Julkisivuremontti edessä?
- Huomioi nämä korjaushankkeen suunnittelussa

Korjaushankkeen käynnistää tarve, joka yleensä on jokin havaittu alkava vaurio tai muu ongelma rakennuksessa. Taloyhtiöiden korjaushankkeisiin liittyy monia eri vaiheita ennen kuin varsinainen remonttityö voi alkaa. Projektin alkuvaiheessa huolella tehty hankesuunnittelu vaikuttaa suoraan varsinaisen rakentamisen kustannuksiin, parantaa lopputuloksen laatua ja inhimillistää asumishaittoja; ammattitaitoisesti tehty hankesuunnittelu takaa myös remontin sujuvuuden.

julkisivuremontti_1920x1080

Hankesuunnittelu - korjausprojektin tärkeä työvaihe

Kun tarve on huomattu, esimerkiksi julkisivujen rappauksien rapistuminen, taloyhtiössä on syytä käynnistää hankesuunnittelu: hankesuunnittelu on suuremmissa korjaushankkeissa kaiken lähtökohta. Hankesuunnittelu on syytä erottaa varsinaisesta suunnitteluvaiheesta.

Hankesuunnittelussa kerätään lähtötietoja, vertaillaan eri korjaustapoja ja niiden laajuutta, ja arvioidaan erilaisien korjaustapojen kustannuksia: rakennushanke kehitetään käytännössä hankesuunnittelun aikana. Esimerkiksi julkisivukorjauksien yhteydessä on ensin syytä selvittää ja pohtia, korjataanko yksi julkisivu vaiko kaikki julkisivut, vai korjataanko samalla myös parvekkeet ja vesikatto.

Kuntotutkimus selvittää lähtötilanteen

Kuntotutkimus kannattaa tehdä viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa. Kuntotutkimus pitää erottaa tietenkin kuntoarviosta. Kuntotutkimuksen avulla korjaustarve saadaan selvitettyä kattavasti, kun taas kuntoarvio on vain kevyt toimenpide.

Kuka laatii hankesuunnitelman?

Asiantuntijat laativat yleensä hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmassa esitetään erilaisia korjausvaihtoehtoja. Korjataanko julkisivut eristerappaamalla, puretaanko vanhat julkisivut, tehdäänkö vanhan päälle vai olisiko tiiliverhoilu tai teräskasetit parempi vaihtoehto.

Lupa-asiat kuntoon hyvissä ajoin

Tarvitaanko lupia, aiheuttaako rakennuslupa rajoitteita. Entä kaava? Asiantuntijat huomioivat myös erilaiset lupa-, kaava- ja muut mahdolliset viranomaisvaatimukset hankesuunnitteluvaiheessa. Jotta itse rakentamisprosessi käynnistyy aikataulun mukaisesti, pitää lupa-asiat olla kunnossa hyvissä ajoin ennen remontin alkamista.

Etenemispäätös kustannusten pohjalta

Kustannusten arviointi on hyvin oleellinen osa hankesuunnittelua, koska taloyhtiö ei voi käytännössä tehdä päätöksiä ilman tietoa kustannuksista. Kun eri korjausvaihtoehdoilla on hintalappu, pystyy taloyhtiön yhtiökokous tekemään päätöksen siitä, minkälaiseen remonttiin taloyhtiö haluaa lähteä.

Viestinnällä tärkeä rooli

Hankesuunnittelu on myös tärkeä keskustelun ja viestinnän väline; hankesuunnittelun yhteydessä järjestetäänkin keskusteluja asiantuntijoiden ja taloyhtiön hallituksen kanssa. Suuremmissa hankkeissa myös taloyhtiölle pidetään tiedotustilaisuuksia. Selvitetään, minkälaisia korjaustarpeita asukkaat kokevat tarpeellisiksi, haluaisivatko he korjata kaiken kerralla vai pienemmissä erissä pidemmällä aikajänteellä.

Korjaushanke käyntiin

Kun yhtiökokous on päättänyt hankkeesta, hankesuunnitelma saa lopullisen muotonsa. Hankesuunnitelma valmistaa taloyhtiötä seuraavaan vaiheeseen, toteutussuunnitteluun – sillä edellytyksellä, että tehty hankesuunnittelu on johtanut rakentamispäätökseen.
 

Korjaushanke tulossa - Haluatko lisätietoa ja tukea suunnitteluun?

Jätä yhteydenottopyyntö!

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
8.3.2022