5 vinkkiä taloyhtiön ikkunaremontin kilpailutukseen

Ikkuna- ja oviremontti on merkittävä investointi, jonka jokainen taloyhtiö tekee vain kerran tai kahdesti talon elinkaaren aikana. On tärkeää että remontti toteutetaan ja tuotteet valitaan siten, että ne parantavat asumisen laatua vuosikymmeniä. Listasimme asiat, jotka taloyhtiön ikkunaremontissa on aina syytä ottaa huomioon jo kilpailutusvaiheessa.

Taloyhtiön ikkunaremontin kilpailutus on aina suuri urakka. Siihen kannattaa hakea apua vaikka Tiivi-taloyhtiöpalvelusta.Taloyhtiön ikkunaremontin kilpailutus on aina suuri urakka. Siihen kannattaa hakea apua vaikka Tiivi-taloyhtiöpalvelusta.

1. Ota jo alkukartoitukseen ammattitaitoinen suunnittelija isännöitsijän avuksi

Taloyhtiössä ikkunaremontin onnistuminen kannattaa varmistaa huolellisella ja ammattitaitoisella alkukartoituksella. Sen aikana selvitetään remontin toteuttamiseen ja kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä.

Suunnittelija auttaa hahmottamaan kaikki ikkunaremontissa huomioitavat seikat sekä laatimaan tarjouspyynnön, jolla ikkunaremontti kilpailutetaan. Kattava alkukartoitus minimoi yllätykset remontin myöhemmissä vaiheissa ja helpottaa ikkunaremontin kilpailuttamista ja tarjousten vertailua.

2. Valitse ominaisuuksiltaan ja tyyliltään taloyhtiön tarpeita vastaavat ikkunat

Uudet ikkunat vaikuttavat asukkaiden elämään vuosikymmeniä, joten ikkunoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin on syytä kiinnittää huomiota jo ennen ikkunaremontin kilpailuttamista.

Lämmöneristys on kiistatta yksi ikkunoiden tärkeimmistä tehtävistä ja uusi ikkuna onkin aina vanhaa parempi tässä suhteessa. Uudenkin ikkunan lämmöneristykseen voidaan kuitenkin vaikuttaa lasivalinnoilla. Esimerkiksi erityiset energialasit parantavat taloyhtiön energiatehokkuutta minimoiden lämpöhukkaa ja estävät vedon tunnetta. Valitsemalla energiatehokkaat ikkunat voi säästää merkittävästi lämmityskustannuksissa.

Lisäksi ikkunavalinnoilla voi vaikuttaa myös muun muassa auringonsuojaukseen, mobiilikuuluvuuteen ja tietenkin taloyhtiön ulkonäköön.

3. Ota huomioon ikkunoiden vaikutus sisäilman laatuun

Ikkunat vaikuttavat taloyhtiön ilmanlaatuun, sillä uudet ikkunat ovat aina tiiviimmät kuin vanhat. Ikkunaremontin yhteydessä eristetään myös karmin ja seinänväliset asennusvälit. Taloyhtiöiden onkin ikkunaremontin yhteydessä varmistuttava aina myös ilmanvaihdon toimivuudesta ja etenkin tuloilman riittävästä määrästä.

Yksi helppo keino estää ilmanvaihdon ongelmat ikkunaremontin yhteydessä on valita uudet ikkunat, joihin on jo tehtaalla asennettu raitisilmaventtiilit. Kun jo ikkunaremontin yhteydessä ikkunoihiin valitaan oikeanlaisia ja oikea määrä venttiilejä, varmistetaan että raikasta tuloilmaa saadaan riittävä määrä.

4. Älä aliarvioi asennuksen osuutta

Sujuva ja ammattimaisesti toteutettu ikkunaremontti häiritsee taloyhtiön arkea mahdollisimman vähän. Asennuksen laadukas toteutus vaikuttaa myös merkittävästi ikkunaremontin onnistumiseen. Paraskaan ikkuna ei huonosti asennettuna toimi kuten pitäisi.

Ennen ikkunaremontin toteuttajan valintaa onkin syytä kiinnittää varsinaisten tuotteiden lisäksi asennuspalveluun ja koko ikkunaremontin läpiviemiseen liittyviin toimintatapoihin.

Tiivin avulla valitset aina oikeat ja sopivat ikkunat taloyhtiöösi.Tiivin avulla valitset aina oikeat ja sopivat ikkunat taloyhtiöösi.

Siistit ja turvalliset työtavat takaavan laadukkaan lopputuloksen ja tyytyväiset asukkaat. Taloyhtiötä koskee tilaajavastuu eli työtapaturman sattuessa taloyhtiöllä on vastuu tapahtuneesta. On siis suositeltavaa varmistaa, että suojaus ja työtavat ovat turvalliset.

5. Valitse luotettava ikkunaremontin toteuttaja

Rakennusala on valitettavan tunnettu yrityksistä, joiden toiminta ei ole kannattavaa ja jotka eivät kanna vastuutaan mahdollisissa reklamaatiotilanteissa. Ikkunaremontin kohdalla remontin toteuttaja on vastuussa tuotteista vähintään 2 vuotta projektin toteutuksesta. Taloyhtiön on kuitenkin syytä ottaa selville tarkemmin jo kilpailutusvaiheessa mitä eri yritysten takuut kattavat ja mitä eivät.

On syytä varmistaa, että urakoitsija ottaa kokonaisvastuun tuotteista sekä asennuksesta, jotta mahdollisen ongelmatilanteen tullessa keskustelua käydään vain yhden osapuolen kanssa. Lisäksi ikkunaremontin toteuttajan taloustiedot ja vakuutukset on syytä käydä läpi ennen sopimuksen tekemistä.

Lisäksi on vielä syytä selvittää ovatko yrityksen aiemmat asiakkaat tyytyväisiä toteutettuihin ikkunaremontteihin. Taloyhtiö voi myös pyytää yritykseltä vielä yleisten referenssien lisäksi tulevasta projektista vastaavan henkilön referenssit sekä työkokemuksen vastaavista kohteista.

Tiivin maksuton taloyhtiöpalvelu

Hyödynnä maksutonta Tiivi-taloyhtiöpalvelua taloyhtiön ikkuna- ja oviremonttiin liittyvissä kysymyksissä jo paljon ennen ikkunaremontin aloittamista.
 

  • Maksuton
  • Vaivaton ja joustava etätapaaminen
  • Tarjoaa hallitukselle työkaluja asukkaiden tiedottamiseen ja remontin onnistuneeseen kilpailuttamiseen
  • Helpottaa isännöitsijän työtaakkaa remontissa
  • Tuo ajankohtaisimman tuotetietouden suunnittelijoiden käyttöön


Varaa tapaaminen


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
16.9.2022