Kuka valvoo taloyhtiösi lumikuormaa katolla?

Lumikuormat ovat muodostaneet taloyhtiöille merkittävän kuluerän ja myös suuren huolenaiheen. Lumipeite tuo eittämättä mieleen runsaslumisina talvina tapahtuneet ikävät kattolumiturmat. Käräjäoikeuden päätökset ovat aiheuttaneet epätietoisuutta siitä, miten kiinteistöjen turvallisuudesta on huolehdittava. Käräjäoikeuden linjaus huoltoyhtiön vastuun laajuudesta ja epävarmuus riittävästä turvallisuudesta on saanut kiinteistönomistajat ja näiden edustajat liikkeelle tarkentamaan huoltosopimustensa sisältöä. Eikä suotta, sillä myös sopimuksissa on tarkastamisen varaa!

lumikormat-katolla-750x422

Sopimuksissa kirjavuutta, syytä keskustella yhdessä

Kattojen lumi- ja jäätilanteen valvonnasta on sovittu vaihtelevasti. On kuitenkin huomattava, että kiinteistönhallinnassa on kyse eri osapuolten jatkuvasta yhteistyöstä ja vastuu on tavalla tai toisella viime kädessä aina kiinteistön omistajalla. Sopimuksia ei myöskään voi muuttaa yksipuolisesti. Mikäli valvonnan velvoitteet laajenevat merkittävästi, aiheutuu tästä myös paineita hinnan korotuksiin. On siis syytä ottaa yhteistyökumppanit pöydän ääreen ja sopia ennen kuin on myöhäistä.

Riittääkö tarkkailu maasta?

Käräjäoikeus katsoi, ettei pelkästään katutasosta suoritettu kattolumien tarkkailu täyttänyt riittävää huolellisuusvelvoitetta. Käräjäoikeuden tuomion perusteella ei voida vielä tehdä kattavia johtopäätöksiä kiinteistönomistajan vastuun laajuudesta. Käräjäoikeuden linjaus ei ratkaise myöskään huoltoliikkeen vastuun laajuutta. Linjauksessa on laajennettu huoltoyhtiölle kuuluvia velvoitteita ja vastuita siitä, mitä kahden sopijapuolen kesken on sopimuksen tarkan sanamuodon perusteella sovittu.

Vastuu on omistajalla, mutta velvoite voidaan siirtää sopimuksella

Lain mukaan kiinteistön turvallisuus on kiinteistönomistajan vastuulla, mutta kiinteistönomistajalle kuuluva turvallisuusvelvoitteen täyttäminen voidaan siirtää sopimuksella esimerkiksi kiinteistöpalveluyrityksen tehtäväksi. Myös jokaisella kiinteistön alueella liikkuvalla on itsellään vastuu omasta turvallisuudestaan eikä siten esimerkiksi asetettuja puomeja saa siirtää. Ympärivuorokautinen kattolumitilanteen valvonta on käytännössä mahdotonta. Siksi riittävä valvonta järjestäetään ja suoritetaan kohtuullisin toimenpitein ja kustannuksin.

Käräjäoikeuden vaatima velvoite tarkkailla lumitilannetta katolta, jos se ei kadulta onnistu, muodostaa myös valtavan turvallisuusriskin. Katolle ei saa mennä kuin sellainen henkilö, joka hallitsee työturvallisuusmääräykset ja jolla on käytössään tarvittavat turvavälineet. Kattohuolto on siis syytä ulkoistaa ammattilaiselle.

Lähteet:
www.rakli.fi
www.tyosuojelu.fi

Tilaa uutiskirje - pysyt asioiden tasalla

Oletko vuokralainen, osakkeenomistaja tai isännöitsijä? Kiinnostavatko taloyhtiön asiat ja miten taloyhtiöitä tulisi hoitaa? Tilaa nyt viikottain ilmestyvä Omataloyhtiö-uutiskirje ja pysyt ajan tasalla siitä, mitä taloyhtiörintamalla tapahtuu.

Tilaa uutiskirje


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
23.2.2021