Kehittyneillä palvelumuodoilla entistäkin parempaa kaukolämpöä

Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto. Noin kahteen kolmasosaan uudisrakennuksista valitaan vuosittain kaukolämpöpalvelu. Valtaosalla meistä on jonkinlainen kuva kaukolämmöstä, mutta monella tuo mielikuva on auttamatta vanhentunut. Perinteisesti kaukolämpöyhtiö on toimittanut lämpöä ja taannut sen toimitusvarmuuden. Kaukolämpöpalvelut ovat kuitenkin kehittyneet valtavasti, eikä kaikkia palvelumahdollisuuksia aina edes tiedosteta. Vastaus löytyy kuitenkin paikalliselta kaukolämpöyhtiöltä.

Kuva: FinDHC:n kuvakirjastoKuva: FinDHC:n kuvakirjasto

Lähtökohtana varmuus ja luotettavuus

Kaukolämpöyhtiöiden asiantuntijat palvelevat kaukolämmön suunnittelu-, hankinta- ja käyttöönottovaiheissa. Kaukolämpöyhtiöt myös huolehtivat lämmityspalvelun jatkuvasta ylläpidosta ja tarvittavasta huollosta sekä päivystävät mahdollisten häiriötilanteiden varalta. Lämmityspalvelu suunnitellaan kiinteistön elinkaaren mittaiseksi.

Uuden ajan kaukolämpö – älykkyyttä, viihtyisyyttä ja säästöjä

Kaukolämpöyhtiöiden palvelut pohjautuvat uusimpaan teknologiaan. Uusina palveluina tarjotaan kiinteistöstä kerättävän datan hyödyntämiseen pohjatutuvia olosuhdepalveluita, lämmön kulutusjoustoa sekä jäähdytysratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Erilaisia palveluja on ollut käytössä jo pitkään – nykyään niiden kattavuus on entistäkin parempi, mikä lisää palvelukirjon saatavuutta. Palvelut varmistavat aina viihtyisät asuinolosuhteet – lisää oman paikkakuntansa tarjonnasta voi kysyä omalta kaukolämpöyhtiöltä. Yhä useampi kaukolämpöyhtiö tarjoaa asiakkailleen mahdollisuutta myös energiatehokkaaseen jäähdytykseen kesähelteillä – toteutettuna joko kiinteistökohtaisesti tai alueellisesti kaukokylmäverkon kautta.

Olosuhdepalvelut tekevät asumisesta miellyttävämpää

Olosuhdepalvelujen pääasiallisin tehtävä on ylläpitää läpi vuoden miellyttäviä sisälämpötiloja säätilojen vaihtelusta huolimatta. Palvelut perustuvat ennakointiin ja tarkkaan huoneistokohtaiseen lämmönsäätömahdollisuuteen, yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Olosuhdepalveluihin voidaan liittää lämmön kulutusjousto, joka mahdollistaa lämmityksen hetkellisen vähentämisen ja kulutuksen tehopiikin madaltamisen hyödyntämällä esimerkiksi kiinteistön lämmönvarauskykyä. Ulkolämpötilan seuraamisen lisäksi otetaan huomioon myös esimerkiksi suoran auringonpaisteen vaikutus asunnon sisäolosuhteisiin. Lämmön kulutusjoustopalvelut tuovat lämmityskustannuksiin säästöjä lämmönjakelun tasaisuuden ja paremman ennakoitavuuden myötä.

Kaukolämmön hiilijalanjälki on pienentynyt murto-osaan

Kaukolämpöyhtiöiden palveluiden jatkuva kehittäminen on johtanut myös hiilijalanjäljen merkittävään pienentymiseen. Kun lämmittämisen optimoinnissa käytetään kasvavissa määrin kohdennettua dataa, energian säästö näkyy asukkaille myös laskevina kustannuksina. Kaukolämmön tuotanto on jo suurelta osin hiilineutraalia ja lopustakin fossiilisten polttoaineiden käytöstä luovutaan nopeasti. Tähän vaikuttaa tällä hetkellä myös muuttunut globaali energiatilanne. Teollisuuden ja muiden toimijoiden hukkalämpöjen hyödyntäminen lämpöpumppujen avulla kasvattaa myös merkittävästi osaansa kaukolämmön tuotantorakenteessa. Tulevaisuuden käytännössä fossiiliton kaukolämmön tuotanto tekee lämmitysmuodosta entistäkin kilpailukykyisemmän.

Kuuntele lisää aiheesta

Kuuntele myös KIVIJALKA-podcast, jossa Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n toiminnanjohtaja Katja Kurki-Suonio kertoo kaukolämpöön liittyvistä palveluista ja sen tuomista energiansäästömahdollisuuksista. Katja myös valottaa kuinka vallitseva energiakriisi on näkynyt kaukolämmön tuotannossa.

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia kaukoenergian tuottajien, palveluntarjoajien, laitevalmistajien sekä yksityishenkilöiden yhteistyöelimenä. Yhdistys edistää edellä mainittujen osapuolten välistä yhteistoimintaa alan kehittämiseksi. Yhdistys jakaa faktoihin perustuvaa tietoa kaukolämmöstä ja jäähdytyksestä.
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
21.11.2022