Rakennusten energiamääräykset kiristyvät – oletko valmis?

Rakennusten uudet energiatehokkuusmääräykset ja -ohjeet tulevat voimaan 1.7.2012. Rakennuksen määräystenmukaisuuden varmistaminen ja osoittaminen edellyttää entistä yksityiskohtaisempaa energiatehokkuuden hallintaa ja suorituskyvyn osoittamista. Energiatehokkuuden edelläkävijöille on luvassa kilpailuetua kiristyvillä markkinoilla, sillä jatkossa mennään lähes nollaenergiatasolle.

Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta eli Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D3 valmistui viime vuoden keväällä.
Rakentamismääräyskokoelman uudistettavana oleva osa D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta ei ole vielä valmistunut. Lisäksi uusi rakennusten energiatodistusasetus on valmisteilla.

Sähkölämmitykseen huomattavat kiristykset

Voimaantulevat määräykset kiristävät uudisrakennusten energiatehokkuusvaatimuksia keskimäärin 20 %:lla. Samalla siirrytään kokonaisenergiamalliin ja käytetyn energiamuodon huomioonottamiseen kertoimia käyttäen, esim. sähkö 1,7 ja kaukolämpö 0,7. Nämä vaikuttavat vaatimuksena olevan E-luvun laskentaan.

Tehtyjen selvitysten mukaan uudet määräykset eivät juurikaan vaikuta tuleviin kaukolämpö- ja maalämpötaloihin. Sähkölämmitteisissä rakennuksissa tarvitaan huomattavia pienennyksiä vaipparakenteiden lämpöhäviöihin ja parannuksia ilmanvaihdon lämmöntaiteenottoon, mahdollisesti myös rakennuksen omaa energiantuotantoa.

Uusia vaatimuksia kesäajan huonelämpötilalle

Rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen lisäksi uudet määräykset tuovat vaatimuksia kesäajan huonelämpötilan hallintaan. Tilat eivät saa lämmetä haitallisesti. Rajat on asetettu kesä-elokuun välisen ajan huonelämpötilan vaihteluille.

Muissa kuin pientaloissa tämän täyttyminen on osoitettava dynaamisen laskentatyökalun avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ikkunoiden auringonsuojausta on parannettava aiemmasta ja/tai on käytettävä koneellista viilennystä.

Ratkaisut kiristyviin määräyksiin

Kiristyvät määräykset asettavat uusia vaatimuksia rakennusten energiatehokkaalle suunnittelulle ja toteutukselle.

VTT Expert Services Oy tarjoaa laaja-alaisia asiantuntijapalveluita rakennushankkeen kokonaisuuteen ja sen eri osiin ja osapuolille. VTT voi esimerkiksi etsiä energialaskelmien ja lämpötilasimulointien avulla kustannustehokkaat ratkaisut, joilla uudet määräykset täytetään tai päästään jopa nollaenergiatasolle ja parhaaseen S1-luokan sisäilmastoon.
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
14.3.2012