VTT-henkilösertifikaatti varmentaa ammattilaisen pätevyyden
Omataloyhtiö.fi

VTT-henkilösertifikaatti varmentaa ammattilaisen pätevyyden

Henkilösertifikaatin avulla sertifioitu henkilö voi osoittaa osaamisensa ja työn tilaaja varmistua ammattilaisen pätevyydestä. Sertifikaatista hyötyvät siis sekä palveluita tarjoava ammattilainen että toimeksiannon tilaaja esim. remontin teettäjä. VTT Expert Services Oy myöntämät sertifikaatit ovat julkisia. Remontin teettäjän kannattaakin aina tarkistaa sertifikaatin voimassa olo julkisesta lähteestä

VTT Expert Services Oy:n henkilösertifioimia voivat olla:

• Märkätilojen vedeneristeen asentajat
• Märkätilatöiden valvojat
• Rakennusten kosteudenmittaajat
• Lämpökuvaajat
• Rakennusterveysasiantuntijat
• Ohutlevykattoasentajat
• Rakennusten tiiviyden mittaajat

Kullekin ammattiryhmälle ovat omat osaamisvaatimukset sekä esim. peruskoulutukseen ja työkokemukseen liittyvät vaatimukset

Lisää VTT:n asiantuntijapalveluista...

Sertifiointi edellyttää aina valmentavaa koulutusta

Henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Valmentavaan koulutukseen osallistuminen on pakollista ja sen voi suorittaa vai ns. hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Sertifioidun henkilön pätevyyden ylläpysymistä myös seurataan säännöllisesti.

Lisäksi koulutusorganisaatioiden opettajat osallistuvat VTT Expert Services Oy:n hyväksymiin koulutustilaisuuksiin. Koulutuksen tasoa ja sen ylläpitoa seurataan säännöllisesti.

Sertifikaatti on voimassa kahdesta viiteen vuotta

Henkilösertifikaatti myönnetään ensin kahdeksi vuodeksi. Jos henkilö täyttää edelleen sertifioinnin vaatimukset, uusitaan se myöhemmin kahdeksi tai viideksi vuodeksi, sertifiointialueen säännöistä riippuen. Henkilösertifikaatti vanhenee, mikäli haltija ei toimita työkohde- ja koulutustietoja säännöllisesti tai laiminlyö vuosimaksun.
Myönnetty sertifikaatti on aina henkilökohtainen.
Myönnetty sertifikaatti on aina henkilökohtainen.

Sertifikaatin voimassaolo edellyttää aktiivisuutta

Henkilösertifikaatin voimassaolo edellyttää sertifikaatin haltijan omaa aktiivisuutta.

Hän pitää kirjaa työkohteistaan ja raportoin niistä sertifioijalle säännöllisesti(1-2 kertaa vuodessa)tekemistään töistä. Lisäksi hän ilmoittaa vuosittain muutaman työkohteen mahdollista tarkastuskäyntiä varten. Sertifikaatin haltijan on myös osallistuttava täydennyskoulutukseen ja raportoitava niistä sertifioijalle.

Henkilösertifikaatti voidaan myös peruuttaa

Henkilösertifikaatti voidaan peruuttaa, mikäli haltija ei noudata voimassaolevia sääntöjä, toimii hyvän rakentamistavan vastaisesti tai osoittaa työssään törkeää välinpitämättömyyttä.

Miten henkilösertifikaattia haetaan?

Henkilösertifikaattia haetaan VTT Expert Services Oy:ltä. Hakemukseen liitetään todistus hyväksytysti suoritetusta tentistä ja näyttökokeesta. Hakemuksessa kerrotaan myös aikaisempi työkokemus ja koulutus, sillä kullakin alalla ovat omat peruskoulutukseen ja työkokemukseen liittyvät vaatimukset. Hakemuskaavake ja ohjeet henkilösertifikaatin hakemiseen löytyvät osoitteesta www.vttexpertservices.fi.

Sertifiointipäätös on aina julkinen

Myönnetyt henkilösertifikaatit rekisteröidään ja julkaistaan. VTT Expert Services Oy pitää luetteloa voimassa olevista sertifikaateista.

Omataloyhtiö.fi on kehittänyt yhdessä VTT Expert Services Oy:n kanssa hakupalvelun sertifioiduille ammattilaisille. Palvelu löytyy sivuston kohdasta jäsenpalvelut ja se toimii kaksisuuntaisesti. Voit etsiä suunnittelemallesi työlle mahdollista tekijää määrittelemällä paikkakunnan sekä sertifikaatin tyypin tai tarkastaa ilmoitetun muutostyön tekijän sertifikaatin voimassaolon syöttämällä tekijän nimen taikka sertifikaattinumeron. Mikäli sertifikaatin voimassaolo on päättynyt näkyy voimassaolopäivämäärä punaisella.

Tutustu sertifikaattihakuun...
 
Julkaistu
10.2.2011