Takaavatko järjestyssäännöt rauhan taloyhtiössä?

Monissa taloyhtiöissä, joskaan ei aivan kaikissa, on järjestyssäännöt, jotka sisältävät määräyksiä mm. yhteisten tilojen ja piha-alueiden käytöstä, remontin tekemisestä ja kellonajoista, jolloin talossa alkaa hiljaisuus. Kerrostalon järjestyssäännöt löytyvät yleensä ilmoitustaululta ja/tai ne on jaettu jokaiseen asuntoon.

Selkeätkään järjestyssäännöt eivät takaa sitä, etteikö naapurien kesken voisi syntyä erimielisyyttä siitä, mikä on kohtuullista melua.

Selkeätkään järjestyssäännöt eivät takaa sitä, etteikö naapurien kesken voisi syntyä erimielisyyttä siitä, mikä on kohtuullista melua.

Selkeätkään järjestyssäännöt eivät takaa sitä, etteikö naapurien kesken voisi syntyä erimielisyyttä siitä, mikä on kohtuullista melua. Monet asiat voivat ärsyttää pianonsoitosta koiran haukuntaan ja lasten ääniin. Melu, joka voidaan lukea vähäiseksi, ei kuitenkaan johda toimenpiteisiin. Vain silloin, kun metelöinti asunnossa tai yleisissä tiloissa niin häiritsevää ja jatkuvaa, ettei sitä voida pitää enää vähäisenä, voidaan siihen puuttua.

Tulosta järjestyssäännöt täältä!

Häiriöstä on oltava aina riittävä näyttö

Häiriötä ei ole pakko sietää loputtomiin, mutta siitä on oltava riittävä näyttö. Meluun kyllästynyt asukas voi ilmoittaa kirjallisesti isännöitsijälle häiriöiden päivät ja kellonajat. Valittajan on myös oltava valmis tarvittaessa todistamaan oikeudessa häiriöstä. Tehokas tapa on tarvittaessa kutsua poliisit paikalle, jolloin näitä voidaan käyttää myös todistajina oikeudessa.

Jos häiriöstä on riittävää näyttöä, hallitus voi antaa asunto-osakeyhtiölain mukaisen virallisen varoituksen huoneiston hallintaan otosta. Jos häirintä todistettavasti jatkuu varoituksen jälkeenkin, voi hallitus kutsua yhtiökokouksen koolle päättämään huoneiston hallintaan otosta enintään kolmeksi vuodeksi.


Häiriöstä syytetylläkin on kuitenkin oikeus puolustautua. Jos osakas, vuokralainen tai huoneistoa muuten käyttävä on eri mieltä häiriön laadusta, hän voi viedä päätöksen oikeuteen, missä todisteiden häiriöstä on oltava riittävät. Perättömät valitukset voivat siis kapsahtaa valittajan omaan nilkkaan.

järjestyssäännöt-hiljaisuus-422x422

Musiikin harrastamisesta hankalia kiistoja

Musiikin harrastamista kerrostalossa ei voi mainittavasti rajoittaa, ellei soittaminen häiritse naapureita kohtuuttomasti. Kohtuuttomaksi voidaan katsoa esimerkiksi kovaääninen soittaminen öiseen aikaan tai jatkuva, työpäivän ja vielä illankin kestävä soittaminen. Esimerkiksi pianonsoittoon ei ole kuitenkaan helppo puuttua. Pelisäännöistä, kuten kellonajoista, jolloin soittaminen häiritsee vähiten, olisi siksi hyvä sopia yhdessä jo ennen kuin asiasta ehtii syntyä riitaa.

Myös asukkaiden väliset kulttuurierot aiheuttavat helposti kiistoja ja väärinkäsityksiä. Kiistat liittyvät usein yhteisten tilojen kuten saunan ja pesutuvan käyttöön, lasten leikkeihin ja erilaisten tapojen aiheuttamaan ärtymykseen. Paljon sovitellaan myös riitoja, joissa molemmat osapuolet ovat suomalaisia. Asukkailla voi taustastaan riippumatta olla aivan erilaiset tulkinnat siitä, mikä on normaalia elämää tai sopiva päivärytmi.

järjestyssäännöt-taloyhtiössä-750x422

Yksittäinen asukas ei voi luoda omia järjestyssääntöjä

Mihinkään normaaliin elämään järjestyssäännöillä ei voida puuttua. Esimerkiksi kovaääninenkin nauru, vieraiden käynti iltaviiden jälkeen sekä lasten leikit pihalla kuuluvat normaalin elämän piiriin, eikä niitä voi kieltää edes yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Muilla asukkailla ei ole myöskään velvollisuutta noudattaa yksittäisen asukkaan määräyksiä, jos joku alkaa luoda omia sääntöjään taloon.

Taloyhtiöissä jokaisella asukkaalla on velvollisuus sietää muita asukkaita ja heidän normaalista asumisestaan kuuluvia ääniä. Myös muiden asukkaiden liiallinen kontrollointi voidaan lukea häirinnäksi. Jos yksittäinen asukas alkaa kontrolloida muita siten, että ko. käytös muuttuu muiden kannalta hyvin häiritseväksi, voi yhtiö viime kädessä ottaa asukkaan huoneiston hallintaan korkeintaan kolmeksi vuodeksi.
 

Jatkuvaan koiran haukuntaan voi puuttua

Vaikka koiran haukahtelu kuuluu normaaliin elämään, jatkuva, tauoton haukkuminen voi repiä koiraihmisenkin hermoja. Jos naapurin koira haukkuu jatkuvasti, rivi-, pari-, tai kerrostalossa voi ottaa yhteyttä talon isännöitsijään tai muuhun taloyhtiön edustajaan, koska häiritsevä haukku rikkoo yleensä taloyhtiöiden järjestyssääntöä ja puuttumisvelvollisuus on taloyhtiöllä.

Kiistat koirista ovat tavallisia, ja mitä suurempi koira on, sitä todennäköisemmin se aiheuttaa jossakin yksittäisessä naapurissa ärtymystä. On kuitenkin hyvä muistaa myös, että suurenkin koiran pitäminen kerrostalossa on sallittua ja se luetaan normaaliin elämään, jota ei voi rajoittaa. Jos koirasta valitetaan, on todisteiden oltava oikeudessa riittävät. Kellonaikoja ja päivämääriä, jolloin koira on haukkunut häiritsevästi, ei siis kannata keksiä omasta päästään.

Eläinsuojelulliselta kannalta haukkuminen, ulvominen yms. katsotaan koiran normaalin käytökseen kuuluvaksi silloin kun eläimen yksinoloajat ovat kohtuulliset. Mikäli koira kuitenkin jätetään toistuvasti yksin ylipitkiksi ajoiksi (yli 12 tuntia kerrallaan), on tilanteesta hyvä soittaa myös eläinsuojelueläinlääkärille.

järjestyssäännöt-2-750x422

Taloyhtiö vastaa riittävästä äänieristyksestä

Jos hiljaisetkin äänet kuuluvat selvästi seinän läpi, vika on todennäköisesti talon äänieristyksessä. Jos kyseessä on rakennuksen alkuperäinen seinärakenne, taloyhtiö vastaa siitä, että seinän ääneneristävyys täyttää vähintään rakennusajankohdan mukaiset vaatimukset.

Vaikka äänieristys olisikin rakennusajankohdan vaatimusten tasolla, taloyhtiön on silti parannettava äänieristystä, jos se ei täytä ajan myötä tiukentuneita terveydensuojelun vaatimuksia.

Jos normaali puhe kuuluu seinän läpi niin hyvin, että puheen sisältökin on erotettavissa, äänieristystä ei ole tarpeeksi. Asiasta olisikin syytä ilmoittaa isännöitsijälle ja esittää taloyhtiölle vian korjaamista. Tarvittaessa asiasta voi ottaa yhteyttä myös kaupungin terveysviranomaiseen.

Tulosta järjestyssäännöt täältä!

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
4.12.2020