Kunnossapito

Osa kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa toimintaa, jossa kohteen ominaisuuksia ylläpidetään korjaamalla tai uusimalla vialliset ja kuluneet osat, ilman että merkittäviä parannuksia laatutasoon saavutettaisiin.

Sanaston etusivulle