Sähköautojen latauspisteitä tarvitaan – ota asiantuntija avuksi suunnitteluun

Monessa taloyhtiössä mietitään kuumeisesti, miten sähköautojen latauspisteitä kannattaisi rakentaa. Jo tilanteen kartoitukseen kannattaa hankkia ammattiosaamista, sillä sen jälkeen homma sujuu.

Sähköautojen lataaminen taloyhtiöissä yleistyy vauhdilla. Taloyhtiön on päätettävä myös, miten lataamisen kustannukset jaetaan: kuuluuko autojen lataus taloyhtiön yhteisesti jaettaviin kuluihin vai veloitetaanko se vain autoja lataavilta osakkailta?

Sähköautojen lataaminen taloyhtiöissä yleistyy vauhdilla. Taloyhtiön on päätettävä myös, miten lataamisen kustannukset jaetaan: kuuluuko autojen lataus taloyhtiön yhteisesti jaettaviin kuluihin vai veloitetaanko se vain autoja lataavilta osakkailta?

Täyssähkö- ja lataushybridiautot yleistyvät kovaa vauhtia. Polttoaineen hinnannousu ja yleiset päästötavoitteet ohjaavat kuluttajia nyt samaan suuntaan: kun auto menee vaihtoon, yhä useampi valitsee kokonaan tai osittain sähköä käyttävän mallin. Myös valtiovalta ohjaa tukiratkaisuillaan taloyhtiöitä rakentamaan latausinfraa.

Nyt eletään murrosvaihetta: koko autokannasta ladattavia autoja on vielä vähän, mutta niiden määrä lisääntyy nopeasti. Samaan aikaan latausinfrastruktuuri on vielä monin paikoin kehittymätöntä. Lähitulevaisuudessa latauspisteitä tarvitaan lisää – ja paljon.

Uusissa rakennuksissa sähköautojen latausinfra mietitään jo rakennusvaiheessa. Mutta korjausrakentamisessa tilanne on toinen: vanhoihin kiinteistöihin latausvalmiuden rakentaminen ei ole aina aivan yksinkertaista.

– Jokainen tapaus on ainutlaatuinen, sillä latausinfran rakentamisessa joutuu ottamaan huomioon monenlaisia tekijöitä, osastopäällikkö Henri Kauppinen Korjauspartnereista sanoo.

Siksi kannattaa ottaa asiantuntija mukaan jo siinä vaiheessa, kun latausvalmiutta vasta suunnitellaan. Korjauspartnerit auttavat asiakasta avaimet käteen -periaatteella suunnittelusta toteutuksen tilaamiseen ja valvontaan.

Tahtotila on lähtökohta sähköauton latauspisteiden hankinnassa taloyhtiöön

Aivan ensimmäiseksi taloyhtiössä tulee kartoittaa osakkaiden tai asukkaiden tahtotila. Kuinka moni tarvitsee nyt tai lähivuosina sähköautojen latauspistettä? Halutaanko sellainen mahdollisuus tarjota?

– Asukkaiden tarpeet vaihtelevat suuresti. On taloyhtiön hallituksen asia päättää, millaista latausinfraa halutaan tarjota. Siinä kannattaa ottaa huomioon paitsi nykyisten osakkaiden tarpeet myös latausvalmiuden vaikutus asuntojen arvoon ja haluttavuuteen, Henri Kauppinen sanoo.

Tahtotilaan vaikuttaa luonnollisesti se, miten suurta remonttia latausinfran hankkiminen vaatii. Tarvitaanko sähkötöiden lisäksi maankaivuuta? Millaista muuta remonttitarvetta taloyhtiössä on tulossa, voiko latausvalmiuden parantamisen yhdistää siihen?

Korjauspartnereiden palveluun kuuluu asukkaiden tai osakkaiden toiveiden ja tarpeiden huolellinen kartoitus. Esimerkiksi osakastapahtumissa voidaan vastata hankaliinkin kysymyksiin jo remontin kartoitusvaiheessa. Osakkaille on tärkeää osata antaa kustannusarviot ja tiedot hankkeen eri vaiheista.

Lue myös: Riskit ja kustannukset minimiin – luotettava korjauspartneri on taloyhtiön paras apu

Kuka maksaa remontin, entä sähköauton lataamisen?

Taloyhtiössä joudutaan pohtimaan, miten asukkaiden yhdenvertaisuus toteutetaan. Pitääkö kaikkien osallistua latausinfran rakentamisen kustannuksiin, jos heillä ei ole tarvetta sille? Entä pitääkö yhtiön toisaalta pystyä tarjoamaan latausmahdollisuus kaikille: entä jos osakkaita on 20, mutta sähkölatauspaikkoja pystytään hankkimaan vain 5?

– On tärkeää kartoittaa huolella, millaisia vaihtoehtoja kustannusten kattamiseen on, ja miten osakkaat asian ajattelevat. Taloyhtiön oman rahoituksen lisäksi on tarjolla yhteiskunnan tukea, Henri Kauppinen muistuttaa.

Asumisen rahoitus- ja avustuskeskus ARA voi hakemuksesta myöntää avustusta 35 % toteutuneista remonttikustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että yhteisö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voidaan myöntää myös latauslaitteiden hankintaan.

Karkea arvio sähkölatauspisteen hankinnassa vaihtelee 2 000­–5 000 euroon. Hintaan vaikuttaa se, miten tehokasta latauslaitetta hankitaan ja millaisia rakennustöitä sen pystyttäminen vaatii.

Taloyhtiön on päätettävä myös, miten latauskustannukset jaetaan: kuuluuko autojen lataus taloyhtiön yhteisesti jaettaviin kuluihin vai veloitetaanko se vain autoja lataavilta osakkailta? Sähköyhtiöillä on omia taustajärjestelmiään, joiden kautta voi hoitaa latauskohtaisen laskutuksen myös yksityisissä kiinteistöissä.'

Lue myös: Taloyhtiöissä mietitään nyt latauspisteitä sähköautoille

Riittävätkö noususulakkeet?

Sähkötekniset yksityiskohdat ovat oma selvitettävä kokonaisuutensa jo latausvalmiuden suunnitteluvaiheessa. Riittääkö taloyhtiön nykyinen sähköverkko myös autojen lataamiseen?

– Sähkökapasiteetin kartoitus on hyvin olennainen osa suunnittelua. Kukaan ei halua, että kuormituksen ollessa suurimmillaan sulakkeet palavat: jouluaattona kinkunpaiston ja joulusaunan kanssa samaan aikaan ladattavat sähköautot voivat aiheuttaa suuren piikin kulutukseen. Tehokapasiteettia joudutaan usein kasvattamaan, Henri Kauppinen sanoo.

Kiinteistökeskuksen noususulake on yksi pullonkaula – jos se on liian pieni, autojen latausvalmiutta ei voi rakentaa ilman että sen kapasiteettia kasvatetaan.

– Suunnitelman olennainen osa ovat myös latauspisteiden tehot: riittääkö niin sanottu yön yli lataava piste, vai halutaanko tehokkaampia ja nopeampia latauspaikkoja, Kauppinen huomauttaa.

Luota latauspisteiden hankkimisessa asiantuntijaan

Autojen latauspisteiden hankkimisessa on niin monta näkökulmaa, että taloyhtiön hallituksen tai isännöitsijän kannattaa ottaa avuksi luotettava asiantuntija.

Korjauspartnerit ovat taloyhtiön tukena prosessin alusta loppuun.

– Kartoitamme lähtötilanteen niin asukkaiden toiveiden kuin olemassa olevan sähköinfrankin osalta. Teemme suunnitelman, jonka toteuttamiseksi etsimme vaihtoehdot, kilpailutamme remontin toteuttajat ja valvomme koko prosessin alusta loppuun. Ensimmäisestä suunnittelupalaverista aina siihen saakka, kun ensimmäinen sähköauto ladataan taloyhtiön omasta tolpasta, Henri Kauppinen kertoo.

Haluatko lisätietoa? Jätä Korjauspartnereille yhteydenottopyyntö!

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
11.5.2022