Taloyhtiöiden tulee siirtyä huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä – kuuntele podcast

Kaikkien taloyhtiöiden tulee jatkossa siirtyä huoneistotietojärjestelmään – mutta mitä huoneistotietojärjestelmä käytännössä tarkoittaa ja mitä toimenpiteitä osakekirjojen siirtäminen huoneistotietojärjestelmään edellyttää taloyhtiön isännöitsijältä, hallitukselta ja osakkaalta? Onko tiedot varmasti tallessa? Entä mikä on takaraja siirtymiselle?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaamassa ja keskustelemassa aiheesta podcastissa Maanmittauslaitokselta Janne Murtoniemi ja Schibsted Suomi Oy:stä Jenni Tommila.

Kuuntele podcast

Podcast Jenni Janne shutterstock_1687896199 (1) x

Mikä on huoneistotietojärjestelmä?

Huoneistotietojärjestelmä on vuonna 2019 otettu käyttöön sähköinen rekisteri, johon kerätään kattavat tiedot osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Jatkossa sähköinen omistajamerkintä korvaa paperisen vakuuskirjan muun muassa lainojen vakuutena.

Vuoden 2019 jälkeen perustetuista taloyhtiöistä tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmään.

Vuoden 2023 loppuun mennessä taloyhtiöiden tulee siirtää tiedot huoneistotietojärjestelmään.

Osakkailla on taloyhtiöiden osakeluetteloiden siirron jälkeen aikaa 10 vuoden siirtymäaika, jolloin paperinen osakeluettelo tulee mitätöidä.

Lakisääteisen rekisterin ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.


Palanen kerrallaan digitaaliseen aikakauteen – mutta mitä hyötyä siitä on?

Huoneistotietojärjestelmä on yksi monesta erilaisesta rekisteristä, jotka ovat siirtyneet digitaaliseen aikakauteen. Verrokkina esimerkiksi sähköinen rekisteri kiinteistöjen tiedoista, omistuksista ja kiinnityksistä, mikä on ollut käytössä sähköisessä järjestelmässä jo kymmenien vuosien ajan.

– Huoneistotietorekisteri parantaa asuinhuoneistojen tietojen saatavuutta ja luotettavuutta. Erityisesti sujuvoittaa kaupankäyntiä ja luotonantoa. Paperisista osakekirjoista luopuminen helpottaa digitaalisten palveluiden kehittämisen ja helpottaa monen toimijan työtä, kun tiedot ovat helposti siirrettävissä, Murtoniemi kertoo.

Järjestelmä parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta, kun tiedot huoneistojen ominaisuuksista ja omistuksista ovat sähköisessä muodossa. Sähköinen tiedonsaanti helpottaa myös isännöintiä ja samalla osakkaan velvollisuus osakekirjan säilyttämisestä ja huolehtimisesta poistuu. Taloyhtiöiden työtaakka vähenee, kun omistustietojen ylläpito siirtyy Maanmittauslaitokselle.

Miten taloyhtiön pitää toimia siirtymisessä huoneistotietojärjestelmään?

Päätöksen liittymisestä tekee taloyhtiöiden hallitus. Asia käsitellään hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen asiasta tiedotetaan asukkaille.

Näiden toimenpiteiden jälkeen isännöitsijä pystyy tekemään siirron isännöintijärjestelmien kautta tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja sähköisessä osakeluetteloiden siirtojärjestelmässä.

Ennen siirtoa on hyvä tarkastaa, että yhtiöjärjestys ja osakeluettelon omistajatiedot ovat ajan tasalla.

Lisää ohjeita löytyy osoitteesta osakehuoneistorekisteri.fi

Kuuntele lisää podcastista

Huoneistotietojärjestelmä-podcastin sisältö

01:00 Mikä huoneistotietojärjestelmä on?
02:04 Mihin huoneistotietojärjestelmää tarvitaan?
03:38 Miksi taloyhtiöiden pitää siirtyä huoneistotietojärjestelmään?
04:20 Mitä tarkoittaa huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto?
05:42 Kenen pitää liittyä huoneistotietojärjestelmään ja kuka tekee päätöksen liittymisestä?
06:15 Maksaako järjestelmään liittyminen?
06:49 Miten osakeluetteloiden siirto tapahtuu?
08:22 Miten pääsee alkuun osakeluetteloiden siirrossa ja mitä pitäisi ensimmäisenä tehdä?
09:41 Mitä osakeluetteloiden siirron jälkeen tapahtuu?
11:12 Miten taloyhtiöiden kannattaa viestiä järjestelmään liittymisestä?
11:34 Kannattaako rekisteröityä huoneistotietojärjestelmään, jos on juuri myymässä asuntoa?
13:48 Mitkä ovat seuraavat vaiheet huoneistotietojärjestelmässä?
14:50 Miten voi tarkistaa kuuluuko taloyhtiö huoneistotietojärjestelmään?
15:55 Mitä voi tehdä asukkaana, jos taloyhtiö ei kuulu huoneistotietojärjestelmään?
16:15 Mistä voi etsiä lisätietoa?
17:00 Ohjeita taloyhtiöille, jotka eivät ole vielä siirtyneet järjestelmään
17:34 Mitä tehdä osakekirjalle, kun rekisteröinti on tehty?


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
25.4.2023