Kunnossapitojakso

Kunnossapitojakso on aikaväli, jonka jälkeen rakenneosaan tai tekniseenjärjestelmään tulisi tehdä kunnossapitoa

Sanaston etusivulle