Älyratkaisut säästävät energiaa, ympäristöä ja euroja

Rakennusten älykkäät säädöt ja ohjaukset ovat avainroolissa ratkaistaessa tulevaisuuden haasteita, jotka liittyvät rakentamisessa paljolti energiatehokkuuden parantamiseen ja sitä kautta ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Uponor_Smatrix_Style_visual_inkku

Leijonanosa rakennetun ympäristön päästöistä syntyy kiinteistöjen lämmityksessä, minkä vuoksi on tärkeää parantaa rakennusten energiatehokkuutta – toki muita elinkaarenaikaisia päästöjä ja sisäilman laatua unohtamatta. Älyratkaisujen rooli on keskeinen, koska energiatehokkuuden rajat tulevat passiivisilla keinoilla kuten rakenteita eristämällä nopeasti vastaan.

Taloautomaatioon liitettyjen järjestelmien avulla on esimerkiksi helppo määritellä yhdeltä istumalta lämpötilarajat ja estää siten huoneistojen ylilämmittäminen.

– Älykkäät ratkaisut ja energiatehokkuus ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Rakennuksen energiatehokkuutta voidaan kehittää ja optimoida, kun sen eri toimintoja mitataan ja seurataan, sekä reagoidaan kerättyyn dataan tarvittavin toimenpitein. Älyratkaisut tuovat myös turvaa, kun järjestelmiä voidaan seurata reaaliajassa etänä ja siten päästä esimerkiksi ennakoimaan huolto- tai korjaustarpeita, lattialämmityksen ja -viilennyksen tuoteryhmäpäällikkö Saija Nieminen Uponorilta toteaa.
 

Uponor_Smatrix_family_kitchen_1920

Perinteisesti rakennusten lämmitysverkostoa on säädetty lämpökäyrillä, ja verkostossa kiertävän veden lämpötila on määräytynyt ulkolämpötilan perusteella. Älykkäämpi tapa on tehdä säätöjä jatkuvasti, jopa ennakoiden – eikä pelkästään silloin, kun huoltomies pääsee paikan päälle muuttamaan lämpökäyrää.
Saija Nieminen kannustaa ottamaan hyödyn irti älykkäistä ratkaisuista.

­– Ideaalitapauksessa yhdellä järjestelmällä voidaan seurata ja hallita koko kiinteistöä sekä nähdä, mikä on esimerkiksi huoneistojen keskilämpötila. Samalla voidaan määrittää hälytysrajoja ja saada tietoa laiterikoista tai jos lämpötilojen raja-arvot ovat jossain huoneistossa karanneet.

Uponorin lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmä voi toimia joko omana, erillisenä järjestelmänään, tai se voidaan liittää osaksi taloautomaatiojärjestelmää. Kun Uponorin lattialämmityksen ja -viilennyksen säätöjärjestelmä on integroitu osaksi taloautomaatiota, sitä voidaan myös ohjata monilla eri tavoin suoraan taloautomaatiojärjestelmän kautta. Sen kautta voidaan muun muassa rajoittaa lattia- ja huonelämpötiloja, tarkistaa toimilaitteen tila sekä hallita lämmitys- ja viilennystilojen vaihtokytkentää.
 

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
31.1.2022