Kattoremontti taloyhtiöön? Nämä asiat rivitalon katon kunnosta ja korjauksesta kannattaa selvittää

Taloyhtiössä katto on tärkeimpiä kunnossa pidettäviä kohteita. Paitsi hallitusten jäsenten myös osakkaiden kannattaa olla selvillä oman katon kunnosta. Yli 25-vuotias tiili- tai peltikatto kaipaa usein kunnostusta tai uusimista. Avaamme tässä artikkelissa rivitalon kattoremontin anatomiaa. Haimme vastaukset kysymyksiin Kattokeskuksen asiantuntijoilta.

Taloyhtiö3

Mistä tietää, koska katto kannattaa kunnostaa?

Katto kaipaa remonttia, jos siinä on selkeästi huomattavia vaurioita. Kaikki eivät näy vain pintapuolisesti tarkkailemalla, vaan katon kunto pitää varsinkin vanhemmissa taloissa tarkistaa vähintään vuosittain. Vuodot, aluskatteen hapertuminen tai puuttuminen, home tai kosteuden kertyminen eristeisiin tai vesikaton rakenteen hajoaminen ovat merkkejä siitä, että korjauksia tai isompi remontti on tehtävä. Kun taloyhtiössä pohditaan kattoremonttia, tulee kattoasiantuntija hallituksen pyynnöstä tutustumaan remontoitavaan kohteeseen paikan päälle ja kartoittaa kattoremontissa huomioitavat tekniset vaatimukset sekä kuuntelee ja kirjaa ylös taloyhtiön esittämät toiveet.

Lue lisää katon vuositarkistuksesta.
 

Kuinka usein koko katto kannattaa uusia?

Jo katon ikä kertoo paljon. Yli 25-vuotiasta kattoa kannattaa seurata itsekin aktiivisesti, jotta huomaa mahdolliset vauriot. Tiili- tai peltikatto ovat rakenteeltaan kestäviä, mutta noin 25 vuotta on yleensä katon tekninen käyttöikä. Jos tiilet ovat halkeilleet tai pelti ruostunut puhki, tarvitaan ainakin korjaus. Toisinaan voi riittää katon uusi pinnoitus, mutta usein kokonaisvaltainen kattoremontti on elinkaarikustannuksiltaan edullisin ratkaisu.

Katon korjaustarpeen arviointiin kannattaa varata maksuton kuntokartoitus.

Miten taloyhtiön kattoremontti kannattaa kilpailuttaa?

Kuntokartoitus kannattaa teettää ennen kilpailuttamista, jotta tietää, minkälaisia tarjouksia pyytää: onko tulossa pienempiä korjauksia vai koko katon uusiminen. Jo ennen tarjousten pyytämistä kannattaa myös tutustua saatavilla oleviin materiaaleihin ja pohtia mieleisiä valintoja. Jos kattoremonttitarjouksia on pyydetty useammasta paikasta, kannattaa remonttitarjouksia vertailla kokonaisvaltaisesti.

. Hinnan lisäksi pitää kiinnittää huomiota tarjouksen sisältöön. Eri toimijoiden tarjousten sisältö vaihtelee, ja eri urakoitsijat käyttävät eri valmistajien materiaaleja. Katemateriaaleissa on eroja, joten kannattaa punnita ja vertailla myös materiaalien laatua. Kattokeskuksen kattoasiantuntija tekee tarjouksen aina kohdekäynnillä koottujen tietojen sekä taloyhtiön tarjouspyynnön ja suunnitelman pohjalta. Tarjoukseen on kirjattu kaikki yhdessä sovitut asiat, tehtävät työt, aikataulu ja remontin hinta.

 

Taloyhtiö

Paljonko kattoremontti maksaa?

Kattoremontin hintaan vaikuttavat tietenkin katon koko eli pinta-ala, materiaalit ja katon tavallisesta poikkeavat muodot, esimerkiksi ikkunat. Luonnollisesti hinta riippuu myös siitä, miten paljon korjauksia tehdään: uusitaanko koko katto vain ainoastaan sen osia. Joskus myös kattoremontin haluttu ajankohta voi vaikuttaa hintaan.

Miten remonttiin kannattaa valmistautua?

Kattokeskuksen asiantuntijat käyvät mielellään kaikki remontin vaiheet ja tarpeet läpi remontin tilaajan kanssa paikan päällä tulevalla työmaalla. Tällöin on mahdollista kysyä ja käydä läpi kaikki mahdolliset yksityiskohdat kattoremonttiin liittyen. Sen jälkeen työnjohto tekee yksityiskohtaisen kirjallisen työmaasuunnitelman ja työturvallisuussuunnitelman, johon on kirjattu remontin aikaiset nostopaikat, varastointialueet, putoamissuojaukset ja niiden asennukset, remontin aikaiset kulkuväylät katolle sekä piha-alueelta asuntoihin. Suunnitelmaan kirjataan myös ohjeet häiriö-, vaara- ja onnettomuustilanteiden varalle.
 

Voiko tiilikaton vaihtaa helposti peltikattoon tai toisinpäin?

Katemateriaalin valintaan vaikuttaa katon kaltevuus ja kantavien rakenteiden mitoitus. Lisäksi joillakin alueilla on määritelty, minkä värinen ja mitä materiaalia katon tulee olla. Mikäli asuinkaava sen sallii, katemateriaalin vaihto toiseksi onnistuu suurimmassa osassa kiinteistöjä. Esimerkiksi vanhan tiilikaton vaihto peltikattoon onnistuu lähes aina, sillä pelti on kevyempää kuin tiili. Mikäli taas haluaa vaihtaa kevyemmästä materiaalista painavampaan, kattoasiantuntijan tulee ensin selvittää, ovatko katon rakenteet tarpeeksi kestäviä.

Mitä taloyhtiön osakkaiden pitää itse varautua tekemään ennen remonttia?

Jos hankkii avaimet käteen -remontin, juuri muuta ei tarvitse tehdä kuin tutustua kattoremonttiin liittyviin tiedotteisiin ja seurata remontin vaiheita. Ensimmäinen konkreettinen remontin vaihe on turvakaiteiden tai telineiden asennus. Sen jälkeen vanha vesikatto ja poistettavat rakenteet puretaan. Pellit, tiilet sekä muut painavat ja isot osat nostetaan autonosturilla suoraan jätelavalle. Pellin- ja puunpalat siivotaan pihalta pois. Jos purkamisen aikana löytyy yllätyksiä, kerrotaan niistä työn tilaajalle eli hallitukselle ja isännöitsijälle, ja heidän kanssaan sovitaan, miten työssä edetään.


Mitä osakkaille ja asukkaille kannattaa kertoa kattoremontista?

Dokumentoimme remontin eri työvaiheet ja laadimme tuoteselosteen, josta löytyvät myös käytetyt materiaalit, värit, huolto- ja käyttöohjeet ja takuudokumentit. Ne kannattaa saattaa kaikkien osakkaiden tietoon. Kattoasiantuntijamme tiedottaa taloyhtiöille ja sen asukkaille remontin kulusta ja remonttiin liittyvistä poikkeustoimista ja pitää aktiivisesti yhteyttä remontin valvojaan koko remontin ajan.

Taloyhtiö2

Kuinka kauan tiili- tai peltikaton uusiminen kestää?

Remontin kesto riippuu luonnollisesti jonkun verran katon pinta-alasta, mallista ja materiaaleista. Kattokeskuksen toimintamalliin kuuluvat avoimuuden ja rehellisyyden lisäksi oma, vakituisessa työsuhteessa oleva henkilöstö ja oma kalusto sekä nykyaikaiset toimitilat. Yhdessä ne takaavat asiakkaalle nopean ja laadukkaan remontin.

Voiko talossa asua kattoremontin aikana?

Katon remontointi tai edes vanhan katon purkaminen ei estä talossa asumista. Kattoremontista on muutenkin vain vähän häiriötä asukkaiden arkeen. Kattokeskus toteuttaa kattoremontin pääsääntöisesti arkisin 7–18 välisenä aikana ja siivoaa pihan jokaisen työpäivän jälkeen.

Mitä vaiheita kattoremontissa on?

Vanhan katon purkamisen jälkeen asennetaan pystylaudoitus niin. että aluskatteen alapuolelle jää ilmarako. Sen päälle asennetaan ensin päätyräystään suuntainen laudoitus, jonka päälle tulee vaakasuora ruodelaudoitus. Ruodelaudoitus kiilataan suoraksi, jos alemmissa rakenteissa on notkelmia. Aluskatteen ja vesikaton väliin jää tuulettuva kerros. Näin rakenteet pääsevät kuivumaan ja ne säilyvät terveenä.

Ruodelautojen päälle asennetaan kattopelti tai kattotiilet. Piiput pellitetään ja ilmastoinnin vaatimat läpiviennit tehdään ja tiivistetään. Kun pelti- tai tiilikate on paikoillaan, on aika asentaa uusi pohjamaalattu räystäslauta ja maalata sekä uudet ja vanhat räystäslaudat.

Viimeisenä asennetaan lumiesteet, kattosillat, lapetikkaat, seinätikkaat ja sadevesijärjestelmä. 

Jos ostamme asunto-osakeyhtiöön kattoremontin, kuuluuko siihen myös purku- ja rakennusjätteiden poisvienti?

Kannattaa aina tarkistaa tarjouksesta etukäteen, mitä kokonaisuuteen kuuluu. Avaimet käteen -kattoremonttiin yleensä kuuluu myös loppusiivous. Kattokeskus siivoaa aina työmaan, kun kattoremontti on tehty, ja kierrättää vanhan katon materiaalit. Kattokeskuksen työntekijät vievät jokaisen työpäivän jälkeen työmaalla syntyneen rakennusjätteen omaan toimipisteeseensä, missä jäte lajitellaan lavoille. Kattokeskuksen paikalliset kumppanit huolehtivat jätteiden kierrätyksestä siitä eteenpäin.

Pitääkö taloyhtiön hallituksen itse osata valvoa, että kattoremontti tulee kunnolla tehtyä?

Kattoremontin valmistuttua kattoasiantuntijamme tekee yhdessä isännöitsijän ja taloyhtiön edustajan kanssa vastaanottotarkastuksen. Siinä tarkistetaan, että kaikki on tehty kuten urakkasopimukseen oli kirjattu. Vastaanottotarkastuksessa tehdään taloyhtiölle loppukatselmuspöytäkirja.

Minkälainen takuu kattoremontilla tai uudella katolla on?

Kattoremontin takuu kannattaa varmistaa jo tarjousvaiheessa. Kattokeskus antaa työlle 5 vuoden asennustakuun, ja Kattokeskuksen käyttämät katevalmistajat antavat katemateriaalille 30–50 vuoden takuun valitusta materiaalista riippuen.

 

Pyydä tarjous kattoremontista

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
17.3.2023