Uusi eKaide kerää aurinkoenergian hyötykäyttöön
Lumon toi markkinoille uuden eKaiteen ja etsii koekohteita

Energiansäästö ja siihen tarvittavat ympäristöystävälliset keinot ovat puhuttaneet kansaa jo pitkään globaalisti. Etenkin parvekelasien energiansäästö on ollut tiedossa jo pitkään. Lumon on ollut ympäristön asialla jo vuosien ajan, onhan Lumon Lasituksen tuoma päästökompensaatio Suomen olosuhteissa yli kuusinkertainen verrattuna lasituksen elinkaaren aikaisiin hiilipäästöihin. Toisin sanoen, Lumon Lasituksen tuottama ilmastohyöty sen käyttöiän aikana on suurempi, kuin lasituksen koko elinkaaren aikana aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

eKaide on tyylikäs ratkaisueKaide on tyylikäs ratkaisu

Lumon on kaikessa hiljaisuudessa kehitellyt markkinoille uuden eKaiteeksi nimetyn tuotteen, joka on parvekekaideratkaisu, jossa kaidelasin väliin sijoitetaan aurinkopaneelit. Tuote on tällä hetkellä tuotantovalmis ja Lumon etsii sopivia koekohteita eKaiteelle, jotta eKaide voitaisiin pilotoida käytännössä. Lumon hakee koekohteeksi ensisijaisesti kerrostaloa, jonka julkisivulasitus kaipaa uudistusta joko uudis- tai korjausrakentamisen kohteista. Jokaisesta kohteesta lasketaan tarkka kohdekohtainen tuottolaskelma, jolla varmistetaan investoinnin olevan asiakkaalle kannattava.

Aurinkoenergiaa keräävän eKaiteen vuosituotto on huikea

Aurinkoenergian kerääminen kaidelasien kautta on markkinoilla tällaisena aikana huikea uusi innovaatio, jota Lumon on kehittänyt huomioiden edelleen lasituksen estetiikan ja valmistusprosessin vastuullisuuden. eKaiteen vuosituotto on laskettu vastaavan keskimäärin 35 % kerrostaloasunnon sähkön vuosikulutuksesta.

Lumon on korvannut normaalin kaideverhousmateriaalin erikoisvalmisteisella aurinkopaneelilla. Tämä paneeli sijoitetaan kaidelasien väliin. eKaide täyttää kaikki parvekkeille asetetut turvallisuusvaatimukset. Kaikki kytkennät ja sähköjohdot jäävät tyylikkäästi piiloon, joten lopputulos on täydellisen elegantti ja moderni. 

eKaiteen tuottolaskelma riippuu aina monesta tekijästä, kuten asennettavien paneeleiden määrästä ja niiden ilmansuunnasta. Tämänhetkisillä energian hinnoilla takaisinmaksuaika on huomattavasti lyhyempi, kuin normaaliolosuhteissa. Pilottikohteessamme eKaiteen laskelmamme osoittivat, että sen vuosituotto vastaa keskimäärin 35 % kerrostaloasunnon sähkön vuosikulutuksesta.
Lumon konsernin Chief Development Officer Risto Kivioja

eKaide yhdessä integroidun parvekelasituksen kanssa tuovat sekä selvää energiansäästöä että antavat suojaa kiinteistön rakenteille vuosikymmenten ajaksi. Lumon uskoo tämän tuoteinnovaation tuomien tulosten yllättävän jopa Lumonin itsensäkin.
ekaide_sahkontuotto

eKaide mahdollistaa uusiutuvan energian hyötykäytön tehokkaasti ja vaivattomasti. Kaideratkaisun idea on yksinkertainen. eKaide-ratkaisussa perinteisen laminointikalvon lisäksi kaidelasien väliin asennetaan aurinkopaneelikenno, jonka keräämä energia johdetaan joko huoneiston tai taloyhtiön sähköverkkoon.
Perinteinen kaideverhousmateriaali on korvattu erikoisvalmisteisella aurinkopaneelilla.

Lue lisää suunnittelusta

Aurinkoenergiaa keräävä kaidelasitus on houkutteleva vaihtoehto

eKaiteen tuomat hyödyt rakentajalle ja rakennuttajalle:

  • eKaide tuo etua tonttikilpailutuksissa.
  • eKaide-ratkaisu on etenkin rakennuttajalle huima imagoetu.
  • eKaide-hankinta mahdollistaa enemmän rakennusoikeutta samalle tontille.
  • eKaiteessa on parempi E-luku (rakennuksen laskennallinen ostoenergian kulutus neliömetriä kohden vuodessa).

eKaiteen tuomat hyödyt asukkaalle ja taloyhtiölle:

  • eKaide mahdollistaa oman aurinkovoimalan ja ympäristöystävällisemmän elämän.
  • eKaiteen hankkiminen on ekoteko, jolla voi vaikuttaa omalta osaltaan ilmastonmuutoksen hidastamiseen. eKaide tuo selvää säästöä sähkölaskuissa.
  • eKaiteen hankinta mahdollistaa vihreämmän ja edullisemman asuntolainan.

Lumon etsii eKaiteelle koekohdetta ensisijaisesti koko talon julkisivulasituksista, voisiko kohde olla teidän kiinteistönne?

Tämän hetkinen maailmantilanne on saanut kaikki taloyhtiöt ja kiinteistöjen omistajat varpailleen kaikenlaisten investointien suhteen. Lumon toi markkinoille innovaation, joka on vaivaton tapa lisätä uusiutuvan energian käyttöä kerrostaloissa. eKaide on ympäristöystävällinen vaihtoehto ja mahdollistaa pienemmät sähkölaskut asukkaille.

eKaiteen tuottolaskelma on aina kiinteistökohtainen, joten Lumon toteuttaa laskelman huomioiden asennettavien paneeleiden määrän ja parvekkeiden ilmansuunnat. Lumon tekee jokaisesta projektista kohdekohtaisen suunnitelman ja laskee arvioidun tuottolaskelman. Näin voidaan varmistaa, että investointi on asiakkaalle kannattava.

Voit ottaa yhteyttä myös suoraan asiakkuuspäällikkö Aleksi Sippolaan:

Aleksi Sippola
Asiakkuuspäällikkö
Lumon Suomi Oy
+358 40 631 0970
aleksi.sippola@lumon.fi 


Kiinnostuitko?


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
4.11.2022