Osaava taloyhtiö hallitsee yhteistyökumppaneihin liittyvä riskit
Omataloyhtiö.fi

Osaava taloyhtiö hallitsee yhteistyökumppaneihin liittyvä riskit

Taloudellisten riskien hallinta ja yhteistyökumppaneiden taustojen tunteminen on tärkeä osa taloyhtiön toimintaa. Myös asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa taloyhtiötä yhä vastuullisempaan toimintaan yhteistyökumppaneita valittaessa. Yritysten taloudellinen tilanne kannattaakin tarkastaa aina ennen sopimusten tekemistä ja pitkissä urakoissa mahdollisia muutoksia kannattaa myös seurata. Näin varmistetaan, että yritykset kykenevät hoitamaan sekä sovitut tehtävät että lakisääteiset velvoitteetkin.

Taloyhtiöt joutuvat kumppaneiden ja urakoiden tekijöiden lisäksi valitsemaan vuokralaisia liiketiloihin, asuntoihin ja autopaikoille. Luotettavan vuokralaisen valitseminen ilman riittäviä tietoja tämän taustasta ja taloudellisesta tilanteesta on lähes mahdotonta. Kun kaikkia palveluntarjoajia, vuokralaisia tai muita yhteistyökumppaneita ei voi henkilökohtaisesti tuntea, kannattaa taustat selvittää Suomen Asiakastieto Oy:n tarjoamien palveluiden avulla. Asiakastiedon palvelut auttavat taloyhtiöitä välttämään niin pienet kuin suuretkin taloudelliset riskit.

Miten taloyhtiö osaa valita luotettavan urakoitsijan?

Korjaustöiden, kiinteistöhuollon tai muun urakan toteuttajaa valittaessa on ensisijaisen tärkeää perehtyä yhteistyökumppanin taustoihin ja taloudelliseen tilanteeseen. Yrityksen taustalla voi olla vaikutusta työn laatuun, aikataulussa pysymiseen ja takuun toteutumiseen. Halvimman tarjouksen tehnyt urakoitsija ei siis aina ole se paras vaihtoehto. Selvittämällä yritysten tiedot ajoissa vältetään monta turhaa riskiä ja urakat tulevat todennäköisemmin hoidettua sovitusti.

Kaikkien suomalaisten yritysten tiedot

Asiakastiedon palveluilla riskin ja vastuunkantokyvyn arviointi on helppoa ja luotettavaa. Alkuselvityksen yrityksestä voi tehdä hakemalla yrityksen perus- ja luottotiedot. Näin saat yrityksen perus- ja kontaktitietojen lisäksi yrityksen luottotiedot ja liiketoiminnan laajuutta sekä luonnetta koskevia lukuja. Asiakastiedon tietokannasta löytyy kaikki suomalaiset yritykset, elinkeinoharjoittajat sekä yhteisöt. Samalla saat myös tietää kuuluuko yritys ennakkoperintärekisteriin.

Luottoluokitus antaa turvaa pitkäänkin yhteistyökuvioon

Rating Alfa -luottoluokitusraportista saa kattavan sekä tarkan selvityksen yrityksen tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Rating Alfa antaa myös selkeän luottokelpoisuusluokituksen (AAA-C) ja kertaluottosuosituksen. Rating Alfa onkin erittäin luotettava tapa selvittää urakoitsijan taustat ja yritykseen sisältyvät riskit. Raportin tiedot säilyvät luotettavana jopa kolme vuotta ja se on hyvä työkalu pitkäaikaisenkin kumppanin valinnassa. Selkeät graafit helpottavat raportin lukemista.

Kumppaneiden taloudellista tilannetta kannattaa seurata

Asiakastiedon Valvomo Express -palvelu on tarkoitettu yritysten taloudellisen tilanteen seurantaan. Palvelun avulla taloyhtiö voi vaivatta ottaa selvää käyttämiensä urakoitsijoiden taloudellisesta tilanteesta ja seurata sitä jatkuvasti. Palvelulla voidaan seurata 1-10 yrityksen tilannetta. Kun palvelu otetaan käyttöön, jokaisesta seurattavasta yrityksestä tehdään alkuraportti. Tämän jälkeen tiedoissa tapahtuneet muutokset toimitetaan suoraan tilaajan sähköpostiin. Tämä mahdollistaa välittömän reagoinnin tapahtuviin muutoksiin. Valvomo Express on erittäin kustannustehokas palvelu yritysten tietojen jatkuvaan seurantaan.

Täyttääkö kumppani tilaajavastuulain vaatimukset?

Onko yritys maksanut veronsa ja löytyykö se viranomaisrekistereistä? Ei kai sillä ole liiketoimintakieltoon määrättyjä vastuuhenkilöitä? Tilaajavastuulain mukaan alihankintaa ja vuokratyövoimaa käyttävien tahojen tulee selvittää alihankkijoiden taustatiedot. Nämä tiedot eivät saa olla yli 3 kuukautta vanhoja. Asiakastiedon Vastuullinen yritys -palvelu on kaikille avoin ja erittäin helppo tapa tarkastaa onko yrityksellä tilaajavastuulain vaatimat asiat kunnossa. Vastuullinen yritys -raportti yhdessä samasta paikasta saatavan kaupparekisteriotteen kanssa täyttää kaikki tilaajavastuulain vaatimukset. Vastuullinenyritys.fi-osoitteessa tiedot ovat aina myös ajan tasalla.

Tilaajavastuulaki koskee työn tilaajaa, eli taloyhtiön tai isännöitsijän tulee selvittää, että valittu kumppani täyttää lain vaatimukset. Tilaajavastuulaki koskee työsuhteita, jotka kestävät yli 10 päivää tai ovat arvoltaan yli 7500 euroa. Tilaajavastuulain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset ja sen rikkomisesta voidaan määrätä enintään 15 000 euron sakko.

Mistä hankin viralliset tiedot kiinteistöstä?

Kiinteistöön liittyviin juridisiin toimenpiteisiin tarvitaan useita virallisia asiakirjoja ja rekisteriotteita. Asiakastiedon kautta saat Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä KTJ-selaintietopalvelusta taloyhtiön käyttöön kiinteistörekisteriotteet, kiinteistön perustiedot ja kiinteistökartat. KTJ-selaintietopalvelusta saatavia asiakirjoja ovat mm. lainhuutotodistus, joka näyttää kiinteistön omistuksen sekä rasitustodistus, joka kertoo kiinteistön kiinnitykset, rasitukset ja erityiset oikeudet.

Kenelle toimitila tai asunto kannattaa vuokrata?

Taloyhtiöllä voi olla vuokrattavanaan useita liiketiloja sekä asuntoja, mutta pitkäaikaisen ja luotettavan vuokralaisen löytäminen voi olla hankalaa. Uuden vuokralaisen luottokelpoisuus onkin syytä tarkastaa ennen sopimuksen sopimista. Huonossa taloudellisessa tilanteessa olevalle yritykselle tai yksityishenkilölle kerääntyy helposti vuokrarästejä, joiden periminen on työlästä ja kallista. Yrityksen luottotietojen lisäksi kannattaa tarkastaa rekisteröintitiedot ja nimenkirjoitusoikeudet.

Yksityishenkilön luottokelpoisuuden saa tarkastaa taloyhtiön omistamaa asuntoa tai autopaikkaa vuokrattaessa. Yksityishenkilöstä voi mahdollisten maksuhäiriöiden lisäksi tarkastaa myös muut luottotietomerkinnät, kuten henkilön oikeustoimikelpoisuuden.
 
Julkaistu
15.5.2017