Öljylämmityksellä CO2 -päästöt mahdollista saada nollaan

Suomessa on nyt mahdollista siirtyä käyttämään öljylämmityksessä 100-prosenttisesti uusiutuvaa lämmitysöljyä. Se tarjoaa ekologisen vaihtoehdon ilman kalliita remontteja.

patteri_1920x1080

Öljylämmitys kannattaa säilyttää ainakin osana lämmitysjärjestelmää. Mikäli laitteet ovat suhteellisen uudet, soveltuvat ne uusiutuvalle polttoöljylle mahdollistaen jatkossa päästöttömän lämmittämisen.

Fossiilisen öljyn tilalle kehitetty uusiutuva polttoöljy valmistetaan tähteistä ja jätteistä. Se myös palaa puhtaammin kuin perinteinen lämmitysöljy, jolloin kattila ja poltin pysyvät puhtaampina. Uusiutuvan öljyn käyttöönotto onnistuu helposti ilman laitehankintoja ja toimii öljykattilassa pienin muokkauksin. – Uusiutuva lämmitysöljy lukeutuu tämän vuosituhannen merkittävimpiin energiateollisuuden innovaatioihin. Ratkaisu on ekologinen ja käytännöllinen sekä kustannuksiltaan kilpailukykyinen. Ja vieläpä suomalainen, Lämmitysenergia Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Hannula kertoo.

Markkinoilla on saatavilla uusiutuvaa lämmitysöljyä niin yksityishenkilöiden kuin organisaatioiden käyttöön. Sen jakeluvelvoite alkoi tänä vuonna. Jakeluvelvoite tarkoittaa öljyyhtiöiden lakisääteistä velvoitetta kattaa tietty osuus tuottamiensa polttoaineiden energiasisällöstä uusiutuvilla komponenteilla.

Ratkaisu hallitusohjelman tavoitteisiin

Hallitusohjelman mukaan fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä ja valtion sekä kuntien käytöstä seuraavien neljän vuoden aikana. Tavoitteena on hiilidioksidi- eli CO2-päästöjen saaminen mahdollisimman alhaiseksi, jopa nollaan.

– Fossiilisen öljyn käytöstä luopuminen on hyvä tavoite. Eikä se ole sikäli vaikeaakaan, kun saatavilla on jo uusiutuvaa lämmitysöljyä. Teknologian muuttamisen sijaan hallitus voisi kannustaasiirtymään uusiutuvaan lämmitysöljyyn. Päästöt putoaisivat nollaan ilman suuria investointeja tai tukiaisia, Hannula kommentoi.

Hallitusohjelman kirjauksen perusteella Lämmitysenergia Yhdistys ry on tehnyt tulevaisuuden tiekartan, miten päästövähennykseen päästään ilman teknologian poistamista tai kalliita investointeja.

– Uusiutuvaan lämmitysöljyyn siirtymällä Suomi saa öljylämmittämisen hiilidioksidipäästöt nollaan jo vuoteen 2035 mennessä. Tukemalla uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöä tuettaisiin samalla tulevaisuuden vetyteknologian hyödyntämistä. Menetelmää kutsutaan P2X:ksi. Siten valmistetaan nestemäisiä polttoaineita, joihin Suomessa nyt on valmiina teknistä osaamista ja teknologiaa. Jos öljykattilat ajetaan nyt kaatopaikalle, tulevaisuuden nestemäisten polttoaineiden hyödyntämiseen ei välttämättä löydykään osaamista, Hannula toteaa.

Hybridistä lisää hyötyjä

Öljylämmityksen rinnalle voidaan myös helposti asentaa muita lämmönlähteitä, kuten ilmavesilämpöpumppu. Öljykattila on tehokas kovilla pakkasilla, lämpöpumput taas antavat parhaan hyötysuhteen lauhoilla keleillä. Energiatehokkuuden parantamisella ja hybridiratkaisuilla öljylämmittäjät ovat vähentäneet 2000-luvulla jo noin miljoona tonnia päästöjä.

– Hybridimalli hyödyntää sekä öljylämmityksen että ilmavesilämpöpumpun parhaita puolia, jossa ilmavesilämpöpumppu tuottaa pääosan kiinteistön lämmityksestä. Kylmillä keleillä hyödynnetään öljykattilaa, joka tuottaa riittävän tehon ja korkeamman menoveden lämpötilan, mihin lämpöpumppu ei pysty tai sen hyötysuhde jää heikoksi. Kun hybridissä käytetään uusiutuvaa lämmitysöljyä, päästöt ovat pienemmät kuin esimerkiksi sähköä käytettäessä. Siten myös ehkäistään kovien pakkaspäivien sähkönkulutuspiikkejä, Hannula päättää.

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
9.11.2021