Asemakaava

- Näytetään kunnan tietyn osa-alueen käyttö sekä kunnan rakentamisen järjestys.

Sanaston etusivulle