teknisten tietojen pohjalta laskettuun kulutukseen. Olemassa oleville rakennuksille energiamerkin antaa pätevä ja auktorisoitu laskija. Tämä todistus sisältää ehdotuksia energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä ja laskelmat vaikutuksista. Todistus on voimassa 10 vuotta. Todistuksen voi antaa isännöitsijätodistuksen liitteenä isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. Tämä todistus toteaa vain kulutuksen ja on uusittava vuosittain.

Energiatodistus on pakollinen kaikille rakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa 1.1.2008 jälkeen ja on vuoden 2009 alusta lähtien pakollinen myös olemassa oleville rakennuksille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä (ei pientalot tai enintään kuuden asunnon asuinrakennukset tai asuinrakennusryhmät) Energiatodistus on suositeltava - mutta vapaaehtoinen – ennen 1.1.2008 valmistuneille pientaloille ja enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille tai asuinrakennusryhmille.
750 wooden-cubes-491720_1920
Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
13.10.2021