Yhä useammassa taloyhtiössä on nyt maksettava vedestä kulutuksen mukaan

Kiinteistöliitto tiedottaa:


Osakkaiden taloyhtiölle maksamat vesimaksut määräytyvät nyt yhä useammassa taloyhtiössä vesimittarin osoittaman lukeman mukaan. Eduskunta hyväksyi EU:n energiatehokkuusdirektiiviin pohjautuvan lain noin vuosi sitten, ja muutos alkaa nyt hiljalleen näkyä myös käytännössä.

Taloyhtiöissä, joita uudistukset koskettavat, vedenkulutustiedot on annettava osakkaalle kuukausittain.Taloyhtiöissä, joita uudistukset koskettavat, vedenkulutustiedot on annettava osakkaalle kuukausittain.

Muutokset koskevat niitä taloyhtiöitä, joissa on lain voimaantulon eli 23.11.2020 jälkeen haettu rakennuslupaa käyttövesiputkistojen uusimiselle tai uudisrakentamiselle. Näihin kohteisiin on pitänyt asentaa kylmän ja lämpimän veden kulutusta mittaavat etäluettavat vesimittarit, joita on nyt käytettävä taloyhtiön vesikustannusten jakamiseen.Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioiden johtava asiantuntija Petri Pylsy

Muutos ei edelleenkään koske niitä taloyhtiöitä, joissa vesimittareita ei ole tai ne on asennettu ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa. Näissä taloyhtiöissä yhtiöjärjestys määrää edelleen sen, kuinka vedestä aiheutuvat kustannukset jaetaan. Niissä taloyhtiöissä, joissa rakennuslupa on haettu ja vesimittarit asennettu lain voimaantulon jälkeen, laki menee yhtiöjärjestyksen ohi.

Mitä muutos tarkoittaa taloyhtiöille?

Tämä tarkoittaa sitä, että näissä yhtiöissä etäluettavat vesimittarit toimivat kustannusten jakamisen perusteena, vaikka yhtiöjärjestykseen olisi aiemmin kirjattu muuta. Yhtiöjärjestyksiä ei myöskään tarvitse pelkän vesimittariasian takia päivittää. Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen

Niissä taloyhtiössä, joissa laskutusperuste muuttuu automaattisesti lain perusteella, asiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota ja sivuutettava jatkossa tätä koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset. Taloyhtiöissä, joita uudistukset koskettavat, vedenkulutustiedot on annettava osakkaalle kuukausittain. Kun tiedot ovat jatkuvasti saatavilla asuntoon asennetun vesimittarin tai etäluentaan perustuvan verkkopalvelun kautta, pidetään sitä riittävänä tietojen toimittamisena.

Motivan ja Työtehoseuran kesällä 2020 julkaisemassa selvityksessä arvioitiin, että kotitalouksien vedenkulutus vähenee keskimäärin noin kahdeksan prosenttia, kun vedestä laskutetaan todellisen kulutuksen mukaan.Motivan ja Työtehoseuran kesällä 2020 julkaisemassa selvityksessä arvioitiin, että kotitalouksien vedenkulutus vähenee keskimäärin noin kahdeksan prosenttia, kun vedestä laskutetaan todellisen kulutuksen mukaan.

Niissä taloyhtiöissä, joissa rakennuslupa käyttövesiputkistojen uusimiselle tai uudisrakentamiselle on haettu ennen lain kuin laki tuli voimaan 23.11.2020, laki ei edellytä kulutustietojen toimittamista osakkaille kuukausittain missään muodossa.


Motivan ja Työtehoseuran kesällä 2020 julkaisemassa selvityksessä arvioitiin, että kotitalouksien vedenkulutus vähenee keskimäärin noin kahdeksan prosenttia, kun vedestä laskutetaan todellisen kulutuksen mukaan. Asuntokohtaisten vesimittarien asentaminen tuli pakollisiksi uudiskohteissa jo vuonna 2011 ja käyttövesiputkistojen uusimisen yhteydessä vuonna 2013.

Lähde: Kiinteistöliitto

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
16.11.2021