Kiinteistöosakeyhtiöt

Kiinteistöosakeyhtiö ei ole itsenäinen yhtiömuoto, vaan siihen sovelletaan osakeyhtiölain (624/2006) säännöksiä. Yhtiö siis toimii, kuten mikä tahansa osakeyhtiö. Sen vuoksi yhtiöstä ei tässä yhteydessä esitetä informaatiota.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on uuden asunto-osakeyhtiölain 28-luvun 2 §:ssä tarkoitettu muu osakeyhtiö kuin asunto-osakeyhtiö. Sen yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä rakennusta tai sen osaa ja jonka jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa tai muuta osaa rakennuksesta tai kiinteistöstä.

Tällaiseen keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön sovelletaan uuden asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Em. yhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiöön sovelletaan joko kokonaan tai osittain osakeyhtiö-lain määräyksiä.

Jos keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perusilmoitus on tehty ennen 1.1. 1992, siihen sovelletaan uutta asunto-osakeyhtiölakia vain, jos tästä on määräys yhtiöjärjestyksessä.

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeenomistajat voivat vuokrata omistamiaan osakkeita vastaavat tilat omissa nimissään ja saada vuokratuotot itselleen. ”Tavallisessa” kiinteistöosakeyhtiössä vuokranantajana on yhtiö, jolle maksetaan myös vuokra.

Sillä, kumpaa lakia sovelletaan, on lähinnä merkitystä yhtiöjärjestyksen sisällössä. Jos keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia, tulee yhtiöjärjestyksen vastata kaikilta osin asunto-osakeyhtiölain määräyksiä.

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on silloin, kun siihen sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia, oltava mm. määräykset yhtiövastikkeen määräämisperusteista sekä siitä, mikä elin päättää yhtiövastikkeen suuruudesta ja maksutavasta.
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
1.7.2010