Kuka on taloyhtiön puolella suurissa remonteissa?
– Kuka valvoo osakkaiden etuja?

Taloyhtiöiden suuret remontit koetaan usein pelottavina. Moni asia voi mennä pieleen, rahaa palaa ja lopputulos ei missään tapauksessa tyydytä tilaajaa. Kuka pitäisi taloyhtiön puolia ja varmistaisi sujuvan remontin?

Suuri Siltamäen taloyhtiöiden ryhmähanke, jossa Misor-Rakenne hoiti kuuden taloyhtiön linjasaneerauksen projektinjohtoa ja valvontaa oli mittava.Suuri Siltamäen taloyhtiöiden ryhmähanke, jossa Misor-Rakenne hoiti kuuden taloyhtiön linjasaneerauksen projektinjohtoa ja valvontaa oli mittava.

Ennen taloyhtiön hankkeen urakoitsijan valintaa, on hankkeelle hyvä valita valvoja jo sitä ennen. Hyvä valvoja varmistaa, että työt tehdään suunnitelmien, lain ja hyvän rakentamistavan mukaisesti, aikataulussa ja turhia kustannuksia välttäen.

Rakennustyömaalla tarvitaan monen eri alan valvojia

Nykypäivänä jokaiselle tekniikan alalle tarvitsee oman valvojansa. Varsinkin laajemmissa korjauksissa, kuten linjasaneerauksissa, tarvitaan rakennusteknistä-, sähkö- ja LVI-valvojaa.

Misor-Rakenteen Projektijohtaja ja LVI-valvoja Antti Torvikoski muistuttaa, että ammattitaitoisilla oman alansa valvojilla varmistetaan jokaisen alan tarpeellinen ammattiosaaminen ja mahdollisten ongelmien nopea ratkaisu.

Jos työmaalla on monta valvojaa, on siellä myös muitakin asianosaisia. Torvikoski kertoo, että taloyhtiöiden rakennusprojektissa voi olla todella monta osapuolta: taloyhtiö eli sen hallitus ja isännöitsijä, suunnittelutoimisto, valvontaorganisaatio/projektinjohto sekä urakoitsija. Misor-Rakenteelle onkin tärkeää, että työmaan asioita hoidetaan hyvässä yhteistyöhengessä kaikkien osapuolten kanssa; tällöin työtkin sujuvat parhaiten.

Mitkä ovat hyvän valvojan kriteerit?

Tarkkuutta toki pitää löytyä ja oman alueensa osaaminen ja ennakointi mahdollista tulevista ongelmista, kertoo Torvikoski. – Tärkeimpiä ominaisuuksia on kuitenkin tulla ihmisten kanssa toimeen ja omata tarvittava ”pelisilmä”, että hanke saadaan hyvässä yhteistyössä maaliin.

Valvoja toimii tilaajan edunvalvojana ja tarkastaa, että kaikki lisätyötarjoukset ovat sisällöltään ja kustannuksiltaan hyväksyttävissä. Valvojat dokumentoivat myös kaikki työmaakäyntinsä kuvallisin valvontamuistioin ja tarvittaessa ne saadaan lähetettyä tilaajalle jo heti työmaalta.

Projektinjohtaja / LVI-valvoja Antti Torvikoski, Misor-Rakenne Oy.Projektinjohtaja / LVI-valvoja Antti Torvikoski, Misor-Rakenne Oy.

Hyvän valvonnan avulla taloyhtiö välttää virheet

Yksi tärkeimpiä tehtäviä valvonnalle on toteuttaa valvontaa ennakoivasti, jotta virheitä ei pääse työmaalla syntymään.

Urakan alussa toteutetaan tärkeistä työvaiheista malliasennuskatselmukset, jotta työvaiheet voidaan monistaa samalla hyväksi todetulla tavalla koko urakan ajan. Valvojat tekevät kukin omalta alaltaan mallikatselmukset suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Tarvittaessa mukana ovat myös suunnittelijat esimerkiksi tehtäessä mallikylpyhuoneen tarkastus.

Hyvä valvoja on aina taloyhtiön puolella

Valvojat osallistuvat työmaakokouksiin ja tuovat siellä ilmi mahdolliset virheet ja puutteet, jotta niihin pystytään reagoimaan mahdollisimman nopeasti.

Minkälaisia ristiriitoja osapuolten välillä saattaa esiintyä valvontatöissä?

– Yleensä ristiriidat tulevat sellaisissa tilanteissa, joissa suunnitelmia ei ole noudatettu täysin sovitusti tai suunnitelmissa ristiriitoja. Näistä syistä osapuolilla on eri näkemys siitä, mitä olisi pitänyt tehdä. Tällaisissa tilanteissa pyritään löytämään ratkaisu, joka tyydyttää kaikkia osapuolia, eikä hidasta urakan kulkua liikaa, kertoo Misor-Rakenne Oy:n rakennustekninen valvoja Paula Kärjä.

OTA YHTEYTTÄ

Rakennustekninen-valvoja Paula Kärjä, Misor-Rakenne Oy.Rakennustekninen-valvoja Paula Kärjä, Misor-Rakenne Oy.

Mitkä ovat yleisimpiä virheitä tai puutteita, joita valvoja löytää?
– Useimmin virheet ja puutteet ovat aika pieniä, kosmeettisia puutteita. Isompien virheiden syntyminen pyritään estämään huolellisilla mallikatselmuksilla, joissa sovitaan miten töitä tullaan tekemään. Joskus käy myös niin, että jokin suunnitelman muutos ei ole mennyt työntekijälle asti ja esimerkiksi kylpyhuoneen kalustejärjestys menee pieleen. Tällaisetkin virheet ovat kuitenkin korjattavissa vielä, sanoo Kärjä.

Valvonnan loppuraportti

– Valvoja loppuraportti sisältää käytännössä kaikki työmaata koskevat asiakirjat valvonnan puolelta sekä tarkastamme urakoitsijan luovutusaineiston, joka annetaan urakan lopussa tilaajalle, kertoo Torvikoski. Valvomme myös, että urakoitsija toimittaa kohdekohtaisesti kunkin osa-alueen pöytäkirjat ja luovutusaineiston tarkastettavaksi ja edelleen luovutettavaksi tilaajalle.

Valvonnan loppudokumentaatiosta löytyvät:

 • Työmaakokoukset
 • Työturvallisuuden ja kosteudenhallinnan aloituskokous
 • LVIS-tekniikan aloituspalaveri
 • Valvonnan aloituskokous
 • Mallikatselmukset
 • Toimintakokeet
 • Sähkön varmennustarkastus
 • Vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys
 • Huoneistokohtaiset ja yleisten tilojen tarkastukset
 • Purku
 • Vedeneriste
 • Painekokeet
 • Käyttöönotot ja jälkitarkastukset

Laadukasta valvontaa Misor-Rakenteelta

Misor-Rakenteen kautta saatte hankkeeseenne kokeneen 

 • Pää- ja rakennustöiden valvojan (toimii myös turvallisuus- ja kosteudenhallintakoordinaattorina)
 • Lvi-valvojan
 • Sähköteknisten töiden valvojan

Eri erityisalojen valvojista koostuvalla valvontaorganisaatiolla takaamme parhaan teknisen osaamisen ja riittävät resurssit korjaushankkeesi valvonnan laadukkaaseen hoitoon.

Pyydä tarjous ja katsomme juuri oikeanlaisen kokoonpanon taloyhtiönne hankkeelle.

OTA YHTEYTTÄ


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
29.3.2022